Hoppa till huvudinnehåll

Nya klimatåtgärder kan påverka vårens kommunalval: "När klimatåtgärder kommer närmare en själv så vill man plötsligt inte att de genomförs längre"

En cyklist cyklar invid en stor vattenpöl i Åbo.
Arbetsgruppen vill att finländarna ska cykla till jobbet eller åka kollektivt, men det är inte möjligt för alla i nuläget. En cyklist cyklar invid en stor vattenpöl i Åbo. Bild: Arash Matin/Yle cyklar,gång- och cykelbanor,cyklister,vattenpölar,Åbo,dörrar,fönster

På tisdagen publicerade regeringens expertgrupp en plan med förslag på åtgärder för att minska trafikutsläppen. Bland annat föreslås högre bränslepriser, fler elbilar, och förbättrad kollektivtrafik. Nya klimatåtgärder kan komma att påverka även vårens kommunalval, åtminstone i vissa kommuner.

Marko Joas, professor i offentlig förvaltning och dekanus vid fakulteten för samhällsvetenskaper och ekonomi vid Åbo Akademi, har forskat om hur kommuner arbetar med miljöfrågor. Han säger att det som diskuteras på nationell nivå har en tendens att även påverka det som diskuteras på lokal nivå.

- Den nationella politiken påverkar den lokala politiken åtminstone till en viss mån. Finland är ett litet land, vilket betyder att debatten förs på alla nivåer. Så det finns ett klart samband mellan vad som diskuteras på nationell och lokal nivå.

Marko Joas, professor vid ÅA, 14.11.2014
Arkivbild. Marko Joas. Marko Joas, professor vid ÅA, 14.11.2014 Bild: Yle/Janne Isaksson marko joas

Enligt Joas finns det ändå stora skillnader mellan kommuner när det gäller hur man arbetar med miljöfrågor.

- Större kommuner och städer i Finland brukar faktiskt vara Europaledande när det gäller miljöfrågor, exempelvis Åbo har prisats internationellt för sitt klimatarbete. Mindre kommuner tenderar å andra sidan vara ganska passiva, med vissa undantag förstås, som Virmo och Masku här i Egentliga Finland. Små kommuner har lättast att påverka klimatfrågor genom olika nätverk och samarbetsprojekt.

"Inte på min bakgård"

Miljöfrågor kan alltså bli stora frågor även i kommunalval, men Joas säger att det framför allt brukar handla om lokala miljöfrågor, som till exempel vindkraftsparken på Kimitoön. Folk kan också ha olika åsikter om klimatåtgärder på lokal och nationell nivå.

Man kanske egentligen är positivt inställd till kraftiga klimatåtgärder, men när åtgärderna kommer närmare en själv så vill man plötsligt inte att de ska genomföras.

Med andra ord kan man exempelvis tycka att det är viktigt att Finland sänker sina koldioxidutsläpp, samtidigt som absolut inte vill att ens egen kommun ska satsa på vindkraftverk.

Joas lyfter fram torgparkeringen i Åbo som en lokal miljöfråga som lyftes fram i debatten inför kommunalvalet 2017.

- Det är uttryckligen genom de här enskilda fallen som miljöfrågor kan bli viktiga i kommunalvalet. Under kommunalvalet 2017 blev torgparkeringen i Åbo en sådan fråga.

Torgparkeringen var framför allt en stadsmiljöfråga, men det väcktes också en diskussion om att en ny parkeringshall kunde öka privatbilismen i centrum på ett sätt som gick emot klimatmålen.

åbo centrum torgparkeringsbygge utifrån
Torgparkeringen i Åbo blev en omdiskuterad fråga i kommunalvalet 2017. Så här såg bygget ut i augusti 2020. åbo centrum torgparkeringsbygge utifrån Bild: Arash Matin / Yle torgparkering,Salutorget (Åbo),Åbo

"Svårt att göra alla nöjda"

Joas tror att vissa partier kan gynnas i kommunalvalet om det införs strängare klimatåtgärder. Framför allt Sannfinländarna tror han att kan plocka åt sig väljare.

- De flesta partierna förstår och vet att det här är beslut som måste tas. Det är lätt att ropa från oppositionen, man vinner lätta poäng hos personer som tycker att det är onödigt med strängare åtgärder i Finland. Jag uppfattar ändå att det är svårt att inte fatta den här typen av beslut nu, eftersom tiden håller på att ta slut. Man måste också komma ihåg att den europeiska ambitionsnivån är ganska hög, så det finns egentligen inte någon möjlighet för oss att hoppa av det här tåget.

Vissa klimatåtgärder, som högre bränslepriser, tenderar att drabba dem som bor på glesbygden hårdast. Joas betonar att det sociala ansvaret är viktigt när man tar beslut som kan drabba både industri och privatpersoner negativt.

- Jag hoppas på ett gemensamt system inom EU som skulle kunna kompensera de som drabbas. Men det är nog svårt att göra alla nöjda i den här typen av frågor.

Läs också