Hoppa till huvudinnehåll

Hyresvärdar får sällan svara för mögel i rätten - tumördrabbade Juha hoppas på kompensation i hovrätten

En man står framför ett radhus. Han ser in i kameran. Han ser ganska nöjd ut.
- Jag har drygt tio tumörer i nerver kring bröstet och ryggen, säger Juha Hagelberg. En man står framför ett radhus. Han ser in i kameran. Han ser ganska nöjd ut. Bild: Yle/ Taisto Lapila Heka,Helsingfors,hyresbostäder,inneluft,mögel,fuktskador,Hagelberg

Juha Hagelberg bodde i nästan tio år i en bostad som visade sig ha en mögelskada. Han har åtalat hyresvärden, Helsingfors stads hyresbostadsbolag Heka, och efter en förlust i tingsrätten väntar en omprövning i hovrätten 2021. Det är väldigt svårt att få rätt i mögelfrågor, säger fastighetsjurist.

- Vi var väldigt trötta och hade ofta huvudvärk. Vi drabbades också flera gånger av lunginflammation då vi bodde i Havsrastböle, säger Juha Hagelberg.

Han och hans familj flyttade till Helsingfors stads hyresbostadsbolag Hekas radhus år 2007. Symptomen började redan efter några månader.

År 2014 åkte familjen på en längre semester till Bulgarien.

Symptomen försvann, och när familjen kom hem, kom symptomen tillbaka. Hagelberg började misstänka att problemen berodde på lägenheten, och gjorde en anmälan till Heka.

När Hekas disponent undersökte lägenheten upptäckte familjen en skada i klädrummet.

- Då såg vi att bakre väggen var täckt av mögel.

Vatten hade läckt in i konstruktionerna mellan badrummet och klädrummet. Heka renoverade ytorna medan familjen bodde kvar i lägenheten.

- Vi fick ingen temporär lägenhet. Det var heller ingen mögelrenovering, man skyddade inte resten av lägenheten från mikroberna.

Juha Hagelberg med två av familjens hundar.
Smärtorna gör vardagen svår för Juha Hagelberg. Juha Hagelberg med två av familjens hundar. Bild: Sandra Crawford/Yle mögel,Helsingfors,Hagelberg

Tio tumörer kring bröstet och ryggen

Familjens symptom blev värre under renoveringen, och fortsatte även efter den. År 2016 flyttade familjen ut.

- Det tog tid att hitta en ny lägenhet, jag har tidigare fått en kreditanmärkning.

Att bo i en mögelskadad lägenhet så länge lämnar spår, säger Hagelberg.

- Jag har drygt tio tumörer i nerver kring bröstet och ryggen. Här kan man se en av dem, jag är uppsvälld som om jag vore gravid, säger Hagelberg, och pekar på området vid nedre delen av hans bröstkorg.

Hagelberg har inte kunnat jobba på flera år på grund av sjukdomen. Förut jobbade han som taxichaufför.

- Jag sover ofta dåligt, de konstanta nervsmärtorna håller mig vaken. Några tumörer har redan opererats bort, och då opereras förstås en del av nerven också bort.

Det här är inte USA, skadestånden är väldigt små i Finland. De ska alltid vara i förhållande till en kostnad― Marina Furuhjelm, fastighetsjurist

Förlust i tingsrätten

Hagelberg valde att åtala Heka och kräva skadestånd.

Ärendet behandlades i tingsrätten i slutet av fjolåret. Tingsrätten bedömde att Heka inte var skadeståndsskyldig, huvudsakligen för att Hagelberg inte kunde påvisa att hans hälsoproblem orsakats av möglet.

- Vi visste genast när vi steg in i rättssalen att vi skulle förlora. Det var en fars, de tog oss inte på allvar, säger Hagelberg.

Vi hoppas på det bästa, på att vi kanske äntligen får någon rättvisa och kompensation― Juha Hagelberg om den kommande hovrättsbehandlingen

Det är ändå sällan som hyresgästen får rätt mot hyresvärden i dylika fall, säger fastighetsjurist Marina Furuhjelm.

- Man kan ofta få en hyressänkning för tiden då problemen funnits i lägenheten. Hyresgästen har även rätt till skadestånd, utom i det fall att hyresvärden visar att dröjsmålet vid tillträdet till lägenheten eller lägenhetens bristfälliga skick inte har berott på försummelse eller någon annan vårdslöshet från hyresvärdens sida, säger Furuhjelm.

En kvinna sitter inne i ett rum. Hon ser in i kameran.
- Det kan vara knepigt att bevisa inneluftsproblem i rätten, säger fastighetsjurist Marina Furuhjelm. En kvinna sitter inne i ett rum. Hon ser in i kameran. Bild: Yle/ Taisto Lapila Heka,Helsingfors,hyresbostäder,inneluft,mögel,fuktskador,furuhjelm

Rapport mot rapport

Svenska Yle har pratat med drygt trettio personer som haft problem med inneluften i Helsingfors hyresbostäder. De berättar om vatten som kommer in genom taket, golv som blommar i grönt av mögel, och om disponenter som förminskar problemen och skyller på hyresgästen.

I flera fall har hyresgästen själv tvingats beställa professionella undersökningar då Heka inte tagit problemen på allvar.

Men även då undersökningarna visat på klara problem har Heka inte godkänt resultaten.

- Enligt lagen måste hyresvärden utreda eventuella problem om de har skäl att misstänka att såna finns och hyresvärden ansvarar för underhållet, säger Furuhjelm.

Om hyresvärden själv har utfört en undersökning, som inte visar på några problem så har de rätt att lita på den undersökningen.

- Orsakerna till inneluftsproblem kan vara väldigt svåra att hitta. Vi vet sällan var vi ska börja ta prover. Där ligger problemet. Hyresvärden behöver inte ifrågasätta om en undersökning gjorts på rätt sätt. De här undersökningarna skyddar hyresvärden.

Finns det en risk för missbruk?

- Säkert kan man hitta en möjlighet för det om man vill.

Artikeln fortsätter efter faktarutan.

Misstänker du problem med inneluften i lägenheten du hyr? Gör då så här

  1. Kontakta din hyresvärd. Som hyresgäst har du en plikt att berätta till hyresvärden om du märkt något i lägenheten som tyder på en skada. Det är också klokt att hålla all kommunikation skriftlig, så du har den sparad för senare bruk. Ifall du anmäler per telefon så kan det vara bra att banda samtalet. Du får banda alla samtal som du själv är en del av, men det hör till god sed att säga till motparten att samtalet bandas.
  2. Kontakta kommunens hälsoskydd. Ifall du är missnöjd med hyresvärdens undersökning kan du alltid be kommunens hälsoskydd att undersöka lägenheten. Ifall de hittar något problem så förpliktar de hyresgärden att åtgärda det. I många kommuner är tyvärr köerna långa, så du kan få vänta månader på själva granskningen. Du kan också själv beställa en egen undersökning av något företag, men ifall undersökningen kräver att man öppnar väggar eller andra konstruktioner så måste du anmäla om det till din hyresvärd. Du kan också hamna att betala undersökningen själv. Hälsoskyddet undersöker din lägenhet gratis.
  3. Överväg att flytta ut. Inneluftsproblem kan orsaka hälsoproblem och bestående skador, så i många fall kan det vara klokt att flytta ut i stället för att stanna kvar i lägenheten som möjligtvis har en skada. Ifall du vill ta ärendet vidare är det bra att du har klart för dig varför du gör det, eftersom till exempel en rättsprocess är dyr och kan ta länge. Skadestånden är också små i Finland, så även om du vinner får du knappast några stora summor. Men om du hoppas på att kunna få skadan åtgärdad så att du kan bo kvar kan det löna sig att föra ärendet vidare.
  4. För ärendet till konsumenttvistenämnden. Konsumenttvistenämnden försöker jämka tvister. Medan en domstol ser på problemen från ett juridiskt perspektiv kan nämnden se på situationen som en helhet, där det ofta handlar om en liten hyresgäst mot en stor hyresvärd. Det kostar heller inget att föra sitt ärende till nämnden. Det kan ändå ta år för nämnden att avgöra ärendet.
  5. Åtala hyresvärden. Det är ofta knepigt att bevisa problem. Innan ärendet förs vidare är det bra att konsultera en sakkunnig i ärendet för att kunna överväga om det lönar sej att påbörja en rättegång mot hyresvärden. Du kan till exempel ringa föreningen för hyresgäster, Vuokralaisets, stödtelefon.

Källor: Asumisterveysliitto, fastighetsjurist Marina Furuhjelm

700 euro i högsta domstolen

År 2008 fick en familj i Lojo rätt mot staden i högsta domstolen, i ett fall där de bott i stadens hyresbostäder och blivit sjuka på grund av inneluften. Familjen lyckades bevisa både att staden underlåtit att åtgärda problemen, och, via medicinska prover, att de blivit sjuka på grunda av inneluften.

Efter en lång process ålade Högsta domstolen Lojo att betala 700 euro var i skadestånd till familjemedlemmarna.

- Det här är inte USA, skadestånden är väldigt små i Finland. De ska alltid vara i förhållande till en kostnad. Tanken är att man ska få sin skada kompenserad, inte att man ska sko sig på rättsprocessen, säger Furuhjelm.

Hopp inför hovrätten

Helsingfors hovrätt ska behandla familjen Hagelbergs fall nästa år.

- Vi hoppas på det bästa, på att vi kanske äntligen får någon rättvisa och kompensation, säger Juha Hagelberg.

Han säger att de har läkarutlåtanden som kan bevisa att hans symptom beror på att han utsattes för mögel.

- En professor från Turun yliopisto som specialiserar i mögelsjukdomar ska också vittna. Jag tror att vårt åtal kommer att hålla den här gången.

Se Spotlight: Helsingfors stads mögelbostäder om du vill veta mer om Hekas inneluftsproblem.

Läs också