Hoppa till huvudinnehåll

I Åbo har stadsdirektören rätt till 180 000 euro i ersättning vid uppsägning – dylika kompensationer inget ovanligt för kommun- och stadsdirektörer

Turun kaupungintalo.
Arkivbild. Det allra flesta kommundirektörer har en klausul i sitt avtal om ersättning vid händelse av uppsägning. Pengarna kompenserar för den utsatta position som en kommun- eller stadsdirektör befinner sig i då hen på kort varsel kan bli uppsagd. Turun kaupungintalo. Bild: Petteri Bülow / Yle Åbo,Aura å,Åbo stadshus,stadshus

Den ekonomiska ersättningen på cirka 76 000 euro som Anneli Pahta är berättigad till, i samband med att hon avgår som kommundirektör i Kimitoön, har väckt en del diskussion i medier. Avgångsvederlaget motsvarar Pahtas lön i 10 månader.

Men det är egentligen inget ovanligt att kommun- och stadsdirektörer får sådana här summor i ersättningar, ifall det uppstått misstroende för direktören och saken inte går att lösa på annat sätt än genom uppsägning.

Till exempel Patrik Nygrén, som sedan 2015 är stadsdirektör i Pargas, har också en motsvarande klausul i sitt avtal med Pargas stad.

- Jag har för mig att det är ett halvt års lön, så det handlar om drygt 50 000 euro. Jag anser att ersättningen är mycket viktig med tanke på att man är i en utsatt position. Det är en helt annan osäkerhet än för andra ledande tjänsteinnehavare, i och med att man hela tiden ska ha fullmäktiges förtroende, säger Nygrén.

Också Åbos stadsdirektör Minna Arve, har rätt till ett avgångsvederlag som baserar sig på hennes lön på drygt 15 000 euro i månaden, och lönen utbetalas i 12 månader. Det vill säga en totalsumma på kring 180 000 euro.

Fungerar som en trygghet

Anneli Pahta beviljades avsked från sin tjänst som kommundirektör i Kimitoön på måndagen. Bakgrunden till avskedet var en motion som lämnades in för tre veckor sedan, där man ville utreda fullmäktiges förtroende för kommundirektören.

Anneli Pahta.
Anneli Pahtas fem år långa tjänst som kommundirektör i Kimitoön avslutades i måndags. Anneli Pahta. Bild: Amanda Vikman/Yle person,anneli pahta

De flesta kommuner i Finland har en klausul gällande avgångsvederlag i sina kommundirektörsavtal. Ersättningarna motsvarar oftast åtminstone 6 månaders lön, men allt mellan 6 och 12 månader är vanligt.

Avgångsvederlaget fungerar som en trygghet för tjänsteinnehavaren i och med att en kommundirektör kan sägas upp på kort varsel. Som i Kimitoöns fall kan det handla om att det finns ett misstroende för kommundirektören.

"Inget konstigt med situationen"

Enligt jurist Annaliisa Oksanen på kommunförbundet fungerar avgångsvederlaget också som en motiverande faktor för kommundirektören att lösa det problem som uppkommit så fort och smidigt som möjligt, så att den inflammerade situationen inte fortsätter en längre tid.

- En smart direktör förstår att lämna sin tjänst om det inte finns förtroende för hen. Direktören börjar inte försöka kräva förtroende för sig själv, om det är klart att det finns oenigheter gällande hur hen sköter sitt uppdrag. Därför finns också den här kompensationen, säger Oksanen.

Enligt Oksanen har Anneli Pahtas avgång i Kimitoön gått helt enligt reglementet, och det finns inget oklart eller konstigt med det hela. Jurister har varit inblandande i ärendet och utrett att allt har gjorts rätt.

Oksanen är tvärtom förbryllad över att avskedet över huvud taget väckt diskussion. Hon tror att en del politiker helt enkelt glömt bort vad som ingår i kommundirektörsavtalet mellan Kimitoön och Pahta.

- Jag tror att de som lämnade in motionen gällande utredningen av Pahtas förtroende i kommunen, trodde att kommundirektören får sparken och punkt slut. Men det går inte till så här när det finns ett kommundirektörsavtal och man har kommit överens om hur sådana här situationer ska hanteras. På Kimitoön har den här situationen hanterats precis enligt fullmäktiges vilja, då fullmäktige i tiden skrev under och godkände avtalet, säger Oksanen.

Viktig lärdom för framtiden

Enligt kommunforskare Siv Sandberg vid Åbo Akademi, är det nu viktigt att man återställer förtroendet i Kimitoöns kommun, och att man inför valet av följande kommundirektör faktiskt går igenom kommundirektörsavtalet ordentligt, så att det inte kommer som en överraskning för någon, att kommundirektören har rätt till ekonomisk kompensation i sådana här situationer.

- Att man redan från början har en gemensam syn på vad man förväntar sig av en ny kommundirektör, och hur man går tillväga i fall det blir så att man saknar förtroende för direktören, säger Sandberg.