Hoppa till huvudinnehåll

Ingå blir inte barnvänlig Unicefkommun just nu - utreder om ungdomsrådet kunde få mer att säga till om

Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig.
I en barnvänlig kommunen ska barnen få vara med och påverka saker som berör dem, precis som vuxna har rätt bli hörda. Två barn, en flicka och en pojke, sitter på ett berg, med ryggen mot kameran. I bagrunden syns lekande barn som har gula reflexvästar på sig. Bild: Amanda Vikman/Yle Dagisbarn,barn (familjemedlemmar),lek (barnlek),vänner

Hela 26 ledamöter av Ingå fullmäktiges 27 ledamöter skrev i fjol under en motion om att bli en så kallad barnvänlig kommun i enlighet med Unicef-standard. Nu säger ändå politikerna i Ingå unisont nej till frågan just nu, men lovar återkomma om ett år.

Det var år 1996 Unicef lanserade benämningen barnvänlig kommun. Målet är att beakta och höra barn och familjer när man fattar viktiga beslut som berör dem.

I Finland finns knappt 20 kommuner som har beviljats den här titeln och politikerna i Ingå tyckte kommunen kunde bli en del av den här gruppen.

För att bli barnvänlig kommun ska barn ses som likvärdiga kommuninvånare som får vara med och påverka ärenden som berör dem.

Titeln "barnvänlig kommun" ställer också krav på kommunen om bland annat en koordineringsgrupp där politiker och alla kommunens sektorer är representerade liksom barn och unga själva.

Gruppen ska ha tillräckligt starkt mandat och en person måste fungera som sammankallande och planerare för gruppen.

"Ingå är redan barnvänlig"

Bildningssektorn, grundtrygghetssektorn och den samhällstekniska sektorn, alltså i praktiken hela Ingå kommun, framhäver att Ingå redan nu inkluderar barnen och deras familjer i beslutsprocesser.

Också daghemmen verkar enligt de här principerna.

För tillfället jobbar Ingå med många processer som kräver personalresurser och tid så det är inte bästa läget just nu att gå med i Unicefs projekt. Barnens välfärd och delaktighet ska trots det ändå beaktas.

Kommunstyrelsen beslutade i måndags (19.10) att man i det här skedet inte går med i projektet, men man ser över läget om ett år igen.

Ingå kommun ska dessutom uppdatera sin förvaltningsstadga. I samband med det här arbetet ska kommunen utvärdera om det är möjligt att någon från ungdomsforumet skulle få vara med på de möten nämnderna, styrelsen och fullmäktige håller och dessutom ha yttranderätt på mötena.