Hoppa till huvudinnehåll

Coronavirussmitta nu också i Söderkulla skola – läs det senaste om coronaläget i Östnyland

En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård.
Söderkulla skola finns i samma byggnad som Sipoonlahden koulu, men skolorna har olika lokaler. Arkivbild. En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård. Bild: Yle / Mira Bäck skolor,sipoonlahden koulu

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här hittar du vår föregående artikel med östnyländska coronauppdateringar.

30 oktober kl. 11.25: En elev i Söderkulla skola är smittad av coronaviruset

En elev i Söderkulla skola i Sibbo har konstaterats ha covid-19. Eleven har varit i skolan under den tid som hen varit smittsam men var då symtomfri.

Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 5-6 har exponerats för smittan och ska sitta i karantän till den 7 november.

Närundervisningen för årskurserna 5-6 i skolan avbröts i morse när kommunen fick kännedom om den möjliga exponeringen. Undervisningsgrupperna som vistas i karantän får distansundervisning under karantäntiden.

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer i dag alla personer som ska sättas i karantän. Den insjuknade eleven har isolerats.

Söderkulla skola är belägen i södra Sibbo. Skolan har sammanlagt cirka 150 elever. Söderkulla skola är verksam i samma fastighet som Sipoonlahden koulu, men skolorna har olika lärbyar

De övriga årskurserna i Söderkulla skola och Sipoonlahden koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats för viruset och de fortsätter i närundervisningen med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

I Sibbo har det under den här veckan konstaterats smittfall och exponeringar även i Sibbo gymnasium och i Boxby skola.

I Boxby skola är eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0–4 i karantän. I Sibbo gymnasium har cirka tio studerande försätts i karantän. Gymnasiet har övergått helt och hållet till distansundervisning fram till slutet av nästa vecka.

29 oktober kl. 12.43: En anställd i Boxby skola i Sibbo smittad av coronaviruset

En anställd i Boxby skola i Sibbo har coronaviruset. Personen har vistats i skolan under tiden som personen var smittsam, men hen var då symptomfri.

Eleverna och undervisningspersonalen i årskurserna 0-4 har exponerats för smittan. De har försatts i karantän fram till den 6 november och eleverna får distansundervisning.

Närundervisningen för de berörda klasserna avbröts under morgonen den 29 oktober. Kommunen ringer under torsdagen alla som försätts i karantän.

28 oktober kl. 14.00: Borgå skärper reglerna för stadens idrottslokaler och preciserar anvisningarna om besök i servicehus

Borgå stad betonar i ett pressmeddelande samarbetets betydelse för att bekämpa coronaviruset. Staden förutsätter i fortsättningen att alla som fyllt 15 år använder munskydd i stadens idrottslokaler.

På grund av coronaepidemin begränsar staden tills vidare användningen av omklädningsrum och duschar vid stadens idrottsplatser. I regel ska sådana inte användas, simhallen och ishallarna är undantag.

– Många idrottsföreningar har redan gett anvisningar om att vistelse i omklädnings- och tvättrum ska undvikas, att man ska byta kläder redan innan man kommer till platsen och vänta med duschandet tills man kommit hem. I stort sett fungerar detta alltså bra redan nu, säger bildningsdirektör Sari Gustafsson.

simhall
Borgå simhalls omklädningsrum hålls öppna. Arkivbild. simhall Bild: Yle/Mikael Kokkola Simhall,mjk

Omklädningsrummen kommer inte att stängas. Nödvändig passage genom rummen och användning av toaletterna är tillåtna. Det viktigaste är att man inte samlas eller spenderar tid i omklädningsrummet.

Vid behov kan omklädningsrummen användas i samband med matcher som grenförbunden ordnar. Då ska anvisningarna om ansiktsskydd, skyddsavstånd och andra hygienanvisningar följas.

Staden har redan tidigare rekommenderat att alla som fyllt 15 år använder munskydd bland annat i offentliga lokaler, vid offentliga tillställningar och även vid offentliga tillställningar utomhus där fler än 20 personer samlas.

Stadens anvisningar om användning av munskydd i stadens idrottslokaler blir strängare. I fortsättningen förutsätter staden att munskydd används i stadens idrottslokaler; det enda undantaget är att man inte behöver bära munskydd under sin idrottsprestation.

Munskydd ska bäras bland annat i idrottslokalernas entréhallar, ankomst- och samlingslokaler, omklädningsrum, på åskådarplatser och på andra motsvarande ställen.

Munskyddet ska vara på innan man kommer in, och var och en ska skaffa dem själv. Staden delar ut munskydd till mindre bemedlade.

en äldre dams händer
Vid besök i vårdhem gäller det att ha munskydd på sig hela tiden. Arkivbild. en äldre dams händer Bild: Birgit Reitz-Hofmann/Mostphotos äldre,pensionärer,händerna,ringar,smycken,käpp

Mindre preciseringar har gjorts i anvisningarna om besök i servicehus.

Den boende kan ta emot högst två besökare åt gången, och besökstiden är högst en timme. Besökarna ska bära munskydd under hela besöket. Skyddet får inte tas av under besöket, inte ens för en liten stund.

När man vill komma på besök ska man på förhand komma överens om det med personalen, och man få bara komma när man är frisk.

Om den boende i servicehuset gör ett besök till exempel hos en släkting, bör den boende efter besöket undvika vistelse i servicehusets allmänna lokaler i tio dagars tid.

– Vi önskar att besökarna följer anvisningarna noggrant, så att vi kan ordna besök på våra avdelningar även i fortsättningen. Besöken är viktiga både för den boende och för de anhöriga, säger social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Medelålders kvinna poserar i en gränd med äldre trähus.
Borgås social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen hoppas att alla följer anvisningarna. Arkivbild. Medelålders kvinna poserar i en gränd med äldre trähus. Bild: Pressbild / Studio Lindell Direktör,social- och hälsovårdstjänster,Borgå,hälsoväsendet,social- och hälsovårdsdirektörer,Ann-Sofie Silvennoinen

Staden påminner också om att bestämmelserna om karantän ska iakttas noggrant.

Vid coronasmitta kartläggs alla nära kontakter med den smittade, och alla som har exponerats för smitta sätts i karantän enligt lagen om smittsamma sjukdomar.

Under karantänen får man inte gå till arbetsplatsen, skolan, hobbyer, evenemang, restauranger, affärer, köpcenter eller andra offentliga lokaler, använda allmänna fortskaffningsmedel eller anlita utomstående städare eller någon annan arbetstagare hemma.

Man kan vistas utomhus om man har direkt utgång från bostaden, så att man inte behöver gå genom gemensamma lokaler. Under karantänen får man inte vara i nära kontakt med personer utanför det egna hushållet.

28 oktober kl. 12.15: Två studerande i Sibbo gymnasium smittade med coronaviruset

Närundervisningen i Sibbo gymnasium avbröts på onsdagsmorgonen efter att kommunen fick veta att två studerande har smittats av coronaviruset.

Gymnasiet övergår till distansundervisning till slutet av nästa vecka eftersom andra studerande och personal kan ha utsatts för smittan.

Här hittar du hela artikeln om Sibbo gymnasium.

27 oktober kl. 10.15: Lovisa svarar på vanliga frågor på sin webbplats – vill underlätta för vårdpersonalen

Lovisa har ett högt incidenstal, men är fortfarande i accelerationsfasen precis som resten av Nyland. Det finns andra mätare än incidenstalet.

– Det finns ingen anledning till stor oro. Trots att smittsituationen i staden är allvarlig, har lokala yrkesutbildade personer och myndigheter en god chans att lugna coronavirussituationen i staden, säger grundtrygghetsdirektör Carita Schröder.

Hon säger att hon förstår att invånarna upplever att situationen är oroväckande och att de vill ha mer information. Därför har Lovisa stad nu samlat svar på frågor om coronavirussituationen på sin webbplats.

Schröder betonar att det inte är ändamålsenligt att vårdpersonal nu använder sin arbetstid på att svara på enskilda oroade kommuninvånares frågor.

– Arbetsinsatsen måste fokuseras på att hantera coronasituationen. De gör sitt bästa i en situation där de bekämpar en aldrig förut skådad sjukdomsepidemi, samtidigt som de försöker svara på ekonomiska besparingar och permitteringar.

– Varje invånare kan nu bidra till att säkerställa vårdens bärkraft genom att följa de anvisningar, rekommendationer och begränsningar som de får, fortsätter Schröder.

Aktuell information om coronavirussituationen finns på Lovisa stads webbplats. Där finns också svar på vanliga frågor.

26 oktober kl. 10.05: Sibbos coronateststation flyttar till gamla Sockengården

Nu finns coronateststationen på social- och hälsostationens gård. Från och med onsdagen den 28 oktober flyttar testningen inomhus till gamla Sockengården på Stora Byvägen 18. Provtagningen flyttar inomhus eftersom vintern närmar sig.

Coronaprovtagningen fungerar med tidsbeställning och betjänar dem som fått remiss till coronatest. Tidsbeställningen och stationens öppettider förblir de samma. Teststationen är öppen på vardagar klockan 8–15 och på veckosluten klockan 11–15.

Du kan själv beställa tid till provtagningen via Coronaguiden eller genom att ringa Sibbo hälsocentral på numret 09 2353 6001 vardagar klockan 8–16 och övriga tider Jourhjälpen på numret 116 117.

I fortsättningen ska man gå in till provtagningen till fots via gamla Sockengårdens huvudingång, alltså från Stora Byvägens sida.

Rörelsehindrade som kommer för provtagning ombeds ringa numret 040 627 3693. Det finns parkeringsplatser för kunder på gården i anslutning till byggnaden.

HUSLAB ansvarar för coronateststationens verksamhet i Sibbo.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

 • Använd appen Coronablinkern.
 • Om möjligt, jobba på distans.
 • Använd munskydd på offentliga platser inomhus, i kollektivtrafiken, på publikevenemang och i folksamlingar både inomhus och utomhus.
 • Använd munskydd på läroanstalter efter grundskolan. I Sibbo rekommenderar kommunen också att vuxna i högstadierna ska använda munskydd - likaså vuxna i lågstadier och förskolor som finns i samma lokaler som högstadiet. Också Borgå rekommenderar munskydd för högstadiepersonal. I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan.
 • Lovisa och Borgå: Använd munskydd inom ungdomsarbetet.
 • Borgå: Rekommendationen om att använda munskydd vid besök på servicehus och rehabiliteringsavdelningarna blir förpliktande och gäller även besökare i åldern 7-15 år.
 • Borgå: Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
 • Ordna inte privata tillställningar för mer än 20 personer. I Borgå begränsas föreningsevenemang till 50 personer.
 • Lovisa: Använd Coronaguiden om du känner behov av att boka tid för coronatest.

I Borgå och Lovisa gäller detta för fritidsverksamheter:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • Alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet ska använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • Träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • Arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik
 • Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd
 • Avväg noga om du måste delta i ett evenemang eller hellre stannar hemma, i synnerhet du som hör till riskgruppen

Sibbos rekommendationer för fritidsverksamhet:

 • Sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • Föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och ordnar inte verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • Gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer.

Sibbos rekommendationer om möten på skola och dagis:

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans.

Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

Senast uppdaterad 18.11.2020.

Läs också