Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 26.10

Kasvomaskiin pukeutunut nuori.
Person i röd mössa och munskydd sedd underifrån. Kasvomaskiin pukeutunut nuori. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna

Infektionsöverläkare: Pausa tävlingsverksamheten tills vidare

Infektionsöverläkare i de österbottniska sjukvårdsdistrikten vädjar till idrottsarrangörer, lag och föreningar att ta en paus i tävlingsverksamheten tills coronasituationen lättar.

– Vi anser att risken för smitta är stor inom lagsporter där kontakt inte kan undvikas och leder till att coronaläget eskalerar i våra områden, skriver de i ett pressmeddelande.

Två nya fall i Mellersta Österbotten

Under veckoslutet har två nya fall av coronasmitta påträffats inom vårdsamkommunen Soites område. De nya fallen hör ihop med tidigare kända smittkedjor, de smittade sitter sedan tidigare i karantän och inga fler personer har exponerats.

Incidenstalet i Mellersta Österbotten är nu 15,4 smittade per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

Ett nytt fall i Österbotten

På måndagen hade bara en person testat positivt för Covid-19 sedan söndagen i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Det innebär att bekräftade coronvirusfall i distriktet nu är 899. Totalt antagna prov är 21 222 och igår togs 77 prov.

Incidenstalet i Österbotten är nu 127 fall per 100 000 personer de senaste två veckorna.

Observera att Vasa sjukvårdsdistrikts siffror inte kan jämföras med THL:s siffror på antal nya fall. THL redovisar sina siffror utgående från provtagningsdatum, medan sjukvårdsdistrikten meddelar hur många som testat positivt under senaste dygnet.

Ett nytt fall i Södra Österbotten under helgen

Under helgen konstaterades bara ett nytt fall av coronaviruset i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. Fallet hör till en sedan tidigare känd smittokedja och personen befann sig redan i karantän.

Det totala antalet fall i Södra Österbotten är nu 158. Några patienter får ännu sjukhusvård.

Totalt har 37 518 tester tagits för COVID-19 i Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt. På söndagen togs 124 stycken.

Läs också