Hoppa till huvudinnehåll

Akava granskade: Många högutbildade gillar distansarbete - men lärare och hälsovårdare har slitit hårt på distans

Kvinna jobbar vid dator i sitt hem
För många kan det vara skönt att jobba hemifrån. Kvinna jobbar vid dator i sitt hem Bild: Lehtikuva distansarbete,arbete,Hemma,datorer

Högutbildade upplever att ökat distansarbete leder till minskad belastning, visar fackförbundet Akavas utredning.

Det finns dock betydande skillnader mellan olika verksamhetsområden i fråga om mängden distansarbete. Minst distansarbete utfördes inom undervisnings-, socialarbets- , rehabiliterings- och hälsovårdssektorerna.

En betydelsefull iakttagelse som gjordes - med tanke på arbetslivet i framtiden - var att den så kallade kognitiva belastningen minskade speciellt hos högutbildade som under coronaepidemin arbetat mera på distans än tidigare, säger forskarna.

En flexibel kombination av distansarbete och normalt arbete på arbetsplatsen kan i framtiden leda till en klart bättre produktivitet och större välmående, konstaterar forskaren Joonas Miettinen.

- De positiva upplevelserna av distansarbetet handlar speciellt om att arbetstagaren har fått arbeta i lugn och ro utan att bli avbruten. Det leder till bättre koncentration och därmed också ett bättre resultat.

Undersökningen visar bland annat att verktygen och uppföljningen av arbetstiden är något som måste utvecklas i många branscher.

Inom it-branschen säger majoriteten att man hoppas på att distansmöten kommer att ingå som arbetsmetod också i framtiden.

Negativt för lärare och socialarbetare

Det finns ändå många branscher inom Akava som upplever det motsatta.

Den kognitiva belastningen - i form av brådska och störande avbrott - syntes speciellt mycket i lärarjobbet.

För en del har belastningen ökat betydligt och för andra har det handlat om permitteringar och uppsägningar.

Coronavåren innebar att lärarna sattes på prov på många olika sätt. Arbetsmängden ökade, brådskan var påtaglig och tidtabellerna var strama. Dessutom måste lärarna utföra flera uppgifter parallellt. Att snabbt övergå till distansarbete blev mycket omvälvande för lärarjobbet.

Rädsla för smitta inom vårdbranschen

Inom social- och hälsovården har den fysiska belastningen ökat. Utredningen visar att vård- och klientarbetet har belastat de anställda mycket under coronapandemin. Bland annat användningen av skyddsutrustning har varit fysiskt betungande.

Dessutom har de anställda varit allvarligt oroade över den smittorisk de utsatts för.

Akava Works undersökning bygger på en grundlig utfrågning som 14 400 personer från Akavas olika områden deltog i.

Läs också