Hoppa till huvudinnehåll

Vätgas som läckte ut i sprinklerrummet orsakade explosionsolyckan vid Helsingfors stadsteater

Helsingin kaupunginteatterin tyhjä aula ikkunan läpi kuvattuna
Olyckan vid Helsingfors stadsteater i juni inträffade i samband med underhållsarbete. Helsingin kaupunginteatterin tyhjä aula ikkunan läpi kuvattuna Bild: Jari Pussinen / YLE Helsingfors stadsteater

Explosionsolyckan vid Helsingfors stadsteater i juni i år orsakades av en väteexplosion. Olyckan inträffade i samband med underhållsarbete.

Det här meddelar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) som har undersökt explosionsolyckan.

Utredningen visar att olyckan orsakades av vätgas som kommit in i teaterns sprinklerrum från sprinklerrören i samband med underhåll av byggnadens sprinklersystem.

Tillsammans med inomhusluften i rummet bildades en blandning av vätgas och luft som är mycket lättantändlig.

Exakt vad som orsakade antändningen kunde ändå inte fastställas under utredningen.

Enligt Tukes har inga liknande olyckor inträffat i Finland tidigare.

För att undvika liknande olyckor i framtiden ger Tukes nu instruktioner och rekommendationer till fastighetsägare och företag som planerar och underhåller sprinklersystem.

En person skadades i olyckan

Ungefär 100 personer som alla hörde till teaterns personal var i byggnaden då olyckan skedde.

En person skadades i samband med explosionen. Personen som skadades utförde underhållsarbete i sprinklerrummet när olyckans skedde.