Hoppa till huvudinnehåll

Pensionärsrabatten försämras, kontrollavgiften höjs och månadskortet blir dyrare - HRT höjde kollektivtrafikens priser på grund av coronapandemin

Kuvassa on matkalippu HSL:n sovelluksessa Helsingissä syyskuussa 2020.
Från och med årsskiftet kommer 30-dagarsbiljetten att vara dyrare och årsbiljettten att vara billigare. Kuvassa on matkalippu HSL:n sovelluksessa Helsingissä syyskuussa 2020. Bild: Silja Viitala / Yle Helsingfors,september,2020,kollektivtrafik,Helsingforsregionens trafik (HRT),färdbiljetter,kontroll av resebiljetter,Huvudstadsregionens närtrafik,smarttelefoner

Månadsbiljettens pris stiger med tre euro, över 70-åringar förlorar sin nuvarande rabatt på enkelbiljetter mellan klockan 9-14 och kontrollavgiften höjs till 100 euro, beslöt styrelsen för Helsingforsregionens trafik i dag. Ändringarna träder i kraft i januari. Enkelbiljetternas pris förblir på samma nivå och årsbiljetten blir förmånligare.

Coronapandemin har lett till att antalet passagerare i kollektivtrafiken har har minskat kraftigt, vilket i sin tur har lett till att också biljettintäkterna har minskat.

Styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT beslöt om biljettpriserna för nästa år på sitt möte på tisdagen. Styrelsen beslöt att höja biljettpriset på 30-dagars biljetterna med 3 euro.

Enligt styrelseordförande Risto Rautava från Samlingspartiet var det bra att det gick så.

- Enligt mig visar det här att HRT:s styrelse tar sitt ansvar. En måttlig förhöjning underlättar situationen för både HRT och ägarkommunerna under pandemin, säger Rautava som representerar Helsingfors i HRT.

Enligt Rautava är HRT:s ekonomi utmanande och också nästa år kommer att vara svår.

- Det kommer inte att vara lätt att ekonomiskt kunna bevara kollektivtrafiksystemet om coronaläget blir värre. Det kan hända att vi måste riva upp budgeten också nästa år.

Förmånligare årsbiljetter och högre kontrollavgift

Priset på enkel- och dagsbiljetter kommer att förbli på nuvarande nivå, förutom att över 70-åringar förlorar sin nuvarande rabatt på enkelbiljetter mellan klockan 9-14.

I fortsättning får över 70-åringar istället samma rabatt som studenter, alltså 45 procent rabatt på 30-dagarsbiljetter.

Däremot blir årsbiljetten billigare. Efter årsskifte får passagerare köpa en 12-månadersbiljett till priset av 10 månader, istället för till priset av 11 månader som det är just nu.

HRT:s styrelse beslöt också att stöda att kontrollavgiften höjs från nuvarande 80 euro till 100 euro. HRT:s förslag går nu vidare till staten som kommer att ta ett beslut om det här senare.

Kontrollavgiften har inte höjts sedan 2007.

"Beklagligt beslut"

Yle Huvudstadsregionens rundringning i mitten av augusti visade ett brett motstånd bland politiker mot att höja biljettpriserna i kollektivtrafiken.

Bara 2 ledamöter sade då att de stöder en höjning av biljettpriserna och 7 av dem sade direkt nej till en höjning. Yle Huvudstadsregionen nådde i sin rundringning 11 av de 14 ledamöterna i styrelsen.

Under tisdagens möte var det representanterna från Vänstern och De Gröna som motsatte sig en höjning av priset på 30-dagarsbiljetten. De föreslog att ärendet skulle skjutas upp.

Efter en omröstning stod rösterna lika och förslaget om en förhöjning av biljettpriset vann med ordförandens röst.

Amanda Pasanen
Amanda Pasanen är missnöjd över beslutet att höja månadsbiljettens pris. Amanda Pasanen Bild: Yle/Carolina Husu studerandekårer,Studentkåren vid Helsingfors universitet,Nya studenthuset,Helsingfors universitet,amanda pasanen

Amanda Pasanen (Gröna) är missnöjd när Yle Huvudstadsregionen ringer upp henne efter mötet.

- Det var nog ett beklagligt beslut och vi Gröna motsatte oss den här höjningen. Vi anser att det inte skulle ha varit nödvändigt att höja på biljettpriserna i det här skedet. Speciellt nu när vi har fått mera stöd från staten för kollektivtrafiken.

Pasanen är också missnöjd med beslutet att stöda en höjning av kontrollavgiften.

- Jag anser att det inte är smart att vi i den här situationen höjer kontrollavgiften eftersom att det inte har så speciellt stor effekt. Människor som rör sig utan biljett gör det i i alla fall och jag anser att det här inte är det hållbaraste sättet att samla in pengar.

Pasanen är ändå glad att prishöjningen inte är större och att den endast berör månadsbiljetten.

- Det är jätteviktigt att kollektivtrafiken är ett lockande alternativ. Vi måste minska på utsläppen i huvudstadsregionen och då är det viktigt att människor använder sig av kollektivtrafik. En höjning av priserna är en signal i fel riktning.

"Nästa år kommer att vara alldeles katastrofalt"

Kristian Rehnström (SFP), som representerar Vanda i HRT, berättar att han är glad över styrelsens beslut och att han själv var för en liten förhöjning av biljettpriserna.

- Jag tycker att vi har tagit rätta beslut. Det är aldrig trevligt att göra förhöjningar men det är positivt att vi inte i det här skedet behövde röra enkelbiljettens pris.

Enligt Rehnström finns det en risk att styrelsen får återkomma till samma frågor nästa år.

- Nästa år kommer att vara alldeles katastrofalt ekonomisk sett. Vi får se hur länge de här besluten håller.

Det är aldrig trevligt att göra förhöjningar men det är positivt att vi inte i det här skedet behövde röra enkelbiljettens pris

Rehnström berättar att han framför allt är glad att HRT fortfarande kan erbjuda rabatter till olika grupper i samhället, så som studerande och pensionärer.

Också passagerare som reser med barnvagn ska i fortsättningen få åka med gratis.

- Under diskussioner har det kommit fram att det inte har funnits tillräckligt med stöd i styrelsen för att prissätta passagerare som reser med barnvagn, säger Rehnström.