Hoppa till huvudinnehåll

Kommunerna i Västnyland håvar in miljoner i fastighetsskatt - det är bara i Ingå summan sjunker

Två småhus längs en väg i Dal i Ingå.
Småhusidyll som inte är helt gratis. För varje fastighet ska fastighetsägaren betala fastighetsskatt. Storleken varierar något mellan olika kommuner. Två småhus längs en väg i Dal i Ingå. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,hus,småhus,bostadsområden,egnahemshus

Det närmar sig budgettider och många kommuners kassakista gapar tom. Då kan beslutsfattarnas blickar falla på fastighetsskatten.

Yle gjorde nyligen en kartläggning där man visade hur mycket fastighetsskatten förändrats i landets alla kommuner de senaste tio åren (på finska).

Det visar sig att Ingå är den västnyländska kommun som skruvat upp fastighetsskattesatsen för stadigvarande boende mest - faktiskt har skattesatsen höjts med hela 63 procent sedan 2010.

Så mycket har fastighetsskatten för fast boende förändrats i de västnyländska kommunerna de senaste tio åren

Ingå 63 procent
Raseborg 28 procent
Lojo 18 procent
Hangö 13 procent
Sjundeå 0 procent

Trots att Ingå höjt skattesatserna för fastighetsskatten tre gånger under de senaste tio åren har den sammanlagda summan som fastighetsskatten genererar ändå minskat i Ingå, medan den ökat i alla andra västnyländska kommuner.

- Orsaken till att summan minskat i Ingå är att kolkraftverket i Joddböle revs, säger Ingås ekonomichef Charlotta Lindvall.

Det finns en egen kategori för just kraftverk i fastighetsskattesystemet och den procentsatsen är betydligt högre än de övriga kategorierna.

- Nedläggningen av kraftverket innebar en märkbar minskning av fastighetsskatteinkomsterna för Ingå. Det rör sig om summor över 200 000 euro per år, säger Lindvall.

Fastighetskatten är indelad i olika kategorier

De finns maximalt sex olika kategorier inom fastighetsskatten:

Allmän fastighetsskattesats
Tillämpas bland annat på mark, produktionsbyggnader, maskinhallar och industribyggnader.

Skattesats för byggnader som används för stadigvarande boende
Skattesatsen tillämpas också på separata byggnader i anslutning till byggnader som används för stadigvarande boende, såsom bastu, garage och andra ekonomibyggnader.

Skattesats för andra bostadsbyggnader
Exempelvis fritidsbostäder och andra byggnader på tomten (till exempel ekonomibyggnader, separata bastubyggnader, lager, bodar, vedbodar).

Skattesats för obebyggda byggplatser
Vanligtvis är skattesatsen för obebyggda byggplatser 2,00-6,00. Huvudstadsregionen med kranskommuner ska dock bestämma en skattesats som är minst 3,00 procentenheter högre än den allmänna fastighetsskattesatsen, dock högst 6,00.

Allmännyttigt bruk
Denna tillämpas på en byggnad ägd av ett allmännyttigt samfund och dess mark om byggnaden på fastigheten huvudsakligen är i allmänt eller allmännyttigt bruk.

Skattesats för vissa anläggningar
Kommunfullmäktige kan särskilt fastställa en skattesats som ska tillämpas på byggnader och konstruktioner som hör till ett kraftverk eller en slutförvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Skattesatsen kan vara högst 3,10.

Källa: Skatteförvaltningen

Raseborg leder i två kategorier

Storleken på fastighetsskattesatsen för år 2021 fastställs i de olika kommunerna i november.

I en jämförelse med de övriga västnyländska kommunerna har för närvarande Raseborg den högsta allmänna fastighetsskattesatsen medan Ingå har den högsta procentsatsen för fast boende.

Raseborg har också regionens högsta skattesats för fritidshus.

Ett urval av de olika fastighetsskattesatserna i respektive kommun
AllmänStadigvarande bostadAnnan bostadsbyggnad (t ex fritidshus)
Hangö1,30,451,6
Raseborg1,350,411,8
Ingå1,10,651,55
Sjundeå1,20,51,2
Lojo1,030,451,05

Fastighetsskatten beräknas utifrån fastighetens beskattningsvärde under föregående år. Kommunerna har möjlighet att årligen justera skattesatserna inom vissa ramar.

Viktig inkomstkälla

För kommunerna är fastighetsskatten viktig. Den tillfaller i sin helhet kommunen och tenderar att inte förändras särskilt mycket från år till år.

- Fastighetsskatten är en betydande inkomstkälla för kommunen. Den är en relativt stabil inkomst och utgör över 11 miljoner av Raseborgs stads intäkter, säger Raseborgs stads ekonomichef Jeanette Bäckström.

Så här stora inkomster har fastighetsskatten gett kommunerna de senaste åren. Summorna avser euro per år.
20152016201720182019
Hangö2 673 7302 714 3182 659 1012 789 1652 908 883
Raseborg10 391 95010 457 17811 310 54911 528 27011 678 789
Ingå2 970 5453 155 2063 107 3893 068 8792 907 354
Sjundeå2 139 4152 165 5812 179 5052 234 1092 265 648
Lojo12 446 43412 428 37012 752 74813 505 08813 894 231

Höjning kan bli aktuell

På grund av coronapandemin har kommunerna extra stora utgifter samtidigt som det förekommer ett visst inkomstbortfall.

- Det finns nog ett visst tryck att titta extra på fastighetsskatten, säger Bäckström.

På ett allmänt plan får hon medhåll av de övriga ekonomicheferna i Västnyland.

Särskilt riktas blickarna mot Sjundeå där fastighetsskattesatserna inte förändrats alls de senaste tio åren.

I budgetförslaget för nästa år föreslås i det här skedet ändå inga höjningar i fastighetsskatten i Sjundeå.

Postlådor på rad bland höstlöven.
Alla fastighetsägare ska betala fastighetsskatt. Privatpersoner betalar i medeltal en fastighetsskatt på 297 euro. Postlådor på rad bland höstlöven. Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,postlådor,post

I Hangö säger controller Kim Adolfsson att fastighetsskatten är en säker inkomstkälla för kommunerna, men att en höjning ändå kan vara riskfylld eftersom det också handlar om image.

Det gäller att avgöra vilket mervärde en höjning ger i relation till imageförlusten den medför.

Han tror inte att fastighetsskatten är avgörande för hur fastighetsägare väljer sin bostadsort, men för staden är summan ändå avsevärd.

- Tänk dig att du plockar bort nästan tre miljoner euro från Hangös budget så visst är det betydelsefullt, säger Adolfsson.

Fastighetsskatten känns i plånboken

Eftersom fastighetsskatten beräknas utgående från fastighetens beskattningsvärde varierar den sålunda beroende till exempel på byggnadens ålder och storlek.

Statistiken visar att 98 procent av privata husägare betalar under tusenlappen i fastighetsskatt, men att medeltalet ligger på 297 euro per år.

Åsa Sjöberg
Åsa Sjöberg-Backman har ungefärlig koll på i vilken storleksklass fastighetsskatten är för henne och hennes familj. Åsa Sjöberg Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,åsa sjöberg

- Fastighetsskatten är en betydande utgift, säger Ingåbon Åsa Sjöberg-Backman, som bor med sin familj i Täkter i Ingå.

- Om man måste höja någon skatt nu när det är besparingar som gäller så är det kanske kommunalskatten i stället. Det är ändå något som alla delar på, funderar Sjöberg-Backman.

Tomas Hindersson
Tomas Hindersson undrar vad fastighetsägare på landsbygden egentligen får för fastighetsskatten. Tomas Hindersson Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,tomas hindersson

Tomas Hindersson efterlyser lite mer rättvisa i systemet med fastighetsskatt. Den som bor på glesbygden får stå för kostnader som vägunderhåll och snöplogning själv.

- De som bor i centrum får kanske mer för fastighetsskatten än vi som bor i periferin och måste ordna alltid själv, funderar han.

Lena Ray
Ingåbon Lena Ray föreslår skämtsamt att andra kommuner kan ta efter Ingå och höja fastighetsskatten. Lena Ray Bild: Maria Wasström / Yle Västnyland,lena ray

- Nå, jag har nog kanske inte helt koll på hur hög vår fastighetsskatt är, medger Lena Ray. Hennes minnesbild ger vid handen att summan är helt skälig.

- Den går säkert till ett gott ändamål, skrattar hon.

Läs också