Hoppa till huvudinnehåll

Det oroväckande coronaläget i Finland ser ut att ha blivit lugnare – "Finländarna är mycket bra på att följa rekommendationer"

Coronaläget har förvärrats i Europa under hösten och också i Finland såg det oroväckande ut från början av förra månaden, men nu ser ökningen ut att ha planat ut, sa direktör Mika Salminen vid myndigheternas genomgång av coronaläget på torsdagen.

I Finland har förekomsten av nya coronafall, antalet coronatester och andelen positiva provsvar varit relativt jämn i några veckor.

I Vasa har sjukdomsläget lugnat ner sig och även i andra regioner har man lyckats bryta smittkedjor. Behovet av sjukhusvård har hållits på en måttfull nivå.

Under vecka 43 (nu är det vecka 44) anmäldes 1 221 nya coronafall till smittskyddsregistret, då motsvarande siffra veckan innan var 1 257. Incidensen av nya fall var 22,0 per 100 000 invånare då siffran föregående vecka var 22,7.

Enligt uppgifter från den 28 oktober var epidemin inom Vasa sjukvårdsdistrikt i samhällsspridning som är den fas där spridningen är den snabbaste enligt myndigheternas kategorisering.

Fem distrikt befann sig i accelerationsfasen där spridningen är långsammare. Till de här hör Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt och Birkalands och Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt. Åland är ett av de här fem distrikten, men enligt Salminen uppfylls inte kriterierna för det här på Åland,

De övriga sjukvårdsdistrikten befinner sig på basnivån.

Salminen: Lyckade coronarestriktioner

Salminen sa att finländarna igen lyckats förbättra läget tack vare att man hållit avstånd, iakttagit god hygien och ökat användningen av munskydd.

På en fråga varför Finland nu klarar sig bättre än många andra europeiska länder sa Salminen att man kan bara spekulera. Han konstaterade att läget var mycket bra i Finland under sommaren och han sa vidare att finländarna är mycket bra på att följa rekommendationer.

Salminen lyfte också fram mobilappen coronablinkern som laddats ner av 2,5 miljoner finländare. Salminen sa att det här är världsrekord och att det också har bidragit till att situationen är bättre i Finland.

De flesta som har exponerats för coronaviruset och som därför får en avisering om det här via appen, använder enligt Salminen coronablinkern till att informera andra användare. Användningen av appen bygger helt på frivillighet.

Smittkällan ofta inom familjekretsen

Myndigheterna har oftare än under föregående vecka lyckats spåra smittkällan. I 35-40 procent av fallen i hela landet förblir källan okänd.

Av de fall där man får reda på smittkällan har smittan i 60 procent av fallen överförts inom familjekretsen. Sociala situationer som möten med vänner, fester och privata tillställningar står för 15 procent av källorna. Hobbyer och arbetsplatserna står vardera för cirka 10 procent av fallen.

Smittkällan utgörs bara i ett fåtal fall av en läroinrättning eller ett daghem. Fallen där smittan spreds via restauranger minskade förra veckan.

Salminen sa under torsdagens presskonferens att det förbättrade läget inte är permanent utan att det är viktigt att fortsätta med de coronarelaterade åtgärderna för att läget inte ska förvärras.