Hoppa till huvudinnehåll

Kallmack i Hangö norra får behålla sitt tillfälliga miljötillstånd

En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket
Kallmacken vid Sandövägen i Hangö stängdes efter att miljölovet gick ut i somras. Miljönämnden har beviljat ett tillfälligt lov på två år från och med hösten 2020. En bensinmack har stängts och skärmats av med tillfälligt staket Bild: Yle/Helena von Alfthan bensinstation,ABC-servicestationer,Hangö

En enhällig nämnd för Sydspetsens miljöhälsa har beslutat att inte överklaga Hangö miljönämnds tillfälliga miljötillstånd för kallmacken i Hangö norra.

Staden har bara en bränslestation för bilar för tillfället och det är för lite, anser nämnden.

På samma linje som miljönämnden

Sydspetsens miljöhälsonämnd besvärar sig inte över Hangö miljönämnds beslut att ge tillfälligt miljötillstånd till ABC:s kallmack vid Sandövägen.

Miljönämnden beviljade i början av oktober två års tilläggstid till macken som stängdes i slutet av juni.

Tanken är att Varuboden-Osla under den tiden ska hinna bygga en ny mack i samband med att det byggs en ny S-market i Hangö.

Föredragande hade en annan ståndpunkt

Direktören för hälsoövervakningen, Katianna Kuula, var inne på en annan linje.

Hon hade föreslagit att hälsoskyddsmyndigheterna besvärar sig över Hangö miljönämnds beslut till Vasa förvaltningsdomstol och ber att beslutet upphävs.

Grundvattnet måste avgöra

I motiveringarna ifrågasätter hon om beslutet fattats i rätt ordning.

Dessutom saknar det beviljade tillståndet bestämmelser som skyddar grundvattnet. Hälsoskyddsmyndigheternas utlåtande hade enligt motiveringarna inte heller beaktats.

Kuula ansåg att miljönämndens motivering att bevilja tillstånd för att säkerställa att det finns mackar i Hangö inte är en giltig orsak och att det inte följer miljöskyddslagen.

Hellre samarbete än besvär

Då Sydspetsens miljöhälsonämnd diskuterade frågan på torsdagen (5.11) föreslog Katrin Järvinen (SDP), understödd av Ingrid Träskman (SFP), att de inte besvärar sig i frågan.

I stället ska de diskutera med miljönämnden hur övervakningen och ansvaret sköts. Det här eftersom macken behövs i Hangö.

Sydspetsens miljöhälsonämnd godkände enhälligt Järvinens förslag.

Anmälde avvikande åsikt till protokollet

Katianna Kuula, direktör för hälsoövervakningen, anmälde avvikande åsikt mot beslutet.

Det finns för tillfället en enda bensinmack i Hangö och det är Shellmacken vid torget.