Hoppa till huvudinnehåll

Härjade med yxa i Karis centrum - tingsrätten: Mannen var skyldig men otillräknelig

Taxibilar vid busstation
Pojken som skadades av yxan satt vid busstationen i Karis och pratade med sina kompisar. Stationen fanns ännnu 2018 i Fokushuset. Som bäst rivs huset i Karis centrum. Taxibilar vid busstation Bild: Yle/Anna Björkqvist taxibilar,Karis,Västnyland,fixhuset

I slutet av sommaren 2018 rörde sig en man med yxa i Karis centrum. Han kastade yxan mot en minderårig som han inte kände. Han slog också sönder flera skyltfönster.

Han förföljde samma sommar och höst en människa och gjorde sig skyldig till hemfridsbrott.

Tingsrätten har konstaterat mannen skyldig till tio olika brott, men han döms inte till något straff. Han tas i stället in för vård eftersom sinnesundersökningen visar att han inte var tillräknelig när han begick brotten.

Mannen ska ändå betala ersättningar till offren.

Man med yxa rörde sig i Karis

En vardagskväll i början av augusti 2018 satt en minderårig pojke och pratade med sina kompisar utanför busstationen i Karis. En man i fyrtioårsåldern närmade sig dem.

Pojken trodde att mannen ville fråga något. Men i stället ställde mannen sig bakom pojken som sedan kände hur ett hårt föremål träffade honom i bakhuvudet.

Mannen hade burit på en yxa som han kastade mot pojken. Yxans trubbiga ända träffade pojken bak i huvudet. Han fick ett sår, men inga livshotande skador. Mannen och pojken kände inte varandra.

När polisen kom till platsen hade mannen med yxan hunnit avlägsna sig.

Senare kom det ändå larm om någon som uppträdde hotfullt och krossade skyltfönster i centrala Karis. Han hade slagit sönder fönster vid apoteket och en restaurang några hundra meter ifrån busstationen.

Ett stort hål i ett skyltfönster.
Mannen slog också sönder fönster på apoteket i Karis. Ett stort hål i ett skyltfönster. Bild: Tove Virta / Yle Västnyland,Karis,Raseborg,restauranger,brott,yxor,skyltfönster

Patrullen kunde sedan gripa honom i en bostad. Men det gick inte lätt eftersom mannen inte ville följa med frivilligt.

Rättegång 2019

Mannen stod hösten 2019 åtalad i Västra Nylands tingsrätt för elva brott, bland annat försök till dråp och flera fall av skadegörelse. Alla brott hade inte inträffat samma dag som yxepisoden.

På en åtalspunkt hade mannen förföljt en person under sommaren och hösten 2018. Han hade upprepade gånger iakttagit, kontaktat och på andra sätt förföljt personen, och på det viset skapat rädsla eller ångest hos den förföljda.

Han hade under samma höst också gjort sig skyldig till hemfridsbrott hos andra.

I sin egen bostad hade han i mars 2019 slagit sönder flera fönster. Det här var det enda åtalet där mannen medgav sin skuld. De övriga tio åtalen bestred han.

Men Västra Nylands tingsrätt konstaterade honom skyldig på alla åtalspunkter utom en - den handlade om straffbart bruk av narkotika: mannen skulle för eget bruk ha innehaft tre gram amfetamin.

För att ha kastat yxan mot pojken konstaterades mannen skyldig till grov misshandel, inte försök till dråp.

Sinnesundersökning

Vid rättegången hösten 2019 beslutade tingsrätten inte endast att mannen är skyldig till de tio brotten utan att han också behöver genomgå en sinnesundersökning.

Kvinnor oftare föremål för sms-bedrägeri.
Mannen hade förföljt en person bland annat genom att skicka sms. Bilden har inget med fallet att göra. Kvinnor oftare föremål för sms-bedrägeri. Bild: EPA/LARRY W. SMITH sms

Ett utlåtande om undersökningens resultat kom från Institutet för hälsa och välfärd för ett par månader sedan. I utlåtandet konstateras att mannen vid tidpunkten för brotten inte var tillräknelig; han kunde med andra ord inte förstå vad hans gärningar egentligen innebar.

Någon är otillräknelig enligt strafflagen om hen “vid tidpunkten för gärningen på grund av en mentalsjukdom, ett gravt förståndshandikapp, en allvarlig mental störning eller medvetanderubbning inte kan förstå gärningens faktiska natur eller rättsstridighet eller om hans eller hennes förmåga att kontrollera sitt handlande av någon sådan anledning är nedsatt på ett avgörande sätt”, står det i tingsrättens handlingar.

Inget straff utan i stället vård

Mannen döms på inte till något straff. THL har beslutat att mannen tas in för vård oberoende av sin vilja.

Han ska ändå betala ersättningar till offren, både till människorna han skadat eller hotat och till fastighetsbolagen där han slagit sönder fönster och dörrar.

Allt som allt handlar det om över 23 000 euro plus ränta på en del av ersättningsbeloppen.