Hoppa till huvudinnehåll

Länder som bryter mot rättsstatens principer ska känna av det ekonomiskt: "En historisk kompromiss för EU"

Staty från Frankfurt i Tyskland föreställande rättvisans gudinna.
Enligt överenskommelsen ska medlemsländerna tillsammans besluta om åtgärder mot ett medlemsland som inte följer rättsstatsprinciper. Staty från Frankfurt i Tyskland föreställande rättvisans gudinna. Bild: Alamy Finlands grundlag

EU-länder som bryter mot rättsstatens principer riskerar i fortsättningen att gå miste om EU-finansiering. Det här har EU-parlamentet, medlemsländerna och kommissionen enats om i trepartsförhandlingar.

- Vi har åstadkommit en historisk kompromiss för EU. Vi lyckades försäkra oss om att användningen av EU-medel och respekten för rättsstatsprincipen kopplas samman, sade parlamentets ena huvudförhandlare Petri Sarvamaa (Saml/EPP) vid en presskonferens i Bryssel.

I samband med EU-toppmötet i juli enades EU-ledarna om att inrätta en mekanism för att övervaka användningen av EU:s budgetmedel.

Men det blev upp till parlamentet och medlemsländerna att avgöra hur rättsstatens principer konkret ska inverka på medlemsländernas finansiering.

Ska skydda EU:s budgetmedel

Mekanismen syftar till att ge EU-möjlighet att ingripa i situationer där brott mot rättsstatens principer kan anses utgöra ett hot mot hanteringen av EU:s budgetmedel.

- Men lagen måste också innehålla en preventiv synvinkel som även beaktar riskerna för brott mot rättsstatsprincipen, säger Sarvamaa.

- Därtill måste lagen också på ett omfattande sätt beakta rättsväsendets självständighet vid sidan om andra överträdelser. Allt detta har beaktats i paketet, säger Sarvamaa.

Petri Sarvamaa
Petri Sarvamaa har fört parlamentets talan i förhandlingarna. Petri Sarvamaa Bild: © European Union 2018 - Source : EP Petri Sarvamaa

Mekanismen kommer att omfatta EU:s långtidsbudget i sin helhet liksom även de resurser som fördelas via EU:s återhämtningsfond.

Sammanlagt handlar det om ett paket på nästan 1800 miljarder euro.

Rättsstatsmekanismen delar åsikter

Ansvaret för att utlösa rättsstatsmekanismen ligger på EU-kommissionen.

Medlemsländerna kan med en kvalificerad majoritet besluta att vidta åtgärder mot ett medlemsland utgående från kommissionens förslag.

Förslaget om att knyta EU-pengarna till rättsstatens principer har delat åsikter bland EU-länderna.

Finland har tillsammans med en handfull länder flaggat för en strikt konditionalitet.

Länder som Ungern och Polen har i sin tur hotat med att fälla sommarens budgetuppgörelse i sin helhet om rättsstatsmekanismen blir för strikt.

Det brådskar med beslut om budgeten

Dagens kompromiss kan ses som ett försök att finna en medelväg mellan de olika positionerna.

- Jag är mycket belåten över att vi genom ett bra samarbete med parlamentets förhandlare lyckades nå en snabb överenskommelse. Det är på tiden att enas om resten av paketet också, säger Tysklands EU-ambassadör Michael Clauß i ett pressuttalande.

En kompromiss om rättsstatsfrågan har varit en knäckfråga i förhandlingarna om EU:s långtidsbudget och den tillhörande återhämtningsfonden.

Lagförslaget måste ännu formellt godkännas av ministerrådet och EU-parlamentet.