Hoppa till huvudinnehåll

Skola och daghem får fortsätta i Korsholm - förälder: "Ska man ta till skrämselmetoder på det här sättet?"

Två kvinnor, ena med barnvagn, och två barn står framför en skolbyggnad.
Nina Hållfast ser kommunstyrelsens beslut om att behålla Tölby-Vikby skola som en delseger. På bilden ses Jessica Norrvik samt Nina Hållfast med barnen Linn och Alexander Eriksson. Två kvinnor, ena med barnvagn, och två barn står framför en skolbyggnad. Bild: Privat familj,barn (familjemedlemmar),skolor,Tölby,Korsholm,nina hållfast

Det blir ingen nedläggning av Tölby-Vikby skola i Korsholm nästa år, åtminstone inte om kommunstyrelsen får bestämma. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige. Föräldern Nina Hållfast är glad över nyheten men förundrad över metoderna man tar till för att få mer pengar till bildningen.

Det är en glad Nina Hållfast som svarar i telefon dagen efter kommunstyrelsens möte där man fattat beslut om att det inte blir någon sammanslagning av Tölby-Vikby och Solf skolor nästa år. Men hon är förundrad över sättet förslaget om sammanslagning kom fram.

- När det här förslaget togs fram med otroligt kort förvarning var det mer som att nu behöver bildningen mer pengar och då tar vi till sådana här metoder. Många barn blir stressade, ska man ta till skrämselmetoder på det här sättet? säger Hållfast.

Kommunstyrelsens ordförande Samuel Broman (SFP) håller med om att förslaget togs fram med för kort tidtabell.

- Det är viktigt att både tjänstemän och politiker inte fattar beslut som påverkar barn och familjer för snabbt, säger Broman.

Samuel Broman (SFP).
Samuel Broman. Samuel Broman (SFP). Bild: Yle/Johanna Ventus Samuel Broman,fusion vasa korsholm

Också daghemmen fick vara kvar

På måndagskvällens möte gick kommunstyrelsen enhälligt in för att lägga till de 110 000 euro som krävdes för att Tölby-Vikby skola kan fortsätta. Initiativet att lägga till mer pengar kom från Monica Sirén-Aura (SFP).

Tas de pengarna från någon annan post eller hur får ni det att gå ihop med sparkravet som ligger på bildningen?

- Nja, vi gör ett budgeterat underskott nästa år och det underskottet ökas på med det här, säger Broman.

På samma sätt lades ett förslag fram om att lägga till 80 000 euro för att de nedläggningshotade daghemmen i Kvevlaxområdet skulle få finnas kvar. Det förslaget lade också Sirén-Aura fram, men här krävdes det en omröstning som slutade till favör för daghemmens fortlevnad.

Nu ska Korsholms södra delar utvecklas

Korsholms kommun har en strategi som bland annat innefattar lärcenter, likt Kvevlax lärcenter. Nu ska man starta en utvecklingskommitté för att se över hur man uppfyller kommunens strategi i södra Korsholm, det vill säga bland annat i Helsingby och Tölby-Vikby området.

Att det tillsätts en utvecklingskommitté är Nina Hållfast väldigt glad över. Hon är dock lite förundrad över den snabba tidtabellen som innebär att kommittén ska vara klar med sitt arbete i maj.

- Det känns som en delseger.

Hållfast hoppas att kommittén ska ta med barn och unga i sitt arbete. Hon har tittat på Malax kommun där man gått in för att vara en barnvänlig kommun enligt Unicefs modell.

- De tar barn och unga i beaktande när de funderar på budget och service. Hur ställer sig Korsholm till det?

Eftersom lärcenter finns i kommunens strategi hoppas Hållfast på att det ska göras ordentliga konsekvensanalyser av hur det gått sedan fem skolor blev till en i Kvevlax lärcenter.

- Korsholm är rätt svag på att göra konsekvensanalyser, det är mycket tyckande men få analyser. Jag tänker på ekonomi, läroplan, psykiska måendet, miljö och så vidare.

På måndag kväll ordnar man en debatt under rubriken Framtidens landsbygd i Korsholm. I debatten deltar vad man valt att kalla framtidsexperter, som är elever vid Tölby-Vikby skola. Övriga deltagare är politiker, föräldrar och lärare. Debatten kommer att sändas live på nätet.

Fler företag kan ge bättre service

Det var inte bara skola och daghem som fick mer pengar när kommunstyrelsen manglade nästa års budget under måndagen. Man beslöt också skjuta till 100 000 euro till den kommunala utvecklingen.

- Korsholms kommun har som mål att vara den företagsvänligaste kommunen men vi är inte riktigt där ännu. Därför satte vi till 100 000 för att få oss närmare det målet, säger Broman.

Broman förklarar att fler företag med många anställda kan ge kommunen mer samfundsskatt vilket i sin tur ger kommunen mer medel för att upprätthålla och utveckla servicen i Korsholm.

- Vi vill inte bara bromsa, vi vill inte bara se på kostnader utan också se på intäkter, säger Broman.

Torsdag den 12 november kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om nästa års budget i Korsholm.

Läs också