Hoppa till huvudinnehåll

Arbetspensionsindex år 2021

social och hälsovårdsministeriet
Social- och hälsovårdsministeriet social och hälsovårdsministeriet Bild: Markku Rantala / Yle The Republic,Helsingfors,förvaltning,social- och hälsovårdsministeriet

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt arbetspensionsindex till 2631 och lönekoefficienten till 1,465 för år 2021.

Jämfört med år 2020 höjs arbetspensionsindex med 0,53 procent och lönekoefficienten med 1,31 procent. Ändringsprocenttalen anges med två decimaler utan avrundning.

I arbetspensionsindex utgör förändringen av lönerna 20 procent och förändringen av prisnivån 80 procent. Med arbetspensionsindex justeras löpande arbetspensioner.

Lönekoefficienten räknas så att förändringen i lönerna väger 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent. När en ny arbetspension räknas ut justeras årsinkomsterna med lönekoefficienten till nivån för det år då pensionen börjar.