Hoppa till huvudinnehåll

Yle svarar: Diskussionspolicyn är tydlig - kommentarer ska beröra ämnet ifråga

På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar.
På blå bakgrund en vit ruta med texten Yle svarar. Yle

Vi publicerar skriverier, svar och rättelser som Yle skickat till tidningar. Det här svaret har skickats till Åbo Underrättelser 23.10.2020.

Sture Laurén kritiserar i en insändare i Åbo Underrättelser (21.10.2020) att hans inlägg på Yle Åbolands Facebook-sida har tagits bort.

Svenska Yles diskussionspolicy säger klart och tydligt att kommentarerna skall hänföra sig till ämnet ifråga. Artikeln som Laurén kommenterade handlade specifikt om ett regionalt projekt där man vill underlätta för de mindre industrierna att sänka sina koldioxidutsläpp, inte om klimatförändringens vara eller inte vara. Vi vill undvika att kommentarerna börjar leva sitt eget liv utan att ha en koppling till själva artikeln.

Vad gäller vår klimatrapportering överlag, har Svenska Yle sedan en tid tillbaka en policy där vi slår fast att alla åsikter per definition inte är likvärdiga ifall det finns en etablerad, vetenskapligt belagd konsensus kring en fråga. Klimatfrågan är en sådan fråga, men det finns också andra, till exempel en del hälsofrågor.

Att framställa olika sidor i en debatt som skenbart likvärdiga kan skapa ett slags "falsk balans" i vår rapportering, som inte överensstämmer med verkligheten. I så fall uppfyller inte journalistiken ett annat centralt villkor, nämligen att ge en så sanningsenlig bild som möjligt av det som sker.

Ulrika Fagerström
Chef för nyheter och aktualiteter, Yle Åboland

Läs också