Hoppa till huvudinnehåll

Internet, cannabis och frånvarande föräldrar: "Det har blivit allt lättare att använda droger"

Person som röker
En rapport från THL visar att droganvändningen i Finland har ökat markant på flera orter, bland annat i Vasa. Arkivbild. Person som röker Bild: EPA-EFE/SASHENKA GUTIERREZ cannabis,rökare,rökning (konserveringsmetod),narkotika,designade droger

Den ökade droganvändningen speciellt bland unga oroar. Mika Nevasaari, chef för missbrukarcentret i Vasa, vill se en större samhällsdebatt om farorna med speciellt cannabis.

Enligt en rapport från Institutet för hälsa och välfärd, THL, har droganvändningen ökat märkbart på flera orter i Finland, bland annat i Vasa.

Enligt Mika Nevasaari, chef för missbrukarcentret i Vasa är det ingen överraskning.

- Droganvändningen har ökat speciellt bland ungdomar och då talar jag om 18-29-åringar. Den åldersgruppen utgör nu redan över en tredjedel av alla våra klienter.

Enligt THL:s rapport är det speciellt användningen av amfetamin som ökat. Men en drog som inte togs med i THL:s analys är enligt Nevasaari kanske den mest farliga drogen av dem alla.

- Cannabis är den drog jag vill lyfta fram, eftersom det är den drogen som unga börjar med. Det är inte alkohol längre. Den är lättare för ungdomar att få tag på och till och med billigare.

Vaasan päihdekeskus
På missbrukarcentret i Vasa syns enligt Mika Nevasaari att 12-13 åringar börjar med cannabis och några år senare är de fast i tunga droger. Vaasan päihdekeskus Bild: Anna Wikman / Yle Vasa,rusmedelsproblem

Det finns ett tydligt mönster som klienterna på missbrukarcentret följer. Enligt Nevasaari börjar de röka cannabis som 12-13-åringar och tre-fyra år senare har subutex kommit in i bilden, sedan amfetamin och olika läkemedel.

- Cannabis är ingen ofarlig drog och det borde lyftas upp mer i samhällsdebatten. De unga förstår inte det här och de tänker bara att inte är det så farligt, alla använder ju det.

- Sedan då de kommer hit som 25-åringar är de inte på något sätt av den åsikten att cannabis skulle vara ofarligt.

Legaliseringsdiskussionen oroar

Diskussionen om att legalisera cannabis har lyfts upp på bordet igen och bland annat beslöt De gröna på sin partikongress i somras att partiet vill avkriminalisera bruket av cannabis och utreda en reform av cannabislagstiftningen.

Även Svensk ungdom skickade in en motion till SFP:s partidag om samma sak, men SU:s förslag fälldes efter omröstning.

Den här diskussionen oroar så väl Nevasaari som Mikael Appel, kommunikationschef på Österbottens polisinrättning.

- Alla droger är farliga, det kommer vi inte ifrån. Den här legaliseringsdiskussionen har jag också följt med och man ser lite oroväckande tendenser där. Speciellt att det upplevs som helt okej att använda cannabis idag, säger Appel.

- Det kan vara svårt att se att det är förbjudet om en annan part går in och säger att det här är inte så farligt, då blir det lite dubbla budskap. Samhället borde ta en tydlig ställning till om det är okej eller inte okej.

Internet en del av problemet

Enligt både Appel och Nevasaari går det inte att peka på en tydlig orsak till varför droganvändningen har ökat. Men de vill ändå lyfta upp internets del i det hela.

Mikael Appel från polisen i Österbotten.
Enligt Mikael Appel på polisen är drogproblemet redan så utbrett att man måste bekämpa det på bred front med många olika åtgärder samtidigt. Mikael Appel från polisen i Österbotten. Bild: Yle/ Malin Hulkki Polis,mikael appel

- Idag har vi social media och vi har internet där man lätt kan få tag på droger utan att någon vet om det. Man kan hålla på i skymundan en längre tid innan sanningen kommer fram. Samhället har ändrats så att det blivit allt lättare att använda droger, säger Nevasaari.

Mikael Appel påpekar att internet överlag har gjort brottsligheten annorlunda och att världen också blivit mycket mindre.

- Det har också då det gäller droger gjort det lättare att komma över, lättare att beställa och man hittar instruktioner till det mesta. Det finns hur mycket att ta till sig på nätet idag och använda till goda och sämre syften.

Ett känsligt ämne att ta upp då det gäller droger och droganvändning bland unga är föräldrarnas roll i det hela. Enligt Nevasaari är det mer utmanande att vara förälder idag än för till exempel 20 år sedan och föräldrar har kanske mindre tid för sina barn.

Mansperson står framför skylt som visar till Vasa missbrukarcenter.
Mika Nevasaari på missbrukarcentret i Vasa hoppas att föräldrar i dag skulle intressera sig mera för vad barnen gör och vem de umgås med. Mansperson står framför skylt som visar till Vasa missbrukarcenter. Bild: Anna Wikman / Yle Vasa,rusmedelsproblem

- Föräldrar borde vara mer intresserade av vad ungdomarna håller på med. Fråga var de har varit och vad de har gjort och se vem de umgås med.

- Enligt polisen så är det många ungdomar som rör sig ute sent på natten och jag skulle önska att föräldrarna skulle vara mer intresserade av var det egna barnet håller hus.

Ingen enkel lösning

Men det kan vara naivt att tro att strikta hemkomsttider skulle lösa alla problem.

- Jag tror inte det är bara en enda sak som hjälper mot drogproblematiken utan det är att på bred front funderar hur man ska angripa problemet, konstaterar Appel.

- Man måste se det som en helhet och ha flera olika sorters åtgärder. Vilka åtgärdena är och vad som går att genomföra och vad som har effekt så det får man fundera på.

Enligt Nevasaari borde allt mer resurser satsas på det förebyggande arbetet och diskussionen om rusmedel och sjukdomen som ligger bakom missbruk.

- Redan på rådgivningen och familjeplaneringen borde en saklig dialog föras kring ämnet. Det kan vara svårt, men situationen är den att det borde vara en del av myndighetsarbetet på flera andra ställen än hos oss.

Också tillgången till akutvård för missbrukare borde bli bättre påpekar Nevasaari.

- I Vasa är situationen bra. Här får man vård med låg tröskel utan remiss. Men i många andra kommuner är det betydligt svårare att få vård. Om du är missbrukare med en akut kris, så behöver du få vård direkt.