Hoppa till huvudinnehåll

Nylands brigad behöver extra lokaler på grund av coronapandemin - Raseborgs stad erbjuder gamla Hagahemmet i Ekenäs

Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus.
Raseborgs stad erbjuder 2 000 kvadratmeter åt Nylands brigad i gamla Hagahemmet i Ekenäs. Hagahemmet sett utifrån, ett stort stenhus. Raseborg,Ekenäs,social- och hälsovårdstjänster,social- och hälsovårdsområden,äldreboende,hagahemmet

Raseborgs stad har beslutat att hyra rum åt Nylands brigad i Hagahemmet i Ekenäs som nu står tomt. Nylands Brigad behöver mera lokaler på grund av coronapandemin. Stabschef Mika Immonen säger att brigaden snart beslutar var man hyr.

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt på tisdag (20.10) att Nylands brigad får hyra 2 000 kvadratmeter i Hagahemmet som finns intill Raseborgs sjukhus. Hela byggnaden är cirka 4 800 kvadratmeter.

Antalet coronafall på Nylands brigad

Ett nytt fall med en beväring som smittats av coronaviruset konstaterades på Nylands brigad på tisdagen (20.10).

Cirka 20 beväringar på brigaden har exponerats för viruset.

De tre som tidigare varit sjuka på brigaden är nu friska. Tre beväringar som smittats av viruset vistas på sina hemorter och kom inte tillbaka till brigaden efter att de blev sjuka.

Det var Nylands brigad som kontaktade staden och frågade om lokaler, berättar stabschef Mika Immonen.

Nylands brigad letar efter extra lokaler så att beväringar inte behöver bo i tält på garnisonsområdet, och för att man ska kunna hitta andra lösningar för reservsjukhuset som nu finns i en del av en kasern.

Immonen går inte in på detaljer om vem som bor utanför brigaden

Immonen kan ännu inte säga om det är sjuka eller friska beväringar som ska bo i de extra lokalerna som brigaden letar efter.

- Jag vill inte gå in på detaljer om vem som ska bo där, bara att det handlar om beväringar. Jag kan bara säga att vi försöker hitta lösningar för att förbättra helhetsläget så att vi inte behöver ha en kasern som ett reservsjukhus.

Stabschefen säger att brigaden har en fungerande lösning nu, men att man gör allt för att hindra spridningen av coronaviruset och för att beväringarna ska ha det så bra som möjligt.

- Staden har varit mycket positiv med att hjälpa oss. Planeringen pågår fortfarande på brigaden och vi fattar troligen ett beslut nästa vecka.

"Hagahemmet är en möjlighet"

Invånarna på äldreboendet Hagahemmet flyttade till Esperi Cares lokaler i Gammelboda i januari i år. Det gamla Hagahemmet står tomt och ger staden inga inkomster.

Vad tycker du om Hagahemmet?

- Det är en möjlighet. Vi ska nu göra en helhetsanalys och sedan bestämma oss.

Nylands brigad får hyra rum för 7 000 euro i månaden, beslöt tekniska nämnden. Hyresavtalet är fortlöpande och uppsägningstiden är en månad.

Mika Immonen säger att han inte vet hur länge Nyland brigad behöver extra lokaler eftersom han inte vet hur länge pandemin pågår.

Staden har erbjudit flera lösningar

Raseborgs stad har även erbjudit cirka 400 kvadratmeter i N-huset på Ekåsensområdet intill brigaden. Där finns också Raseborgs stadshus.

I N-huset finns tomma lokaler eftersom Raseborgs kulturinstitut inte flyttade in på Ekåsenområdet, utan har sin verksamhet i ungdomsgården i centrum av Ekenäs.

Skulle N-huset fungera för er del?

- Jag har varit och sett på fastigheten, och det är också en möjlighet, säger Immonen.

Nylands brigad har inte diskuterat med någon annan än Raseborgs stad om att hyra lokaler.

Immonen: Bättre bo i kasern än i tält

Arbetet med att förhindra att coronaviruset sprider sig på garnisonen har lett till att det finns cirka tio tält på garnisonsområdet där beväringar bor efter att en kasern tömdes. En del av den kasernen är nu reservsjukhus.

Ingen bor i tälten just nu eftersom beväringarna är på övning, sedan går de på permission. Målsättningen är att de inte ska behöva bo i tält när de kommer tillbaka till garnisonen.

- Det här är en bra tid att försöka hitta andra lösningar för reservsjukhuset, säger stabschef Mika Immonen.

Målet är också att beväringarna inte ska behöva bo i tält på brigadens område.

- De bor i tält på övningarna och det skulle vara bäst om de bor i en kasern på området.

Rubriken ändrades klockan 10.15: Tidigare stod det att Nylands brigad behöver ett reservsjukhus. Nylands brigad behöver extra lokaler, det finns redan ett reservsjukhus, meddelar stabschef Mika Immonen.

Artikeln uppdaterades med stabschef Mika Immonens kommentarer och antalet coronafall på brigaden klockan 14.50.

Läs också