Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 22.10

Koronatestejä drive-in -pisteellä Vaasan keskussairaalalla
Koronatestejä drive-in -pisteellä Vaasan keskussairaalalla Bild: Hans-Mikael Holmgren / Yle Vasa,coronavirus,Coronatestning,Drive-in,Vasa centralsjukhus,Vasa sjukvårdsdistrikt

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Högstadieleverna i Vasa återvänder till skolan

Eleverna i åk 7–9 inom Vasa stads grundläggande utbildning återgår enligt planen till närundervisningen måndag 26.10.

Vasa stads beredskapsledningsgrupp hade möte torsdag 22.10 och höll i kraft det beslut som fattades måndag 19.10.

Antalet coronafall har klart minskat inom Vasa stads område. Något nödvändigt behov att fortsätta med distansundervisningen för eleverna i åk 7–9 finns inte längre.

- I skolorna följer vi fortfarande samma säkerhets- och hygienkrav som vi gjort under hela hösten, säger skoldirektörerna Kari Nummela och Marianne West.

Eleverna i åk 7–9 tilldelas mellan 26–30.10 munskydd som ska användas under skoldagen. Varje elev får två munskydd per skoldag.

Rekommendationen om munskydd gäller i åk 7–9 tills vidare, och en förlängning av rekommendationen utvärderas varje vecka.

Tjugotalet smittade i Jakobstadsområdet - Itälä skola i karantän

Enligt Malmskas smittskyddsläkare Johanna Gripenberg har man tjugotalet smittade på Jakobstads social- och hälsovårdsverks område (= Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby).

Itälä lågstadieskola har försatts i karantän på grund av en coronasmittad person.

Inga nya fall i Mellersta Österbotten den här veckan

Det har inte uppdagats några nya fall i Mellersta Österbotten under den här veckan. Det senaste positiva fallet kom den 18 oktober.

I dagsläget är under 50 personer i karantän på Soites område.

Incidenstalet per den 19 oktober är 36 per 100 000 invånare. Det totala antalet fall i Mellersta Österbottens sjukvårdsdistrikt är 82.

31 nya fall i Vasa sjukvårdsdistrikt

Den största delen av de 31 smittade bor i landskapets norra och södra delar och inte i Vasa. Flera av fallen har uppdagats inom samma familjer. Alla smittade är isolerade och spårningen av de som blivit exponerade är i gång.

De två senaste dagarna har 20 nya fall av corona rapporterats. Efter dagens 31 fall påminner infektionsöverläkare Juha Salonen om att österbottningarna måste fortsätta bekämpa epidemin tillsammans.

Smitta på Arbis och på Kuula-institutet i Vasa

Vid Vasa Arbis och vid Kuula-institutet har sammanlagt tre fall av coronavirussmitta framkommit i förra veckan och tidigare.

En elev vid Kuula-institutet konstaterades den 14 oktober vara smittad. De primärt exponerade var 13 personer och de försattes i karantän samma dag.

Också Vasa Arbis har haft två fall av coronavirussmitta hos kursdeltagare den 29 september och den 1 oktober. Exponeringen begränsade sig till de övriga kursdeltagarna, vilka alla kunde kontaktas och försättas i karantän. Karantänen upphörde den 14 oktober.

Både på Vasa Arbis och Kuula-institutet har verksamheten skett i små grupper i enlighet med coronabegränsningarna, varvid mängden exponerade har hållits på en låg nivå och alla exponerade har snabbt kunnat nås.

För närvarande ordnas undervisningen vid Kuula-institutet antingen som distansundervisning (till den 31 oktober) eller så har grupperna delats i små grupper. Vid Vasa Arbis har också nödvändiga förändringar i verksamheten gjorts, till exempel har distansundervisningen utökats och grupper har delats i mindre grupper.

Två nya fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar om två nya fall.

I ett av fallen har kring 50 personer exponerats för viruset på Liuhtarin koulu i Lappo. De exponerade har satts i karantän och skolan övergår till distansundervisning fram till den 30 oktober.

Det totala antalet fall är nu 155 och ett antal personer får sjukhusvård.

Läs också