Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset i Österbotten – 4.11

Suojamaskiin pukeutunut nuori bussipysäkillä.
Suojamaskiin pukeutunut nuori bussipysäkillä. Bild: Tiina Jutila / Yle Helsingfors,COVID-19,coronavirus,coronavirus disease,Wuhan-coronavirus,koronaviruspandemi,coronavirusutbrottet i Finland 2020,coronavirusutbrottet i Europa 2020,pandemier,smittsamma sjukdomar,epidemier,andningsskydd,ansiktsmasker,kollektivtrafik,Helsingforsområde kollektivtrafik,människor,Helsingforsregionens trafik (HRT),gång (motion),ungdomar,unga vuxna,Bussi,bussar,busshållplatser

Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Vasa stad: Högst 20 personer i våra utrymmen

I de idrottslokaler som förvaltas av Vasa stad får högst 20 personer vistas samtidigt i ett och samma rum. Bestämmelsen bygger på rekommendationen som Österbottens coronasamordningsgrupp publicerade 4.11.

Föreningarnas motions- och idrottsträningar i idrottslokalerna räknas som privata tillställningar, eftersom de inte är öppna för allmänheten och eftersom de saknar publik. Nu rekommenderas det att högst 20 personer deltar i privata tillställningar, i stället för tidigare 10.

De motionslokaler som Vasa stads idrottsservice förvaltar är idrottscentret, idrottshallen, Silverias motionsrum, Orrnäs skyddsrum och skolornas gymnastiksalar till den delen som gäller kvällsanvändning.

– Om till exempel en gymnastiksal delas av med en mellanvägg kan högst 20 personer träna i vardera delen. Grupperna får dock inte mötas i något skede, till exempel när de kommer in i eller lämnar salen, eller vistas samtidigt i omklädningsrummen, säger idrottschefen Mika Lehtonen.

Den nya rekommendationen gäller fram till 13.11.2020.

Coronagruppens rekommendationer till idrottsföreningarna

På tisdag kväll kom Österbottens coronasamordningsgrupp med rekommendationer gällande idrotts- fritids- och kulturverksamhet i Österbotten.

Enligt rekommendationerna ska gruppstorlekarna minskas, säkerhetsavstånden ökas, träningspass flyttas utomhus och innehållet i träningspassen ändras om så behövs för att kunna hålla rekommendationerna.

Gränsen är nu 20 personer i de flesta kommuner i Vasa sjukvårdsdistrikt. Den stramare rekommendationen på 10 personer gäller ändå fortfarande i Jakobstad, Larsmo, Pedersöre och Närpes.

Det är fråga om starka rekommendationer påpekar sjukvårdsdistriktets direktör Marina Kinnunen, som hoppas att alla ska ta dem till sig.

Två nya fall i Mellersta Österbotten

En av de smittade hör till en tidigare känd smittkedja och personen befann sig redan i karantän. Var den andra personen har smittats är ännu inte klart och smittspråningsarbetet pågår.

Incidenstalet för Mellersta Österbotten är 19 smittade per 100 000 invånare under de senaste två veckorna.

Över 80 procent av smittkedjorna är kända inom vårdsamkommunen Soites område.

Totalt har 97 personer testat positivt för corona i Mellersta Österbotten.

Vasa sjukvårdsdistrikt i accelerationsfasen

Under det senaste dygnet har nio personer bekräftats smittade av coronaviruset inom Vasa sjukvårdsdistrikt, den totala siffran i distriktet uppgår nu till 978.

Incidentstalet för de två senaste veckorna är 61 smittade per 100 000 personer i distriktet. Och Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig nu i epidemins accelerationsfas.

Under det senaste dygnet togs 311 tester och totalt har 23 002 coronatester tagits i distriktet.

Ett nytt fall i Södra Österbotten

Södra Österbottens sjukvårdsdistrikt meddelar om ett nytt fall. Den smittade har blivit smittad utomlands.

Det totala antalet fall är nu 171 och ett antal patienter får sjukhusvård.

Under det senaste dygnet togs 268 coronatester, totalt har 39 762 tagits i Södra Österbotten.

Läs också