Hoppa till huvudinnehåll

Vilka restauranger får hålla öppet och vilka måste stänga tidigare? Det funderar riksdagens social- och hälsovårdsutskott på i dag

Kansanedustaja Markus Lohi, Suomen Keskusta.
Markus Lohi från Centern leder utskottets arbete. Kansanedustaja Markus Lohi, Suomen Keskusta. Bild: Kimmo Brandt / Compic / Eduskunta riksdagsledamöter,Markus Lohi

Riksdagens social- och hälsovårdsutskott har ett stort arbete framför sig på tisdagen. Utskottet ska utarbeta ett betänkande om fortsättningen för olika begränsningar som berör restaurangerna.

- Den svåraste frågan för utskottet blir att på ett vettigt beakta olika typs restauranger så att de behandlas rättvist, säger Markus Lohi (C), ordförande för riksdagens social- och hälsovårdsutskott.

Utskottet möts på tisdag för att utarbeta ett betänkande om fortsättningen för olika begränsningar som berör restaurangerna.

Riksdagens grundlagsutskott kom nyligen med förändringskrav.

Strikta krav från grundlagsutskottet

Grundlagsutskottet slog fast att regeringen inte får fortsätta begränsa restaurangernas öppethållningstider på nuvarande sätt.

Näringsfriheten kan inte inskränkas på det sätt som regeringen föreslagit, bestämde grundlagsutskottet.

Lagen som nu är i kraft tillåter att restaurangverksamheten regleras på alla håll i landet och att olika slags restauranger behandlas på lika grunder.

De nuvarande begränsningarna upphör att gälla efter den här månaden.

Basindelning med noggrannare direktiv senare

Hur olika typs restauranger ska beaktas lär klarna. Markus Lohi tror att arbetet blir klart under tisdagen.

En möjlighet är att i lagtexten göra en basindelning, varefter noggrannare direktiv ges i en förordning från statsrådet.

Ett annat krav som grundlagsutskottet kom med gällde regionala skillnader.

- Vi måste ändra paragrafens struktur, så att vi granskar begränsningarna område för område. Den nuvarande paragrafen utgår ifrån att det kan finnas regionala skillnader om det inte finns ett behov för nationella begränsningar, förklarar Lohi planen.

Ont om tid för behandlingen

För att frågan ska hinna behandlas i tid i riksdagen borde betänkandet bli klart under tisdagen.

- På det viset är det bråttom, men utskottet tar den tid det behöver.

Lohi tror inte att det finns stora politiska meningsskiljaktigheter i utskottet. Problemen handlar snarare om hur innehållet i lagen ska se ut.