Hoppa till huvudinnehåll

Österbottniska transportföretag om regeringens utsläppsmål: ”Viktigt att göra rätt saker”

Långtradare på riksväg 8.
Tunga fordon står för omkring en tredjedel av utsläppen i vägtrafiken. Långtradare på riksväg 8. Bild: Mari Latva-Karjanmaa / Yle Riksväg 8,Maxmo,bilism,vägar,Scania,långtradare

Tufft men inte omöjligt – det omdömet ger tre transportföretag som Yle Österbotten har talat med om regeringens mål att halvera trafikutsläppen fram till 2030. Man framhåller dock att arbetet för miljövänligare transport inte får ske på bekostnad av Finlands konkurrenskraft.

Tidigare i veckan publicerades en rapport som utreder hur Finland ska kunna nå de mål som regeringen satt upp för trafikutsläppen. Enligt regeringsprogrammet ska växthusgasutsläppen från trafik och transport minskas med 50 procent från 2005 års nivå till år 2030.

Hans Ahola är vd för Ahola Transport i Karleby. Han är positivt inställd till regeringens mål.

– Det är jättebra att myndigheterna slår fast höga målsättningar.

På Ahola Transport har man i själva verket redan nått målsättningen – tio år i förväg. Från 2005 till 2019 minskade företagets utsläpp med 59 procent.

– Vi har bevisat att det går. Det gäller att man har bra fyllnadsgrad, lite tomkörning och en modern bilpark så att man kan mäta de här sakerna, säger Ahola.

Vi har bevisat att det går. Det gäller att man har bra fyllnadsgrad, lite tomkörning och en modern bilpark så att man kan mäta de här sakerna.― Hans Ahola

Optimering av verksamheten

Minskningen har man till stor del lyckats uppnå genom att optimera och effektivera verksamheten med digitala hjälpmedel.

– För att kunna optimera måste man digitalisera sina processer och det har vi gjort. Vi kan följa med utsläppen i realtid för varje enskild försändelse. Det har gjort att vi har kommit ner så här mycket på fjorton år, säger Ahola.

Ahola berättar att man i praktiken kopplar ihop fordonsdata med data om bland annat fyllnadsgrad för att få reda på de faktiska utsläppen. Även förarnas körstil och hur den påverkar utsläppen utvärderas.

Utvärderingen av utsläppen har gjorts i samarbete med Uleåborgs universitet.

Rekkakuski työssään.
Förarnas körstil påverkar utsläppen. Rekkakuski työssään. Bild: Tiina Jutila / Yle långtradare,långtradarchaufförer,arbete,skiftarbete,trafik,förare,logistik

Höjda skatter inte enda alternativet

Ett alternativ som tas upp i rapporten som regeringen beställt som ett sätt att minska utsläppen är höjda bränsleskatter. Ahola är skeptisk till höjda skatter som ett sätt att minska utsläppen.

– Man behöver inte höja skatterna, utan man gör saker effektivt. Det är viktigt att myndigheterna förstår vad man kan åstadkomma genom att göra rätt saker.

Han hoppas också att myndigheterna ser till den större helheten i den här frågan.

– Om Finland har mer ambitiösa mål än andra länder konkurrerar vi ut oss själva för att kostnaderna blir för höga, säger Ahola.

”Väldigt ambitiöst”

Annica Fant är vd på transportföretaget Williamsson i Vasa. Hon är lite mer försiktigt inställd till utsläppsmålet.

– Det är väldigt ambitiöst att tro att vi ska klara det redan till 2030.

Fant berättar att företaget strävar efter att de bilar som används ska vara så miljövänliga som möjligt. I nuläget hör alla företagets bilar till klassen Euro VI, det vill säga den fordonsklass som har lägst utsläpp.

– För tillfället har vi inga gasbilar och inga elbilar, för vi har ansett att det har varit en för dyr investering, säger Fant

Gasdriven bil tankas.
I Österbotten är det glest mellan gastankningsstationerna. Gasdriven bil tankas. Bild: Kare Lehtonen/Yle biogas,biogasanläggningar,gasbilar

Stöd för gasbilar på förslag

Regeringen har även tagit fram ett förslag om att man ska kunna ansöka om stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar. Summan som föreslås är 12 000 euro för en bil som går på flytande gas och 5 000 euro för en bil som går på komprimerad gas.

Regeringspropositionen behandlas i riksdagen i höst. Går förslaget igenom träder lagen i kraft i december.

– Jag tror att det kan vara en bra morot. Samtidigt är gasdrivna bilar dyrare att införskaffa än andra, så vill man att alla ska göra det kan det hända att moroten borde vara ännu större, säger Fant.

Fant lyfter fram att även regionala skillnader måste tas i beaktande när man beslutar om åtgärder. Till exempel är det glest mellan tankningsstationerna för alternativa bränslen i Österbotten.

Jag tror att det kan vara en bra morot. Samtidigt är gasdrivna bilar dyrare att införskaffa, så vill man att alla ska göra det kan det hända att moroten borde vara ännu större.― Annica Fant

”Alla stödformer är bra”

Caj Vestlin är vd för NTC Transport i Nykarleby. Också han är försiktigt positiv till regeringens målsättning.

– Det låter som ett tufft mål, men jag tror nog det finns möjligheter bara det finns verktyg som stöder de investeringar som måste göras för att uppnå det här.

Vestlin säger att det för transportbranschens del är fråga om stora investeringar. Att förnya en fordonspark tar också lång tid.

Han tror att det föreslagna stödet för gasdrivna bilar kan ha en viss effekt.

– Alla former av stöd är bra, men jag tror inte att det räcker för att man ska kunna gå över till alternativa drivmedel på tio år.

Det låter som ett tufft mål, men jag tror nog det finns möjligheter bara det finns verktyg som stöder de investeringar som måste göras för att uppnå det här.― Caj Vestlin

Högt pris på förnybar diesel

Vestlin säger att man genom att använda förnybar diesel skulle kunna minska på utsläppen betydligt, men att priset är för högt jämfört med vanlig diesel.

– Skillnaden är för stor i dagens läge. Kunderna är inte beredda att betala för det – ännu åtminstone.

Att optimera och effektivera verksamheten tror Vestlin däremot kan vara något som spelar en stor roll i framtiden.

– Det gör en stor skillnad att man kan utnyttja lastningskapaciteten till fullt. Vi började på med det här arbetet 2015.

Liksom Ahola poängterar Vestlin att arbetet för minskade utsläpp inte får ske enbart på industrins och transportbolagens bekostnad.

– Vi ska kunna hålla en konkurrenskraft i Finland. Det här måste ske på sådana villkor att det faktiskt är möjligt att driva igenom förändringarna.