Hoppa till huvudinnehåll

219 nya coronafall i Finland

Leikkaussalihoitaja Carita pesee käsiään ennen leikkaussaliin menoa.
Var och en kan med sitt eget handlande minska risken för spridning av coronaviruset, bland annat genom att iaktta god hand-, host- och nysningshygien. Leikkaussalihoitaja Carita pesee käsiään ennen leikkaussaliin menoa. Bild: Henrietta Hassinen / Yle Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,Helsingfors universitets centralsjukhus,Jorv sjukhus,Esbo,juli,2020,Helsingfors,sjukhus,Wuhan-coronavirus,coronavirus,COVID-19,hälsa,social- och hälsovårdstjänster,virussjukdomar,smittsamma sjukdomar,karantän,Förkylning,influensa,intensivvård,intensivvårdsavdelningar,sjukvård,operation,operationssalar,sjukskötare,koronaviruspandemi,hälso- och sjukvård,epidemier,pandemier,andningsskydd,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,patientrum,desinfektion,handdesinfektionsmedel,desinfektionsmedel,ansiktsskydd,handtvagning,handhygien

219 nya fall av coronasmitta har bekräftats i Finland, rapporterar Institutet för hälsa och välfärd.

Under de senaste två veckorna har 2 894 fall rapporterats, vilket är 798 fler fall än under de föregående två veckorna.

Hittills har sammanlagt 14 474 fall bekräftats i Finland. De coronarelaterade dödsfallen är 355.

På onsdagen meddelade Institutet för hälsa och välfärd, THL, att 65 personer vårdas på sjukhus på grund av coronaviruset. Sju personer låg på intensiven.

Restriktioner fortsätter i Vasa

Incidenstalet är fortsatt högst i Vasa sjukvårdsdistrikt. I sjukvårdsdistriktets område fortsätter sammankomstbegränsningen på tio personer, men med lindringar.

I november får 50 personer samlas vid offentliga tillställningar, men då måste säkerheten garanteras.

Enligt Regionförvaltningsverket har den okontrollerade ökningen av coronafall avstannat i området, men läget kräver fortsättningsvis att man beter sig försiktigare än på andra håll i Finland.

Läs också