Hoppa till huvudinnehåll

"Det är tungt att sjunga med munskydd på, luften tar slut" - musiklärare i Ekenäs berättar hur corona ändrat hennes arbete

kvinna går in i ett gult hus
Monica Henriksson på väg till dagens första lektion. Hon ska sjunga med de allra yngsta i familjegrupper. kvinna går in i ett gult hus Bild: Yle/Helena von Alfthan porträtt,raseborgs musikinstitut

Om du sjunger i kör, spelar handboll eller går på någon kurs berörs du av de coronarekommendationer som gäller hobbyverksamhet. Musiklärare Monica Henriksson tycker det är bättre att använda munskydd än att sköta musikundervisningen på distans.

Första körövningen med munskydd på gick bra. Monica Henriksson är körledare och lärare för musiklekskola. Den här veckan har hon fått anpassa sig till nya rekommendationer som gäller hobbyverksamhet under coronaepidemin.

Det innebär att ungdomskören som Henriksson leder hade munskydd på sig på onsdagskvällen. Det var tungt att sjunga med munskydd på, berättar Henriksson.

- Vi konstaterade alla att det är väldigt tungt, för luften där innanför tar slut och man blir trött i rösten.

Nuori pukee kasvomaskia ylleen.
Rekommendationen är att unga från och med årskurs 7 (cirka 13 år) ska använda munskydd i hobbyverksamhet. Nuori pukee kasvomaskia ylleen. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna

Monica Henriksson hade förkortat övningen, som normalt är 1,5 timme till 75 minuter.

- När 75 minuter hade gått var det några som sa att “håhhå man orkar inte ens tänka klart”. Det hade jag själv också lite känsla av. Och då hade vi fönstret öppet med tio, femton minuters mellanrum. Jag såg på dem att de såg bleka ut.

Coronarekommendationerna i Västnyland

Uppdaterad 25.11 klockan 22.36.
Hela landskapet Nyland är nu i den allvarligaste fasen av coronapandemin - många nya begränsningar tas i bruk. Det informerade sjukvårdsdistriket HUS om 25.11.

Tidigare var budet att huvudstadsregionens kommuner befinner sig i fas tre medan övriga Nyland är i fas två

Många nya begränsningar kommer nu att tas i bruk i kommunerna i hela Nyland. Men för att de ska börja gälla måste det statliga regionförvaltningsverket och varje nyländsk kommun först fatta egna beslut om begränsningarna. De nya restriktionerna träder alltså officiellt inte i kraft 25.11.

Ett exempel på de kommande begränsningarna är att gymnasier och yrkesutbildingar övergår till distansundervisning.
Allmänna byggnader som bibliotek och museer väntas också stänga. Alla evenemang både inomhus och utomhus förbjuds.

Den nödvändiga servicen ska ändå upprätthållas.

22.10 klockan 20.18.

Kommunerna i Västnyland, Hangö, Ingå, Lojo, Raseborg och Sjundeå, följer i huvudsak riktlinjerna från Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt, Social- och hälsovårdsministeriet samt Institutet för hälsa och välfärd.

Institutet har nyligen uppdaterat sina rekommendationer för användningen av munskydd. Nu rekommenderas munskydd i kollektivtrafiken, offentliga lokaler inomhus och offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas.

I hela Nyland rekommenderas från 22.10 också att privata evenemang inte ska samla mer än 20 personer.

Sjukvårdsdistriktet ger rekommendationer för Nyland.

 • Om du känner dig sjuk, hålls hemma och låt testa dig, använd Coronaguiden
 • Distansjobba om det bara är möjligt och undvik onödiga resor utomlands
 • Använd munskydd i kollektivtrafiken och i alla situationer där du inte kan hålla avstånd
 • Vid social- och hälsovårdsenheter är det viktigt att ha trygga besök för anhöriga och att begränsa övriga besök
 • Var och en bör överväga noga om man ordnar privata tillställningar, och hur stora sådana, samt vad man gör på fritiden (hobbyer, barer och nattklubbar)
 • Ladda ner appen Coronablinkern

HUS har nu också kommit med rekommendationer som gäller hobbyverksamheten. Informationen hittas bland annat på HUS webbsidor.

Med hobbyverksamhet avses allt från idrott, kurser på medborgar- och arbetarinstitut, konstkurser, musik, gruppverksamhet som scouter och körer.

Rekommendationerna i korthet:

 • Alla som deltar på något som helst sätt ska använda munskydd från klass 7 uppåt utan övre åldersgräns
 • Precis då man idrottar kan man vara utan skydd, men till exempel körer ska sjunga med munskydd på och amatörorkestrar överväga att utesluta alla blåsinstrument
 • Man ska vara fullständigt frisk utan en tillstymmelse till symptom för att få delta
 • Hobbygruppen ska helst vara mindre än 20 personer - överväg gärna att man kan ha verksamhet i smågrupper och att inte blanda grupperna
 • Avstånd på två meter ska hållas både utomhus och inomhus
 • Hobbyredskapen är personliga och gemensamma redskap som en boll ska desinfekteras efteråt

Rekommendationen är att större kultur- och idrottsevenemang inte ordnas. Om det är absolut motiverat att ordna evenemanget så ska antalet deltagare vara under 50 och ordnas utan publik.

Om det trots allt kommer publik så bör alla i publiken ha munskydd.

De enskilda kommunerna har också information på sina egna hemsidor. På dem finns länkar, telefonnummer och information till exempel om besöksarrangemang på vårdcentraler och äldreboenden.

Hangös coronasidor på webben påminns besökaren om god handhygien och att hålla avstånd. Det finns också detaljerade uppgifter om öppettider och specialarrangemang på de olika enheterna i staden.

Hangö stad rekommenderar att munskydd används inomhus i offentliga lokaler, och på offentliga evenemang där nära kontakter inte kan undvikas. Hangö stad rekommenderar också att föreningar samlar in namnen på dem som deltar i tillställningar med tanke på eventuell smittspårning. Hangö stad har också 21.10 lagt till HUS rekommendationer som gäller hobbyverksamhet på sin webbplats.

Ingå har uppdaterat sina rekommendationer 9.10. Kommunen rekommenderar att man i kommunens lokaler använder munskydd. Ingåborna rekommenderas använda munskydd i situationer då säkerhetsavståndet på 1-2 meter inte kan hållas.

Kommunen önskar att de som besöker hälsovården ser till att skyddet också täcker näsan. De rekommenderar också att att kommuninvånarna använder eller börjar använda appen Coronablinkern, om möjligt.

Dessutom finns det patientinstruktioner på webbsidan för hälsocentralen.

På webbsidan med aktuella nyheter påminner Ingå om att anhöriga är välkomna på besök till vårdhemmen, men att man ska informera personalen på förhand om besöket och komma överens om tiden. På det sättet kan personalen se till att det inte uppstår rusning. En invånare kan ha högst två besökare åt gången.

Lojo stads webbplats finns mera detaljerad coronainformation. Informationen har uppdaterats 6.10.

Från och med 2 november ska alla besökare som besöker Lojo stads idrottslokaler bära munskydd.

Munskydd ska bäras i till exempel ishallen, skolornas gymnastiksalar samt i motions- och idrottslokaler som förvaltas av det kommunala bolaget Lohjan liikuntakeskus. Om någon vägrar bära munskydd har personalen vid Lohjan liikuntakeskus befogenheter att stoppa personen från att komma in i lokalen.

Kravet gäller alla besökare som är 15 år eller äldre.

Skyddet används under hela besöket, förutom under själva idrottsprestationen. Besökare ska ta på sig munskyddet redan utomhus, innan hen går in i byggnaden.

Munskyddskravet gäller också på skolgymnastiken, om eleverna är 15 år eller äldre.

Lojo stad rekommenderar att man använder munskydd i läroanstalter på andra stadiet och i högskolor från och med 7.10. Den här rekommendationen gäller i gymnasierna i Lojo.

Staden rekommenderar att man använder munskydd enligt THL:s rekommendationer, alltså förutom kollektivtrafiken också i offentliga inomhuslokaler och under allmänna sammankomster där närkontakt inte alltid kan undvikas. Dessutom rekommenderas att man inte ordnar privata tillställningar för mer än 20 personer.

På webbplatsen finns en lång lista på situationer där Lojo stad rekommenderar att munskydd ska användas, allt från butiker till simhallar, konsertsalar och kyrkor.

Raseborg har den 16.10 kommit med nya rekommendationer som gäller hobbyverksamhet. Bland annat ska munskydd användas i alla situationer, med undantag av idrottssituationer. Även vid körövningar strävar man till att använda munskydd.

Raseborgs stad uppdaterade sina allmänna rekommendationer 9.10.

Raseborgs stad rekommenderar att munskydd används på allmänna platser där det inte är möjligt att hålla säkerhetsavstånd. Bland exemplen nämns kollektivtrafik, butiker, banker, bibliotek, kyrkor, konsertsalar och biografer.

Raseborgs stad rekommenderar att man inte ordnar privata fester för mer än 20 personer.

Raseborgs stad rekommenderar att elever och personal inom andra stadiets läroanstalter använder munskydd från och med måndag 12.10.

Det är de studeranden som i första hand ansvarar för att skaffa munskydd åt sig. De som inte har möjlighet att göra det får munskydd av tyg av staden. Skydden av tyg delas ut i stadens gymnasier i Ekenäs och Karis.

Idrottsföreningar ska få delta i ett distansmöte där de kan ställa frågor om hur de kan skydda sig mot coronaepidemin.

I Sjundeå har kommunen den 14.10 rekommenderat att munskydd ska användas i en lång rad situationer.

Bland annat rekommenderar kommunen att Sjundeåborna använder munskydd i offentliga lokaler inomhus och på offentliga evenemang där nära kontakter inte alltid kan undvikas. På webbsidan finns en lista över vilka lokaler och evenemang det gäller.

Sjundeå kommun rekommenderar dessutom att man inte ska ordna privattillställningar för mer än 20 personer.

Den 12 oktober gav HUS ut coronarekommendationer för hobbyverksamhet. Bland annat rekommenderas att de som sjunger i kör ska sjunga med munskydd på.

Monica Henriksson som är sånglärare funderar nu på vilken röstbehandling man ska använda under ett munskydd.

Rekommendationen om munskydd gäller "från och med högstadieåldern", alltså ungefär från 13-årsåldern. Det betyder att barnen som går i musiklekskola inte bär munskydd. I familjegrupperna ska föräldrarna ha munskydd på.

kvinna går in i ett gult hus
På musikinstitutet vid Raseborgs Kulturinstitut är det munskydd som gäller. kvinna går in i ett gult hus Bild: Yle/Helena von Alfthan Ekenäs,raseborgs musikinstitut

Enligt rekommendationerna ska alla hålla ett avstånd på två meter, både utomhus och inomhus. Monica Henriksson berättar att musikinstitutet till och med använt tejp för att sätta märken i golvet så det ska gå att hålla avstånd.

- Med de äldre barnen och instrumenteleverna fungerar det bra. Men med de yngsta barnen är det svårare. Jag kan placera ut stolarna men de umgås gärna närmare varandra ändå, då är det bara att påminna.

I musikleken kan de inte dansa runt i ring och hålla varandra i handen.

- Där känner jag väldigt mycket av det här med restriktionerna.

Samtidigt är jag lycklig och glad över att jag får musicera live. När vi halva våren skötte all vår undervisning på distans var det också jättetungt

Själv har Monica Henriksson vant sig vid att använda visir i arbetet. Fördelen med visir är att barnen kan se hennes mun och läsa från hennes läppar.
kvinna under träd
Monica Henriksson brukar använda visir på jobbet. kvinna under träd Bild: Yle/Helena von Alfthan porträtt,raseborgs musikinstitut

Enligt sjukvårdsdistriktets rekommendationer ska storleken på hobbygrupper vara mindre än 20. Monica Henriksson fick spjälka upp en barnkör i två grupper eftersom 32 barn är med i den.

- Då har de också kortare övningstid. Övningstiden blev lite kortare för alla körer för att timresursen skulle räcka till.

Alla skyddsåtgärder mot coronaviruset gör arbetet krångligare på musikinstitutet. Men musiklärare Monica Henriksson vill hellre jobba på med visir, munskydd och handsprit än att gå över till att sköta allt på distans.

- Tiden mellan lektionerna är tung för då snurrar tankarna på. Gör jag tillräckligt? Har jag tänkt på allt alldeles tillräckligt?

- Samtidigt är jag lycklig och glad över att jag får musicera live. När vi halva våren skötte all vår undervisning på distans var det också jättetungt. Att musicera är för mig att göra det tillsammans. Hellre det här än att vara på distans, säger Monica Henriksson.

Läs mera:

När ska munskydd nu användas? Hur ofta måste jag byta? Får jag åka en tom buss utan skydd? Det här är de rådande munskyddsrekommendationerna

Har du funderat på vad rekommendationerna för munskydd egentligen betyder? Här är en sammanfattning.

Läs också