Hoppa till huvudinnehåll

Utbildningssektionen behöver mer kunskap om förskolorna i södra Sibbo innan beslut kan fattas

Gumbostrand skolas röda fasad.
Gumbostrands skola är en av tre skolor i södra Sibbo som har förskoleverksamhet. Arkivbild. Gumbostrand skolas röda fasad. Bild: YLE/AG Karlsson grundskolan,gumbostrands skola

Svenska utbildningssektionen i Sibbo beslöt att bordlägga ärendet om huruvida förskoleverksamhet kan fortsätta ordnas i Boxby skola, Gumbostrands skola och Salpar skola från hösten 2021.

- Det var litet oklart hur det hela inverkar ekonomiskt och hur elevantalen ändrar på saken ganska drastiskt och fort, så lite mera fakta bakom behövs så att beslutet inte baserar sig på bara ett år till exempel, säger ordförande Kenneth Albrecht.

Utbildningssektionen önskar mera information om ekonomin och elevmängderna för att kunna skapa sig en helhetssyn när ärendet tas upp till ny behandling på mötet den 24.11.

Beslut om förskolorna i södra Sibbo sedan 2016

Bildningsutskottet behandlade förskoleverksamheten i de svenskspråkiga skolorna 18.01.2016 och gav svenska utbildningssektionen i uppdrag att avgöra om Sibbo kommun skallordna förskoleverksamhet som en del av grundskolan.

Svenska utbildningssektionen beslöt 26.1.2016 att ordna förskoleundervisning som en del av skolverksamheten i Gumbostrands skola och Salpar skola under en försöksperiod på två år, det vill säga under läsåren 2016-2017 och 2017-2018.

Bildningsutskottet beslöt 24.10.2017 att förlänga försöksperioden med ytterligare ett läsår, läsåret 2018-2019.

Svenska utbildningssektionen och bildningsutskottet beslöt 5.11.2018 respektive 26.11.2018 att förskoleverksamheten skall fortsätta tills vidare i följande skolor: Gumbostrand skola, Salpar skola och Boxby skola.

Under år 2020 har Sibbo kommun haft ett sparprogram där centraliseringen av förskoleverksamheten för elever i södra Sibbo till Söderkulla förskola har lyfts fram som en eventuell sparåtgärd.

I skolorna går åsikterna isär. I Boxby upplever lärare att förskolan fungerar bra, medan lärare i Gumbostrand känner att det ibland är för tungt.

Enligt Albrecht finns inga motsvarande linjedragningar för eller emot i sektionen.

Medlemmarna önskar närmast veta hur situationen ser ut, till exempel i hur stor utsträckning timresurserna belastar lärarna och hur förskolebarn och elever samsas i undervisningen och skolmiljön.

- Vi har inte samma vetskap om den här resursproblematiken som föranleder att förskolan är i skolor, i synnerhet i byskolor vars elevantal kan leva, säger Albrecht.

Brandskador vid gammal skolbyggnad.
I Gumbostrands skola upplever lärare att det ibland är tungt med förskolan. Arkivbild. Brandskador vid gammal skolbyggnad. Bild: Yle/Mikael Kokkola brandskador,Sibbo,gumbostrands skola

Däremot är alla möjligheter öppna för hur förskoleverksamheten kan ordnas.

Enligt Albrecht är det inte spikat att sektionen måste fatta ett beslut som innebär att förskoleverksamheten i alla tre byskolor måste flytta till Söderkulla.

- Det är nog öppet så till vida att alla möjligheter är öppna. Om det är en eller två som avslutar så måste det finnas en principiell bas på vilken man lägger beslutet. Men direkt sådana här principer, att det är alla eller ingen, är inte heller gjorda, säger Albrecht.

Sektionen har därför bett tjänstemännen bereda ärendet med olika alternativ.

- En indragen förskola kan bidra med kostnader till småbarnsfostran som måste beaktas när kommunen nu ägnar sig åt sparåtgärder.

Lagen kräver förskoleundervisning

Enligt lagen om grundläggande utbildning är kommunen skyldig att
ordna förskoleundervisning för de barn som bor på dess område.

Undervisningen ska bland annat ordnas med hänsyn till avståndet mellan elevernas hem och skola så att resorna är så trygga och korta för eleverna som möjligt.

Kommunen ska dessutom beakta att de barn som deltar i förskoleundervisningen har möjlighet att utnyttja småbarnspedagogisk service, enligt lagen om småbarnspedagogiken som trädde i kraft 1.9.2018.

Klassrum i Boxby skola i Sibbo
I södra Sibbo ordnas förskola tillsammans med klasserna 1 och 2. Arkivbild. Klassrum i Boxby skola i Sibbo Bild: Yle/Stefan Härus klassrum,undervisning,Sibbo,boxby skola

Problemet är att det här inte uppfylls då förskoleverksamheten ordnas i samband med Boxby, Gumbostrands eller Salpar skola.

Sibbo kommun har löst det genom att erbjuda morgon- och eftermiddagsverksamhet tillsammans med årskurserna 1–2 utöver förskoleundervisningen.

Vårdnadshavarna har rätt att välja

Vårdnadshavarna har dessutom rätt att välja en sekundär förskoleplats och kan då välja en där det inte ordnas kompletterande småbarnspedagogik.

Vårdnadshavarna förbinder sig då samtidigt att inte ha behov av den tjänsten under förskoleåret.

Utbildningssektionens ordförande Kenneth Albrecht tror att vårdnadshavarna kommer att kunna välja i fortsättningen också, bara förskoleverksamhet ordnas.

- Jag antar att ifall man drar in verksamheten så kan man inte välja den, men om jag har förstått rätt så har föräldrarna alltid valt den möjligheten att ha barnen i den förskola som de ska bli elever i. Föräldrarna tycker ju att det löper bra.

Albrecht förstår också föräldrarnas dilemma med långa sträckor ifall ett barn som vanligtvis går till byskolan sedan ska köras till Söderkulla, i synnerhet om ett annat barn redan är elev i byskolan.