Hoppa till huvudinnehåll

Regionerna får stimulanspaket för över 100 miljoner euro – överlevnadsplaner ska motverka de ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen

Kaipolan paperitehtaan portti.
Fabriken i Kaipola, Jämsä hör till dem som drabbats av en plötslig strukturomvandling. Kaipolan paperitehtaan portti. Bild: Petri Aaltonen / Yle UPM,Kaipola paper mill,Jämsä,paper mill,fabrik,skogsindustri,Bio- och skogsindustri

Regionerna ska få över 100 miljoner euro för återhämtning efter coronaepidemin, uppger Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Återhämtningspaketet finansieras av Finlands strukturfondsprogram samt av anslagen för hållbar tillväxt och livskraft i regionerna och stödjande av utvecklingsprojekt i små och medelstora företag.

Regionala överlevnadsplaner i minst några år

Med hjälp av regionala överlevnadsplaner åtminstone för 2020–2021 ska de ekonomiska konsekvenserna av coronaepidemin lösas. Planen är utarbetad under ledning av landskapsförbunden.

Överlevnadsplanerna finansieras delvis av Finlands strukturfondsprogram Hållbar tillväxt och jobb. Det handlar om över 66 miljoner euro i tidigare outnyttjad EU-finansiering och statlig finansiering från tidigare projekt inom olika EU-organ.

Nästan 28 miljoner i anslag riktas till landskapsförbunden och reserveras för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna. Av summan tilldelas 17 miljoner för genomförandet av överlevnadsplanerna.

Dessutom stöds turistnäringen i regionerna med utvecklingsprojekt och i norr med hjälp av investeringar.

Utöver det bidrar det nationella anslaget för utveckling av små och medelstora företag med 25 miljoner euro för finansieringen av regionala utvecklingsplaner.

Till understöd som beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt i små och medelstora företag riktas sammanlagt nästan 53 miljoner euro i EU-finansiering och nationell finansiering.

Flera projekt kan få finansiering

Med stimulanspaketet vill man förnya näringsstrukturen som bygger på kompetens och innovationer och som är internationellt inriktad.

Dessutom främjas digitaliseringen av åtgärderna, och uppbyggnaden av ett kolneutralt och hållbart samhälle, uppger ministeriet.

Projekt som kan finansieras med stimulanspaketet är exempelvis utveckling av verksamhetsmiljön, utveckling av företagens affärsverksamhet, bevarandet och skapandet av arbetsplatser men också förebyggandet av arbetslöshet samt kompetensutveckling.

Fortfarande finns det ofördelade anslag som kan delas ut vid behov.

Läs också