Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill vara en barnvänlig kommun också i framtiden - men inte enligt Unicefs modell

Unicef logo
Raseborg bejakar en barnvänlig kommun men har inte resurser att uppfylla Unicefs kriterier just nu. Unicef logo Bild: YLE / Christoffer Westerlund barn (familjemedlemmar),barnvänlig kommun

Raseborg vill inte fortsätta som en barnvänlig kommun i enlighet med Unicefs standard, eftersom kraven är så höga. Däremot fortsätter man utveckla temat i enlighet med stadens strategi.

Staden erkändes första gången år 2015 som barnvänlig kommun av Unicef och på nytt 2018 för fyra år framåt.

Och nu är det alltså dags att besluta om framtiden igen.

För mycket byråkrati

Men den nu beslutar stadsstyrelsen i Raseborg (26.10) att inte fortsätta inom ramen för det här projektet.

Orsaken är att programmet blivit mer omfattande och kriterierna allt strängare. Det skulle helt enkelt sluka sådana resurser som staden inte har för tillfället.

Detta samtidigt som själva kärnfrågan sköts.

Till exempel skulle staden vara tvungen att ha en person som koordinerar och följer upp att kriterierna. Det här tar cirka 30 procent av den anställdas arbetstid.

I arbetsbilden ingår också rapportering till Unicef och att koordinatorn deltar i möten som Unicef ordnar.

Unicef-dockor sydda av långtidsarbetslösa i Ekenäs
Unicefdockorna känner många till och de kommer fortsättningsvis att finnas. Unicef-dockor sydda av långtidsarbetslösa i Ekenäs Bild: YLE/ Johanna Modig sicsac,Ekenäs

Staden måste också formellt förbinda sig till att på lång sikt arbeta för att främja barns och ungas rättigheter på alla nivåer inom det kommunala beslutsfattandet.

Dessutom skall man kontinuerligt berätta för kommuninvånarna hur de unga beaktas rent konkret.

Förutom en utnämnd koordinator skulle staden utse en arbetsgrupp på sex personer som skulle jobba med barnvänlighetsfrågor vid sidan av sina övriga arbetsuppgifter.

Barnen är redan delaktiga

I grunden för Unicefs kriterier ligger tanken att barnen skall vara mer delaktiga i frågor och beslut som gäller deras vardag och att deras rättigheter bättre skall synliggöras.

Som styrinstrument för detta finns det tio byggklossar som skall beaktas i allt som görs.

Stadsstyrelsen i Raseborg anser ändå att det redan i stadens strategi för åren 2018 – 2021 finns inskrivet att staden ska fortsätta utvecklingen av Raseborg som en barnvänlig kommun.

Unga är redan på flera plan involverade i frågor som gäller staden och de deras egen vardag.

Bland annat har staden ett ungdomsråd som har representanter med närvaro- och yttranderätt i stadsstyrelsen och några nämnder.

Raseborgs fullmäktigemöte i Seminarieskolan i Ekenäs
Ungdomsrådets representanter har möjlighet att påverka det kommunala beslutsfattandet. Raseborgs fullmäktigemöte i Seminarieskolan i Ekenäs Bild: Yle/Maria Wasström raseborgs fullmäktige

Flera förskolor och skolor har egna elevråd och det finns flera projekt i staden där ungas intressen plockas upp.

Därför fortsätter man arbetet i enlighet med strategin men inte som Unicefkommun från och med nästa år.

Inte heller Ingå och Lojo kommer att fortsätta enligt barnvänlig kommunmodellen. Ingå valde självmant att avstå och Lojo uppfyllde inte kriterierna.

Läs också