Hoppa till huvudinnehåll

Direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors kan öka passagerarantalet från Västnyland - lobbningen för kustbanan fortsätter

Ett grönt och vitt tåg åker iväg från perrongen.
I dag måste man byta tåg i Karis om man åker från Hangö till Helsingfors. Ett grönt och vitt tåg åker iväg från perrongen. Bild: Yle/Minna Almark tåg,Kustbanan,Karis,Västnyland,karis tågstation

De västnyländska kommunerna lobbar vidare för att kustbanan ska förbättras.

Kommundirektörerna från Lojo, Sjundeå, Raseborg, Ingå och Hangö har nu gjort ett gemensamt ställningstagande för att få fart på planeringen av banan, som de kallar Västnylands livsnerv.

Nya möjligheter då Hangö-Hyvingebanan elektrifieras

Kommundirektörerna vill att myndigheterna undersöker möjligheten att skapa en direkt tågförbindelse mellan Hangö och Helsingfors.

I och med att Hangö-Hyvingebanan elektrifieras kommer det att vara möjligt, skriver de i sitt ställningstagande.

Enligt Raseborgs stadsdirektör Ragnar Lundqvist kunde det här öka pendlandet från Västnyland till Helsingfors.

Fler dubbelspår ger snabbare tågtrafik

Kommundirektörerna vill också att flera alternativ för dubbelspår på kustbanan utreds.

I Trafikledsverkets utvärdering finns för tillfället bara två alternativ för kustbanan: Ett orealistiskt dyrt där hela banan blir dubbelspårig och ett billigt där enbart sträckan Salo-Hajala får dubbla spår.

De här alternativen har Trafikledsverket undersökt

1. En ny tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo

Enligt Trafikledsverkets utredning kostar det 3,4 miljarder euro att bygga en ny direktbana mellan Esbo och Salo och en tvåspårig sträcka vidare mellan Salo och Åbo.

Det skulle förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo med 30 till 33 minuter. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,44. Den samhällsekonomiska lönsamhetsgränsen går vid 1,0.

2. Minimiåtgärder på kustbanan

Det första alternativet för kustbanan är den minsta mängd åtgärder som krävs för att effektivisera tågtrafiken på kustbanan. Det går ut på att bland annat räta ut banan i liten omfattning och att bygga ett dubbelspår på den 15 kilometer långa sträckan mellan Salo och Hajala.

Det beräknas kosta 94 miljoner euro och förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo med 5 till 7 minuter. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,70.

3. Dubbelspår längs hela kustbanan

Det andra alternativet för kustbanan går ut på att hela järnvägen får två spår. Det skulle kosta hela 2,2 miljarder euro, det vill säga över 20 gånger mera. I så fall kan utbudet av fjärrtåg öka och restiden minskar med 10 till 12 minuter.

Men Trafikledsverket konstaterar att kostnaderna för det här inte står i proportion med antalet passagerare och nyttan av det ökade utbudet av tåg. Kostnadsnyttoförhållandet för det här alternativet är 0,04.

4. Jämförelsealternativ

I Trafikledsverkets utredning jämförs de tre olika projekten med ett jämförelsealternativ.

I jämförelsealternativet ingår underhållande åtgärder på den nuvarande kustbanan för 59 miljoner euro, Esbo stadsbana mellan Alberga och Köklax för 275 miljoner euro samt ändringsarbeten på Åbo bangård och dubbelspåret Kuppis-Åbo för 60 miljoner euro.

Trafikledsverkets utvärdering gjordes med anledning av planerna på en direkt tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo via Lojo.

Genom att bygga dubbelspår på några ställen på den befintliga banan mellan Karis och Esbo kunde tågtrafiken bli snabbare och lokaltrafiken öka, anser kommundirektörerna.

Dessutom vill de att myndigheterna utreder om det går att öppna sådana stationer som i dag inte är i bruk, som till exempel den i Ingå.

Ingå var inte alls med i den utvärdering som Trafikledsverket publicerade för några veckor sedan.

"Nödvändigt att investera i kustbanan"

I och med att befolkningen längs med kustbanan ökat kraftigt finns det ett ökat behov för fungerande kommunikation mellan Helsingfors och Åbo, står det i ställningstagandet.

Därför är det en nödvändig investering att förbättra kustbanan, fortsätter de.

Den planerade snabbförbindelsen mellan Helsingfors och Åbo via Lojo kommer tidigast att förverkligas på 2030-talet.

Därför måste myndigheterna säkerställa underhållet och utvecklingen av kustbanan, säger stadsdirektörerna.

Det är också klimatsmartare att utveckla befintlig infrastruktur, menar de.