Hoppa till huvudinnehåll

Ytterligare en elev i Sipoonlahden koulu smittad - läs det senaste om coronavirusläget i Östnyland

En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård.
Ytterligare en elev i Sipoonlahden koulu har coronaviruset. En stor brun tegelbyggnad vid en skolgård. Bild: Yle / Mira Bäck skolor,sipoonlahden koulu

Vi uppdaterar kontinuerligt den här artikeln med information om hur coronaviruset påverkar livet i Östnyland den här veckan. Alla coronavirusnyheter hittar du här.

Så här ser dagsläget ut när det gäller coronafall i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

I den här artikeln kan du se läget i din egen kommun i Svenskfinland. Och här hittar du vår föregående artikel med östnyländska coronauppdateringar.

5 november kl. 10.52: Ytterligare en elev i Sipoonlahden koulu har coronaviruset

Ytterligare en elev i Sipoonlahden koulu i Sibbo har smittats av coronaviruset.

Eleven har varit i skolan medan hen var smittsam, men var då symptomfri.

Eleverna i en undervisningsgrupp i årskurs 6 samt några personer som hör till undervisningspersonalen har exponerats för smittan.

Personerna har försatts i karantän.

Vårdnadshavarna till de berörda har meddelats om läget på onsdag kväll.

Eleverna som är i karantän får distansundervisning.

Den elev som har coronaviruset har isolerats, och hen har inte via skolan varit i kontakt med den elev i Sipoonlahden koulu som förra veckan konstaterades vara smittad.

2 november kl. 11.00: En studerande vid Linnankosken lukio smittad av coronaviruset - 30 exponerade

En studerande vid Linnankosken lukio i Borgå konstaterades vara smittad av coronaviruset på söndag kväll. Den smittade har isolerats och vårdas hemma.

Totalt har cirka 30 personer exponerats för smittan. Sju är Borgåbor och två är studerande vid Linnankosken lukio. Hälsovårdsmyndigheterna har varit i kontakt med de Borgåbor som har exponerats och de sitter i karantän hemma.

Exponeringen påverkar inte skolans verksamhet i övrigt. Klasserna fortsätter skolgången enligt läsordningen med beaktande av tidigare givna skydds- och hygienanvisningar.

- I skolan har man noggrant följt säkerhetsanvisningarna och använt munskydd. Det är mycket viktigt att munskydd används. Eftersom de har varit i bruk så har fler inte exponerats den här gången. Exponeringarna har skett på annat håll än på lektionerna, säger överläkare Susanna Parilo.

Också två idrottslag på annat håll i Nyland har exponerats för smittan. Hälsovårdsmyndigheterna i deras hemkommuner är i kontakt med de exponerade och de sätts i karantän.

- Under den senaste månaden har coronaviruset spridit sig snabbt också i Borgå. Om man har ens lindriga coronasymptom ska man inte gå till skolan eller arbetet, eller delta i idrottshobbyer, andra hobbyer eller evenemang, understryker social- och hälsovårdsdirektör Ann-Sofie Silvennoinen.

Enligt Silvennoinen har färre Borgåbor sökt sig till coronatest den senaste tiden. Enligt henne är det oroväckande eftersom det betyder att staden inte kan bryta smittkedjor.

- Alla Borgåbor ska följa med sitt mående, och om man får symptom ska man ringa hälsovårdscentralens rådgivningsnummer och gå på coronatest. Det är också väldigt viktigt att vi kommer ihåg att iaktta god handhygien och följa anvisningarna om hostande, säkerhetsavstånd och användning av munskydd, fortsätter Silvennoinen.

2 november kl. 6.15: Coronavirussmitta i Sipoonlahden koulu i Sibbo

På söndag kväll meddelade Sibbo kommun att en elev i Sipoonlahden koulu har smittats av coronaviruset. Eleven har varit symtomfri och vistats i skolan under tiden då hen smittat.

Eleverna och undervisningspersonalen i tre undervisningsgrupper i årskurs 9 har exponerats för smittan under den tiden och sätts i karantän. Den smittade eleven har isolerats.

Vårdnadshavare till eventuellt exponerade elever har meddelats via Wilma och eleverna har blivit ombedda att stanna hemma på måndagen. De elever som är i karantän får distansundervisning.

Kommunens enhet för smittsamma sjukdomar ringer också alla personer som ska sitta i karantän.

Sipoonlahden koulu är en enhetsskola för årskurserna 1-9 i södra Sibbo. Skolan har också föreskoleundervisning.

Coronavirusfallet i Sipoonlahden koulu har inget samband med exponeringen i Söderkulla skola som konstaterades tidigare förra veckan. Sipoonlahden koulu är verksam i samma fastighet som Söderkulla skola, men skolorna har olika lokaler.

De övriga årskurserna i Sipoonlahden koulu samt förskoleeleverna har inte exponerats för viruset och de fortsätter i närundervisning med beaktande av säkerhets- och hygienanvisningarna.

Söderkulla skolas elever har inte heller exponerats för viruset i samband med smittofallet i Sipoonlahden koulu.

Lokala rekommendationer för coronaläget i Östnyland

I Östnyland följer kommunerna de rekommendationer som utfärdas av myndigheterna, men ger också specifikt följande rekommendationer:

 • Använd appen Coronablinkern.
 • Om möjligt, jobba på distans.
 • Använd munskydd på offentliga platser inomhus, i kollektivtrafiken, på publikevenemang och i folksamlingar både inomhus och utomhus.
 • Använd munskydd på läroanstalter efter grundskolan. I Sibbo rekommenderar kommunen också att vuxna i högstadierna ska använda munskydd - likaså vuxna i lågstadier och förskolor som finns i samma lokaler som högstadiet. Också Borgå rekommenderar munskydd för högstadiepersonal. I enhetsskolorna Albert Edelfeltin koulu och Strömborgska skolan används munskydd också av personalen i lågstadieskolan.
 • Lovisa och Borgå: Använd munskydd inom ungdomsarbetet.
 • Borgå: Rekommendationen om att använda munskydd vid besök på servicehus och rehabiliteringsavdelningarna blir förpliktande och gäller även besökare i åldern 7-15 år.
 • Borgå: Studerandes evenemang på fritiden bantas ner.
 • Ordna inte privata tillställningar för mer än 20 personer. I Borgå begränsas föreningsevenemang till 50 personer.
 • Lovisa: Använd Coronaguiden om du känner behov av att boka tid för coronatest.

I Borgå och Lovisa gäller detta för fritidsverksamheter:

Rekommendationerna gäller idrottsföreningar, kurser vid medborgar- och arbetarinstitut samt konstskolor och grupphobbyer såsom scoutverksamhet, orkester- och körverksamhet.

 • Alla som arrangerar eller deltar i en fritidsverksamhet ska använda munskydd, även den eventuella publiken.
 • Säkerhetsavstånd på två meter iakttas både inomhus och utomhus. I Lovisa ska munskydd användas i alla situationer utom idrott
 • Grupper inom fritidsaktiviteter rekommenderas ha färre än 20 deltagare
 • Träningar eller annan pedagogisk verksamhet ordnas så att kontakten mellan deltagare och andra grupper är så liten som möjligt under hela aktiviteten
 • Utrustning, redskap och verktyg är personliga, och man sköter om att gemensam utrustning rengörs
 • Arrangörer uppmanas inhibera kultur- och idrottsevenemang som samlar fler än 50 personer, eller ordna dem utan publik
 • Om publik är närvarande kan arrangören i mån av möjlighet på förhand meddela att deltagarna ska använda munskydd
 • Avväg noga om du måste delta i ett evenemang eller hellre stannar hemma, i synnerhet du som hör till riskgruppen

Sibbos rekommendationer för fritidsverksamhet:

 • Sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna deltar i inomhus avbryts i situationer med hög smittrisk i områden som är i accelerationsfasen
 • Föreningar, klubbar och andra som ordnar verksamhet överväger situationen och ordnar inte verksamhet med hög smittrisk inomhus, till exempel vissa boll- och lagsporter
 • Gruppstorlekarna hålls små, en bra maximistorlek är högst 20 personer.

Sibbos rekommendationer om möten på skola och dagis:

Det rekommenderas att skolorna ordnar möten med vårdnadshavare i första hand på distans.

Närvaromöten hålls om ett distansmöte av någon orsak inte passar familjen, eller om det med tanke på mötesärendet är motiverat att ordna ett kontaktmöte.

Vid närvaromöten med vårdnadshavare rekommenderas att deltagarna använder munskydd och att man strävar efter att iaktta säkerhetsavståndet.

Inom småbarnspedagogiken rekommenderas det att vårdnadshavarna använder munskydd i daghemmets lokaler, till exempel när de lämnar sitt barn i dagvård eller hämtar barnet hem.

Rekommendationen om distansarbete gäller tillsvidare. Personal inom både den offentliga och privata sektorn använder munskydd om man deltar i närvaromöten eller motsvarande tillställningar.

Senast uppdaterad 18.11.2020.