Hoppa till huvudinnehåll

Borgmästarmodellen upplevs som bra men måste justeras - makten har centraliserats för mycket och det har lett till konflikter

Jan Vapaavuori
Borgmästarmodellen måste justeras. Jan Vapaavuori Bild: Tapio Rissanen / Yle Jan Vapaavuori

Nu har den första perioden med borgmästarmodellen snart gått till ände i Helsingfors och anses fungera rätt bra, men vissa justeringar måste göras.

Den första perioden med borgmästare istället för stadsdirektör är snart över och nuvarande borgmästare Jan Vapaavuori meddelade tidigare att han vill hoppa av politiken och borgmästarposten och anta nya utmaningar.

- Modellen är helt bra, mycket bättre än den tidigare, säger De grönas Reetta Vanhanen. Nu har vi sluppit de politiska utnämningarna som går över valperioden, fortsätter hon.

Enligt Vanhanen finns det detaljer i borgmästarmodellen som måste finjusteras. Efter en period av modellen anser hon att de biträdande borgmästarnas roll måste ses över.

- Den här modellen kräver att själva borgmästaren har en förmåga att kommunicera tätt med de andra. Under den senaste tiden har det varit utmanande då borgmästaren har tagit rätt mycket makt till sig själv, säger Reetta Vanhanen.

"Bättre än då vi hade stadsdirektör"

Wille Rydman från Samlingspartiet har följt med diskussionen om borgmästarmodellen och upplever också att det är klarare nu än tidigare, då Helsingfors hade stadsdirektör. Han håller med om att balansen inte har varit perfekt nu.

- Det finns vissa svårigheter vad gäller stadens dynamik, men det är något som baserar sig på den politiska dynamiken och inte på själva modellen, säger han.

Samlingspartiet är det största enskilda partiet i Helsingfors men majoriteten i fullmäktigesalen är rödgrön och det anser Rydman att har försvårat ledandet av staden.

- Det har lett till vissa konflikter mellan borgmästaren och enskilda biträdande borgmästare, säger han.

Vänsterpartiet ser annorlunda på situationen

Alla är inte lika överens om att borgmästarmodellen fungerar som det var tänkt. Veronika Honkasalo från Vänsterförbundet tycker att det inte har fungerat som planerat.

- Idén med borgmästarmodellen var att den skulle förstärka fullmäktiges maktposition, men det har nog inte hänt, säger hon.

Honkasalo anser att makten har centraliserats till borgmästaren själv och de biträdande borgmästarna har inte en lika stark position i beslutsfattandet.

- Det är ju den här kritiken som har lyfts upp under det gångna året, påpekar Veronika Honkasalo.

Politisk genomskinlighet uppskattas

En som däremot tycker rätt bra om borgmästarmodellen men som ser bristerna i den är Björn Månsson, SFP.

- Det som är bra är att modellen är politiskt genomskinlig. Tidigare hade vi stadsdirektör med biträdande stadsdirektör som de facto var politiskt utnämnda fast man låtsades annorlunda. Nu är borgmästaren och de biträdande borgmästarna klart utnämnda på politiska grunder, säger Månsson.

Nackdelen med den här modellen är enligt Månsson själva arbetsfördelningen.

- Nu är det lite oklart hur förhållandet mellan de biträdande - borgmästarna och sektorcheferna ska vara, säger Månsson. Deras roll blir lite hängande i luften då de mera är politiska överrockar för sina respektive sektorer, fortsätter han.

Månsson ser inte samma problem med borgmästaren som i den här modellen är politisk chef för allting.

Rättelse 10.11 klockan 11.06: stavningen av Wille Rydmans namn korrigerades.