Hoppa till huvudinnehåll

Coronagruppen: Ändra innehållet i träningspassen

Tekning.
Innebandy är inte att rekommendera. Tekning. Bild: Yle/Hedvig Sandell innebandy,Ådalens IF (innebandy damer)

Österbottens coronasamordningsgrupp har gett ut rekommendationer gällande idrotts- fritids- och kulturverksamhet i Österbotten. I samhällsspridningsfasen bör man undvika träningar med närkontakt. Men på onsdag vid lunchtid har Vasa sjukvårdsdistrikt gått ner till accelerationsfasen och där är man inte lika tydlig.

Det handlar alltså om hur coronagruppen anser att vi bör idrotta och utöva hobbyer nu under dessa tider.

Det finns till exempel en kontrollista som man vill att tränare ska fråga av alla som vill delta i träningen, där man då kollar så att ingen har några symtom eller har haft symtom de senaste dagarna.

20 personer och hellre utomhus

Och för idrott inomhus beror antalet personer som kan delta på i vilken fas epidemin befinner sig.

Om rekommendationen är exempelvis 10 personer, men utrymmet kan delas upp i separata utrymmen där säkerhetsavstånd kan iakttas, så kan utrymmet användas av fler olika grupper bestående av 10 personer.

Uppdelningen kan göras med draperier eller väggar eller genom att lämna ett tillräckligt stort utmärkt område mellan de uppdelade utrymmena.

På onsdag vid lunchtid meddelar Vasa sjukvårdsdistrikt att rekommendationen för privata tillställningar nu är 20 personer. Den här rekommendationen gäller till den 13 november och omfattar de flesta kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Den stramare rekommendationen på 10 personer vid privata tillställningar gäller dock fortfarande i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Närpes.

Rekommendationerna ska inte blandas ihop med Regionförvaltningsverkets förbud på högst 10 personer, eller 50 om säkerheten kan garanteras, som gäller vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

I samhällsspridningsfasen, där Vasa sjukvårdsdistrikt ännu befann sig på onsdag morgon, ska man i lagsport eller i träning som sker i grupp övergå till träningar där man kan undvika närkontakt.

I accelerationsfasen, där Vasa sjukvårdsdistrikt nu befinner sig, saknas den specifika meningen i rekommendationerna. Men det heter ändå att gruppstorlekarna ska minskas, säkerhetsavstånden ökas, träningspass ska flyttas utomhus och att innehållet i träningspassen ska ändras.

Hobbyverksamhet på distans

När det gäller hobbyverksamhet hänvisar man till de nationella rekommendationerna.

I epidemins accelerationsfas måste man i fråga om användning av offentliga utrymmen se till att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Kommuner och samkommuner kan därutöver i accelerationsfasen rekommendera att sådan hobbyverksamhet i grupp som vuxna (18 år och uppåt) deltar i inomhus, och där smittorisken är hög, avbryts och att verksamheten i mån av möjlighet genomförs på distans.

Därtill ska hobbyverksamhet för alla åldrar ordnas så att deltagarna och olika sällskap de facto kan undvika närkontakt med varandra.

Coronagruppen lyfter också fram användningen av munskydd. I samband med idrott borde ansiktsmask användas hela tiden förutom under själva idrottsprestationen.

Här bör man ta i beaktande att en del personer på grund av sitt hälsotillstånd inte kan använda munskydd.

Idka utomhusverksamhet

Verksamhet som idkas utomhus rekommenderas dock i alla faser av epidemin. Men också i all verksamhet utomhus är det viktigt att iaktta säkerhetsåtgärderna, dvs. undvika närkontakt, ha en bra handhygien och hålla sig till gällande rekommendationer.

Smittrisken är förhöjd särskilt när det gäller lagsport och kontaktsport som utövas inomhus där det är svårt att undvika kontaktsituationer. Enligt undersökningar har även körsång varit förknippad med en förhöjd smittrisk.

Rekommendationerna hittas på Vasa sjukvårdsdistrikts sidor.

Texten uppdaterad 4.11 kl. 13.53, efter att Vasa sjukvårdsdistrikt meddelat att man inte längre befinner sig på samhällsspridningsfasen. Således gäller inte exakt samma rekommendationer längre.

Läs också