Hoppa till huvudinnehåll

Coronaepidemin kostar vården i Raseborg drygt en miljon extra

Skylt där det står hälsovårdscentral.
Kostnaderna inom vården har ökat i samband med coronaepidemin. Skylt där det står hälsovårdscentral. Bild: Yle/Bubi Asplund hvc i ekenäs,Ekenäs

Större utgifter och minskade intäkter leder till att budgeten för social- och hälsovården i Raseborg ser ut att överskridas med över en miljon euro. Orsaken är coronaepidemin.

Budgeten överskrids med 1,1 miljoner euro. Bland annat har staden köpt skyddsutrustning.

Kostnader för vikarier har ökat eftersom tröskeln är låg för sjukskrivningar på grund av förkylningar.

Barnskyddsärendena, utkomstödet och arbetslösheten har ökat.

Också kostnaderna för personlig assistans har ökat då producenter inom till exempel specialomsorgen, så som Kårkulla, inte har kunnat erbjuda arbetsverksamhet med anledning av restriktionerna.

Endast brådskande fall

Stadens intäkter inom hälsovården och tandvården minskar med kring 350 000 euro.

Inkomstbortfallet beror på att man på hälsovårdscentralen och inom tandvården endast skött brådskande ärenden.

Stadsstyrelsen föreslår att anslagen för social- och hälsovården ökar med 1,1 miljon euro i årets budget.

Frågan går nu vidare till stadsfullmäktige.