Hoppa till huvudinnehåll

Ingå skär ner på sin skolpersonal – vill ändå undvika uppsägningar

En elev skriver i sitt häfte i en skolklass.
Förutom i personalkostnader ska bildningen i Ingå också spara i skolskjutsar. En elev skriver i sitt häfte i en skolklass. Bild: Mikko Kilpinen / Yle skolor,skolelever,anteckningsbok

Ingå drar in 4,55 årsverken inom skolorna. Med pensioneringar och frivillig deltid vill kommunen undvika uppsägningar.

Samarbetsförhandlingarna inom bildningen i Ingå kommun är nu över. Då samarbetsförhandlingarna inleddes var budet att högst sex årsverken ska bort. Slutresultatet blev 4,55 årsverken.

Orsaken till samarbetsförhandlingarna är elevprognoserna som visar ett sjunkande antal elever i Ingås skolor. Läsåret 2021-2022 minskar antalet elever med cirka 40.

Vill undvika uppsägningar

Förhandlingsparterna kom överens att man i så hög grad som möjligt vill slippa regelrätta uppsägningar.

I stället utreder man olika pensioneringar och om personal frivilligt går med på att i stället vara anställda på deltid.

För skolgångshandledarnas del utreder kommunen hur mycket handledarnas arbetstid minskar om de ansluter sig till lokala avtal.

Det är formellt ännu kommunstyrelsen som ska godkänna förhandlingsresultatet med de anställda. Kommunstyrelsen i Ingå möts på måndag (2.11).

Läs också