Hoppa till huvudinnehåll

"Förstås tar vi befintligt byggnadsbestånd i beaktande" – östnylänningar kan vara rätt så lugna inför järnvägsplaner

Järnvägsräls över grus.
Ifall en östlig järnvägsförbindelse blir av ska byggandet av den vålla så lite skada som möjligt. Järnvägsräls över grus. Bild: Heli Kaski / Yle rälsar,VR-Group ,tågtrafik,järnvägstrafik,tåg,Jyväskylä järnvägsstation

Den 27 oktober skrev Yle Östnyland om bland annat en Lappträskbo som fruktar förlora sitt hem ifall Östbanan blir av. Det finns ändå ännu inga exakta planer på var järnvägen skulle gå.

– Östbanedragningen har undersökts för landskapsplanens skull och planerats enligt den noggrannhet som där krävs. För tillfället innehåller därför landskapsplanen den officiella planen för hur järnvägen ska gå, säger vicedirektör Jussi Lindberg på Trafikledsverkets planeringsenhet.

Enligt Nylands förbund, som ansvarar för Nylands landskapsplan, har järnvägen i planen hittills bara planerats på en mycket grov nivå.

– Vi har undersökt hurdana begränsningar området har och var det överhuvudtaget går att bygga en järnväg, säger trafikplaneringschef Petri Suominen på Nylands förbund.

Trafikledsverket är den instans som ansvarar för planeringen av alla landets järnvägar.

– När ett projektbolag för järnvägen grundas är det ändå det som i första hand ansvarar för planeringen, och där är det staten som har majoriteten, påminner Suominen.

Nylands förbund är alltså bara involverade i järnvägsplaneringen i och med landskapsplanen.

– Vår linje är att vi vill förverkliga fortsatta planer, men hittills har vi inte tagit ställning till vare sig när eller var järnvägen skulle förverkligas.

karta över visioner på järnvägsförbindelser
De röda streckade linjerna visar hur Östbanan respektive östra kustbanan skulle dras. karta över visioner på järnvägsförbindelser Bild: Yle/Miro Johansson järnvägar

Invånares åsikter tas i beaktande

Invånare behöver ändå inte vara allt för oroliga för att en eventuell järnväg ska gå över deras tomter eller hus.

– Vi försöker minimera skadeverkningarna på fastigheter, naturen och allt annat som påverkas, säger Lindberg på Trafikledsverket.

– Förstås tar vi befintligt byggnadsbestånd i beaktande, säger Suominen på Nylands förbund.

I planeringsskedet ges invånare också möjlighet att ta ställning till järnvägdragningen.

Men samtidigt som järnvägsdragningen ska vålla så lite skada som möjligt, har bygget förstås sina begränsningar.

– Någonstans i terrängen måste järnvägen ändå gå, påminner Lindberg.

– Och vi måste hitta landkorridorer där järnvägen går att förverkliga på ett kostnadseffektivt sätt, säger Suominen.

En man som står med armarna i kors och tittar bort.
Lappträskbon Mikael Nygård är rädd för att hans tomt ska behöva ge vika för en eventuell Östbana. En man som står med armarna i kors och tittar bort. Bild: Yle/Hedvig Sandell järnvägstrafik,mikael nygård

Lång process och många rykten

När noggrannare järnvägsplaner eventuellt kommer kan vare sig Lindberg eller Suominen svara på.

– Eftersom det ännu inte fattats beslut om fortsatt planering, säger Lindberg.

– Noggrannare järnvägsplaner kommer när projektbolaget grundats och kommit igång, säger Suominen.

När processen väl kommit så långt får vi ännu räkna med många år till innan något börjar hända på riktigt.

– Till planeringen kan det lätt gå tio år. Först efter det börjar byggandet, säger Lindberg på Trafikledsverket.

Suominen, på Nylands förbund, tycker ändå det är bra att eventuella järnvägsdragningar diskuteras redan nu.

– Det har cirkulerat ganska mycket rykten om det här och det är bra att invånarna får veta vad som faktiskt gäller.

Läs också