Hoppa till huvudinnehåll

Borgå stadsfullmäktige klubbade igenom budgeten - ungas mående väckte diskussion men ledde inte till budgetökningar

Stadshuset i Borgå 27.11.2019
Budgeten för 2021 klubbades igenom på onsdagskvällen. Arkivbild. Stadshuset i Borgå 27.11.2019 Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,stadshus,Fasadbelysning,stadshuset i borgå by night

På onsdagskvällen samlades Borgå stadsfullmäktige för att diskutera budgeten för nästa år samt ekonomiplanen för 2021-2023.

Stadsfullmäktige godkände till slut stadsstyrelsens budgetförslag med ett tillägg.

2021 kommer staden att göra investeringar för 32,5 miljoner euro. De största projekten är daghemmet Skogsstjärnan och företagsområdet i Kullo.

Borgå kommer att öka på lånestocken med 10 miljoner euro, vilket betyder att staden kommer att ha lån på 182 miljoner euro.

Staten betalar mellan 12 och 13 miljoner euro i coronaunderstöd vilket till stor del räddar stadens ekonomi. Borgå beräknas ändå gå kring 4 miljoner euro på minus nästa år.

Här kan du bekanta dig med stadsstyrelsens förslag till budget och ekonomiplan (på finska). Den svenska versionen verkar inte finnas tillgänglig på grund av ett tekniskt fel.

Fullmäktige godkände också inkomstskattesatsen och fastighetsskattesatserna för 2021.

De kommer att hållas på nuvarande nivå så att inkomstskattesatsen är 19,75 procentenheter och den allmänna fastighetsskatten är 1,30 procentenheter.

I budgetdiskussionen var de flesta överens om att stadsstyrelsens förslag i stort är bra och genomtänkt, men flera av fullmäktigegrupperna föreslog mindre ändringar.

Ledamöterna kom med många anföranden och kvällen blev lång.

Fullmäktige vill inte flytta fram investeringar

Till exempel föreslog Markku Välimäki som leder Samlingspartiets fullmäktigegrupp att vissa investeringar, såsom Borgågården och Stadshagens depå, ska flyttas framåt med två år.

Tuomas Kanervala (Centern) understödde förslaget liksom Jarmo Grönman (Saml) som efterlyste mer information.

- Hurdan depå är det riktigt som ska byggas för 5,75 miljoner euro? undrar Grönman.

Lokalitetsdirektör Mikko Silvast svarar att tanken är att centralisera så att staden kan avskaffa depåerna i Ölstens och Ånäshallen. Projektplanen ska bli klar i år.

Saneringen av Borgågården väckte diskussion. Tidigare höll Borgå Konstskola till i huset, men i fjol upptäcktes stora fuktskador och delar av huset stängdes.

I budgetförslaget har man öronmärkt 1 miljon euro för 2021 och 4,2 miljoner euro för 2022 som ska gå till att planera och utföra saneringen.

En del av fullmäktigeledamöterna ansåg det viktigt att få huset i skick så fort som möjligt medan andra skulle ha velat skjuta upp saneringen med några år.

Ungas mående viktig diskussionspunkt

Bland annat SFP:s gruppordförande Pehr Sveholm och Vänsterförbundets Joonas Dachinger talade om vikten av att satsa på ungas välmående.

Dachinger föreslog tillsättandet av en skolhandledare och en skolmedlare. Skolmedlaren fick understöd av Marianne Korpi (SDP).

- Det är dags för konkreta åtgärder, säger Korpi.

Medlaren skulle med låg tröskel stöda unga och deras familjer och stiga in innan situationer går så långt att den unga gör något olagligt. Personen kunde samla information och fungera som knutpunkt för olika instanser.

Patrik Björkman (SFP) kom med förslag om att tillsätta en näringslivschef 2021.

- För företagare är det viktigt att all service fås från samma lucka. Också inom staden har man efterlyst en näringslivschef, säger Björkman.

Elin Blomqvist-Valtonen (SFP) understödde Björkmans förslag.

Det enda ändringsförslaget som till slut godkändes var Tapani Eskolas (SDP) som handlade om att lägga till en mening i ett stycke på sidan 47 i budgeten.

Där står att de lokalitetslösningar som behövs till Albert Edelfelts skolas lägre klasser och Tulliporttis dagvård utreds i samband med utredningen av västra områdets bildningstjänster.

Meningen som lades till var följande: "Därtill utreds hur biblioteks-, ungdoms-, och välfärdstjänsterna ordnas i Gammelbackaområdet."

Ledamöterna ville försäkra sig om att Gammelbackaområdet behandlas som en helhet.