Hoppa till huvudinnehåll

En tidsfråga tills de gamla husen i Nickby försvinner, befarar förening: “De gamla husen är inte önskvärda annat än i vackra tal”

Stora Byvägen i Nickby. En gata kantas av höghus på vänstra sidan och trähus i blått, gult och vitt på högra sidan.
Hur många av de här gamla husen vid Stora byvägen i Nickby står kvar efter några år? Stora Byvägen i Nickby. En gata kantas av höghus på vänstra sidan och trähus i blått, gult och vitt på högra sidan. Bild: Yle/Mira Bäck Nickby,trähus,träbyggnader,stora byvägen

De sista gamla trähusen vid Stora byvägen i Nickby i Sibbo kan snart vara ett minne blott.

Sibbo kommun har nämligen utarbetat en ny detaljplan för området som förutom busstationen också omfattar området mittemot - det vill säga där ett antal gamla småhus i trä finns.

Samtidigt har man granskat markanvändningen och skyddsbeteckningarna för värdefulla byggnader.

Föreningen Sibbo byggnadstradition har uppvaktat Sibbo kommun med ett utlåtande där man bland annat vill uppmärksamgöra kommunen på vikten av att bevara de gamla trähusen vid Stora Byvägen.

Föreningen anser att den primära utgångspunkten borde vara att bevara och renovera husen till ursprungligt skick.

För många gamla hus har redan nu strukit med

Sibbo byggnadstradition rf. motiverar sin ståndpunkt med att husen bildar en helhet bestående av gammal miljö och byggtradition.

- I Sibbo har man redan nu rivit för många gamla hus. Med jämna mellanrum försvinner något gammalt hus och de blir bara färre, säger Tuula Ojaluoma, som är ordförande för Sibbo byggnadstradition rf.

Som exempel på det motsatta, på städer där man lyckats bevara gammalt parallellt att man bygger nytt, nämner Ojaluoma Borgå och Gränna i Sverige.

Kommunens rivningsiver är huvudorsaken till att föreningen grundades för fyra år sedan.

- Vi vill påverka, för vi känner till vad många Sibbobor sedan många år tänker och känner då det kommer till kommunens iver att förnya. Vi har tyvärr inte lyckats särskilt bra, säger Ojaluoma.

Nu gör föreningen trots allt ett försök med byggplanerna för kvarteren kring den före detta busstationen.

Ett stort gult trähus invid en gata. På en skylt står det Samaria.
Samaria Groups loppishus är för tillfället till salu. Ett stort gult trähus invid en gata. På en skylt står det Samaria. Bild: Yle/Mira Bäck Nickby,trähus,träbyggnader,Samaria rf,stora byvägen

Inte höga fyrkantiga klossar

Skrivelsen som föreningen lämnat till kommunen tar, förutom vikten av att bevara de gamla husen, också upp andra detaljer som föreningen ser som viktiga.

Bland annat bör kommunen, då man bygger nytt, ta hänsyn till omgivningen då nya hus planeras för området, sägs det i skrivelsen.

Det handlar bland annat om husens fasader, husens profil och vilken typ av tak som passar.

Vidare anser föreningen att de nya hus som planeras inte ska bestå av tätt byggda fyrkantiga höga husmassor, vilket är fallet i det nybyggda kvarter som nu står färdigt på granntomten till den före detta busstationen.

I ytterligare en punkt som föreningen tar upp i sitt utlåtande till kommunen är att kommunen bör se till att de gamla hus som finns i grannskapet inte far illa då det byggs nytt på granntomterna.

En detalj som föreningen också påpekar i sitt utlåtande är att Stora byvägen med åren höjts och att de lägsta delarna av de gamla husens brädfodring har hamnat under gatunivå.

Det här har inneburit problem för husens ägare.

- Det har helt enkelt blivit svårt för husens ägare att hålla husen i skick. En del av husens ägare har insett att det är en kamp mot väderkvarnar att försöka hålla husen i skick eller att försöka förmå kommunen att göra något åt nivåskillnaderna, säger Ojaluoma.

Nybygge vid Stora byvägen i Nickby
Det här är en modell som föreningen Sibbo byggnadstradition förespråkar - det vill säga att bevara gamla hus och bygga nya låga hus invid som kan vara högre i den bortre ändan. Nybygge vid Stora byvägen i Nickby Bild: Yle/Carmela Walder bostäder,bostadsproduktion,OP Gruppen,Nickby,Sibbo,stora byvägen

Planering är en sak - förverkligande en annan

Enligt Tuula Ojaluoma verkar inte kommunen se det kulturhistoriska värdet i de gamla husen.

- De gamla husen är inte önskvärda i gatubilden annat än i vackra festtal. Det är bara snack. Alla handlingar pekar på någonting helt annat. Det är onödigt att tala om att spara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, om handlingarna inte stöder föresatserna, säger Ojaluoma.

Har kommunen kommenterat ert utlåtande?

- Nej, det har de inte och skulle de ha gjort det, så skulle det ha varit bara ett svar av gummistämpelkaraktär, säger Ojaluoma.

Tulla Ojaluoma säger vidare att de inte är alltför optimistiska till att deras utlåtande skulle påverka slutresultatet.

- Vi förstår nog att det är knepigt. Sibbos planering jobbar i och för sig bra och de har goda avsikter och en del goda beslut har fattats. Det är i byggnadsskedet det sen går snett, det vill säga att man inte alltid håller sig till planerna - till exempel i fråga om antalet våningar och så vidare, säger Ojaluoma.

En sliten blå trähusvägg.
Ett par av husen är i så dåligt skick att det inte lönar sig att renovera dem. En sliten blå trähusvägg. Bild: Yle/Mira Bäck Nickby,trähus,träbyggnader,Rosenholms hus

Husen går ändå inte att rädda

Vid kommunen säger planläggare Dennis Söderholm att det är knepigt för kommunen att påverka vad som ska ske med de gamla husen eftersom de är i privat ägo.

- Kommunens utgångspunkt har ändå varit att husen som ingår i planen skulle skyddas. Ägarna har dock protesterat mot planen och dessutom är husen i så dåligt skick att det inte går att rädda dem, säger Söderholm.

Dennis Söderholm berättar att kommunen konditionsgranskat två av husen.

- Enligt konditionsgranskningarna är två av husen i så dåligt skick att man skulle vara tvungen att byta ut så mycket på husen att det inte skulle bli något ursprungligt kvar av dem, säger Söderholm.

I den nya plan som Sibbo kommun som bäst arbetar med, ska det vara möjligt att på de tomter där de gamla husen finns bygga nya hus i samma storleksklass.

Den nya planen som gäller området ska behandlas i Sibbo kommunfullmäktige i början av nästa år.