Hoppa till huvudinnehåll

Karleby har ett nytt varumärke - hörnstenarna är hav, historia och internationalism

Karleby stad har ett nytt varumärke.
Karleby stad har ett nytt varumärke. Karleby stad har ett nytt varumärke. Bild: Karleby stad/Kaski Agency Karleby,varumärke

Karleby - Vi har en bredare horisont. Så lyder marknadsföringen av staden numera. Stadens nya varumärke presenterades på tisdagen.

Planeringen inleddes i början av året och har nu slutförts. Syftet med varumärkesarbetet var att hitta de styrkor och de budskap som behövs för att stärka både attraktions- och kvarhållningskraften i framtida Karleby.  

Stadsdirektör Stina Mattila berättar att hela 17 företag var intresserade av att förnya Karlebys varumärke. Bland dessa valdes Kaski Agency.

Rikligt med åsikter

Stadens marknadsförings- och kommunikationschef Päivi Korpisalo berättar att man i början av juni, från stadens sida, fick ta del av tre möjliga koncept för stadens nya varumärke.

- Av dessa valdes två ut och så fick invånarna rösta och komma med åsikter. Och det kom åsikter och det blev diskussion.

I en webbenkät hade invånarna möjlighet att komma med egna idéer. Utgående från det valdes historia, hav och internationalism till varumärkets hörnstenar. Varumärket utkristalliseras i uttrycket ”Vi har en bredare horisont.”

- Havet betyder många olika saker för stadsinvånarna; välfärd, levebröd, internationalism, export och nya intryck, säger Korpisalo.

Karleby stads nya varumärke.
Karleby stads nya varumärke. Bild: Karleby stad Karleby,logotyp

En krona och bägge inhemska

I stadens logo finns en krona och en tvåspråkig textdel. Färgvärlden har fått sin inspiration av naturen, havet och Neristans färgglada trähus.

Man har för avsikt att använda Karlebys nya varumärke i flera år framöver.

- Det nya varumärket är ett av marknadskommunikationens verktyg med vilka vi bygger upp framtida uppfattningar om Karleby, säger Korpisalo.

Här kan ni läsa och se mer.

Hela marknadsföringspaketet kostade 100 000 euro.

- Helheten innehåller det här visuella utseendet, tre marknadsföringskampanjer och en plan för marknadsföring och kommunikation, säger Korpisalo.

Läs också