Hoppa till huvudinnehåll

Byggplaner på Drottningberg kan bli utdragen rättstvist

Östra hamnen i Hangö med sina röda magasin.
Ägaren till Granitborgen i Hangö är missnöjd med hur staden behandlar företagare på området. Östra hamnen i Hangö med sina röda magasin. Bild: Marica Hildén / Yle Hangö,Västnyland,hangö granitborgen

I Hangö har det seglat upp en ny tvist beträffande byggandet av bostäder i området kring Östra hamnen, närmare bestämt på Drottningberg.

Granitborgens nuvarande ägare är missnöjd med de undantagslov som Hangö stad har i fjol beviljade för planerade nybyggen på Drottningberg.

Bolaget Hangon Graniittilinnas vd Olli Lehti överklagade stadens beslut till förvaltningsdomstolen. Förvaltningsdomstolen ansåg ändå att staden handlat rätt när undantagslov beviljades. Beslutet kom i augusti.

Nu anhåller Lehti om besvärsrätt till Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) att ompröva det beslut som Helsingfors förvaltningsdomstol gjorde i augusti.

Det är en annan företagare som vill bygga bostadshus med tillhörande parkeringshus på tre tomter på Drottningberg.

Det andra företaget är bolaget Hangon Läntinen Laituri som drivs av företagarna Elina Seikku och Jan-Erik “Chyde” Chydenius.

Granitborgens ägare: Orättvis behandling av områdets aktörer

Olli Lehti skriver i sin ansökan till HFD att det brister på flera punkter i beviljandet av undantagslov för de nya bostadshusen.

Lehti anser också att företagare på området inte behandlas jämlikt av staden.

Lehti menar att miljönämnden inte i tillräckligt hög grad beaktat Granitborgens status som skyddat objekt eller hela områdets kulturhistoriska värde.

Han hänvisar även till bristande insyn hos berörda i processens gång och talar om bristfälliga uppgifter om de planerade byggena.

Lehti tycker inte heller att miljönämnden har motiverat beviljandet av undantag för bostadshus i kvarteren 130, 134 och 135 tillräckligt tydligt.

Undantaget behövs för en bättre helhet

Undantagsloven beviljades i oktober och december i fjol.

Undantagslov behövdes bland annat eftersom de planerade nya byggnaderna placerats om i byggrutorna och parkeringsplatser koncentrerats.

Området är utmanande då det handlar om en ganska smal markremsa.

Byggnadsrätten överskrids dock inte, inte heller husens tillåtna våningsantal.

Inte emot att det byggs

I december 2019 lämnade Lehti in anmärkningar mot planerna, men nämnden förkastade dem. Efter det har han alltså fört ärendet vidare.

Olli Lehti säger till Yle Västnyland att han inte vill öppna upp frågan i medierna.

Men han tillägger att han inte har något emot att det byggs på området. Hans missnöje handlar om hur processen för beviljande av lov gått till.

Förlängd tid

Eftersom Lehti fört saken till domstol har bolaget Hangon Läntinen Laituri två gånger anhållit om att få förlänga sin tomtreservation i de aktuella kvarteren.

På måndag 2.11 godkände stadsstyrelsen att tiden på grund av överklagan förlängs till 28.8.2021.

Det betyder att bolaget inte kan börja bygga innan HFD beslutar om de behandlar ärendet. Om domstolen gör det, står byggandet stilla tills domen faller.

Också ett annat bolag bygger på Drottningberg

Förutom Chydenius bolag så ska också bolaget Regatta Resorts bygga på området.

Miljönämnden i Hangö gav nyligen grönt ljus för bolagets planer.

Chydenius har också redan börjat bygga några hus som ligger på en annan del av området, ut mot Östra hamnen. De kvarter som är föremål för besvär är belägna längre in mot bergsväggen.

Det var år 2016 som Olli Lehtis bolag köpte Granitborgen av Senatsfastigheter. Sedan dess har det främst funnits popup-försäljning i den sommartid, samt kafé- och restaurangverksamhet.

Läs också