Hoppa till huvudinnehåll

Inneluften förbättras i Centralskolan i Hangö - under höstlovet repareras flera klassrum

Klassrum som där det pågår reparationsarbeten.
Problemen i klassrummen i östra flygeln i Centralskolan åtgärdas under höstlovet. Klassrum som där det pågår reparationsarbeten. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,centralskolan i hangö

Fönster och väggar i klassrummen i östra flygeln i Centralskolan i Hangö repareras den här veckan när det är höstlov.

En hel del andra arbeten har utförts för att förbättra inneluften i skolan där svensk- och finskspråkiga elever i årskurs 1-6 tillbringar vardagarna.

De finskspråkiga skoleleverna håller till i den östra flygeln och de svenskspråkiga eleverna går i skola i den södra delen.

Det pågår också saneringsarbeten i slöjdsalarna på den södra sidan, berättar Bengt Lindholm, chef för intern service i Hangö och ansvarig för stadens fastigheter.

- Vi håller på att reparera slöjdsalarna. Det upptäcktes för ett par år sedan att vi hade inomhusluftproblem här.

Slöjdsal där fönstren är täckta med plast.
I en av slöjdsalarna är nu slöjdbänkarna på plats. Slöjdsal där fönstren är täckta med plast. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,slöjdsal

Lindholm förklarar att det dels handlar om mikrober i gamla golvfyllningar och också fuktproblem. Det här innebär att att hela södra flygelns bottenvåning ska saneras.

- Första skedet är färdigt och det här skedet som vi nu är inne på ska vara färdigt i december i år.

Arbetena i slöjdsalarna är omfattande.

- Vi har rivit alla gamla golvkonstruktioner, till och med betongplattorna och grävt oss ned ungefär en halv meter under den gamla markytan och förnyat isoleringar och dräneringar och liknande, så det är ett stort arbete.

Skolrum där det pågår reparationsarbeten.
I en annan slöjdsal pågår renoveringsarbetena för fullt. Skolrum där det pågår reparationsarbeten. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,centralskolan i hangö

År 2007 avslutades omfattande renoveringsarbeten i Centralskolan. De första arbetena med att få bukt med den dåliga inneluften i Centralskolan inleddes år 2019.

Cyklar på den i övrigt tomma skolgården utanför Centralskola i Hangö.
Centralskolan är byggd i början av 1950-talet. Skolan har flera flyglar och flera våningar med långa korridorer och klassrum endast på ena sidan av korridoren. Skolan är över 8000 kvadratmeter stor. Då moderna skolor byggs är en utgångspunkt att man ska kunna utnyttja en så stor del av kvadratmeterna som möjligt. I Hangö ligger nyttoförhållandet på 1,9 när det normalt borde ligga på 1,4 – 1,45 förklarar Bengt Lindholm. Cyklar på den i övrigt tomma skolgården utanför Centralskola i Hangö. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Västnyland,Hangö,centralskolan i hangö

Efter hand har det upptäckts nya problem med inneluften, säger Bengt Lindholm.

- I våras blev det klart att vi har vissa andra problem, elever i södra flygeln reagerade på inomhusluften och också i lärarkanslierna var det problem.

Efter undersökningar blev det klart att vissa klassrum hade problem med stegljudsisoleringen mellan betongplattorna. Det var också problem med linoleummattorna i lärarrummen.

Lärarrum som nyligen renoverats.
Lärarrummens golvmaterial har förnyats och de blev klara i september. Lärarrum som nyligen renoverats. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,lärarrum

- Under sommaren förnyades golven i klassrummen som hade problem ända till de bärande konstruktionerna, berättar Lindholm.

Det kom också fram att det fanns problem med fönstren.

- Alla klassrumsfönster i södra och östra flygeln är nu tätade, så att de är i skick. Dessutom har vi gått igenom alla fönster utvändigt med plåtdetaljer och liknande.

Finger pekar på ett fönster.
Fönster i klassrum på den södra sidan har åtgärdats. Finger pekar på ett fönster. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,centralskolan i hangö

Vid fortsatta provtagningar under sommaren kom det fram att det fanns problem i de södra väggarna.

Dessutom var det problem med östra flygelns södra vägg där det upptäcktes problem med både fukt och mikrober, förklarar Bengt Lindholm.

- Det arbetet pågår nu och det är meningen att det första skedet av tätningsarbeten ska vara klart under den här veckan.

Efter det återstår det fortfarande att ta upp innertaken och täta till en skarv mellan betongkonstruktionerna och tegelväggarna, säger Lindholm.

Man står vid ett fönster och läser på ett papper.
Bengt Lindholm är chef för intern service i Hangö och ansvarar för stadens fastigheter. Som bäst åtgärdas problem med inneluften också i räddningsverkets byggnad och serviceboendet Astrea. Man står vid ett fönster och läser på ett papper. Bild: Christoffer Westerlund / Yle Västnyland,Hangö,inneluft,inomhusluftens problem,skolbyggnader,kvalitet av inomhusluft,reparationsarbete,Sanering,centralskolan i hangö

Inneluften i en stor del av centralskolan har undersökts.

- Södra flygeln är undersökt i sin helhet och en stor del av östra flygeln är helt undersökt och också delar av centrala delen. Tanken är att vi under hösten ska fortsätta undersöka resterande delar. Det kommer antagligen att gå in på nästa års sida innan den undersökningen är färdig.

Hittills har arbetena med att få bukt med inneluftproblemen i Centralskolan kostat drygt en miljon euro utan skatt, förklarar Bengt Lindholm, chef för intern service i Hangö.

Vad har du för besked till föräldrar och vårdnadshavare?

- Enligt konsulterna och med de arbeten som nu utförs så ska man kunna fortsätta sin verksamhet i skolan.