Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägsbron i Hangö stängs för trafik - rivningsarbetet börjar i november

utsikt över vattentorn och Hangö centrum
Räcket på bron har i oktober dekorerats med en ljusslinga. Snart kan Hangöborna inte längre se denna utsikt. utsikt över vattentorn och Hangö centrum Bild: Yle/Helena von Alfthan Hangö,Hangö-Hyvinge-järnväg,järnvägstrafik,järnvägsbro,viadukt,järnvägsbro hangö

Klockan klämtar för järnvägsbron i Hangö. Viadukten ska rivas och ersättas med en ny bro. Den här veckan stängs bron för trafik.

Tisdagen 27.10 klockan 10 stängs bron för trafik. Hangö ska få en ny bro över järnvägen, men först ska den gamla rivas.

Enligt Hangö stad inleds rivningsarbetena den första veckan i november.

Cyklister och fotgängare kan ta sig under järnvägen längs den nya underfarten vid Kadermogatan. Biltrafiken leds över järnvägen via plankorsningen på Appelgrensvägen.

en cementbro som leder över järnväg och väg
Bron stängs för trafik 27.10 och rivningsarbetet börjar vecka 45. en cementbro som leder över järnväg och väg Bild: Yle/Helena von Alfthan Hangö,Hangö-Hyvinge-järnväg,järnvägstrafik,järnvägsbro,viadukt,järnvägsbro hangö

Jobbet med att riva den gamla bron kan orsaka buller och skakningar i den närmaste omgivningen.

Enligt Trafikledsverket ska de arbeten som orsakar buller huvudsakligen göras på vardagar 7-18. Om veckoslutsjobb informeras skilt.

Arbetet med att riva bron ska vara klart före årsskiftet, och den nya bron ska stå klar ett år senare.

hangö kex och vägarbete
Appelgrensvägen har breddats mellan plankorsningen och korsningen till Sandövägen eftersom trafiken kommer att öka här när järnvägsbron rivs. hangö kex och vägarbete Bild: Yle/Helena von Alfthan vägarbeten,Hangö,hangö kex

Läs också