Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg vill ha bättre koll på busstrafiken - ny konkurrensutsättning startar

En buss utanför Ekenäs resecenter.
Raseborgs stad vill konkurensutsätta bussturer, för att få ett bättra avtal. Arkivbild. En buss utanför Ekenäs resecenter. Bild: Yle/Malin Valtonen ekenäs resecenter,Ekenäs

Raseborgs stad vill få bättre insyn i den busstrafik som staden själv betalar för. På önskelistan finns längre avtal med bussbolagen. På det sättet kunde priserna också sjunka.

Under hösten har Raseborgs stad betalat för tio dagliga turer av de lokala bussbolagen Amper och Wikströms.

För de tio turerna betalar staden under höstterminen cirka 60 000 euro, uppger stadens trafiktjänsteman, logistikern Henri Nevakivi.

Staden köpte turerna utan konkurrensutsättning, i en situation där trafikanterna meddelade att det inte längre lönar sig för dem att köra så kallade marknadsbaserade turer på grund av coronaläget.

I praktiken sa bolagen att det inte kan köra överenskomna turer eftersom biljettintäkterna inte täcker deras kostnader. Staden gick med andra ord in som betalare.

Staden siktar på bättre kontroll

Men nu vill staden ha mer kontroll över den busstrafiken man betalar för. Det kräver att trafiken konkurrensutsätts och att avtalstiderna blir längre än nu.

Det behövs också mer genomskinlighet och bättre insyn i biljettintäkterna. Här är en av de viktigaste komponenterna biljettsystemet.

Ett nytt biljettsystem ska utredas under 2021. På sikt är målet förstås att locka fler användare.

Två rutter konkurrensutsätts

Som ett första steg har staden beslutat konkurrensutsätta ett betydande antal turer som körs inom Raseborgs stads gränser så att vilken trafikant som helst kan lämna in offerter.

Det handlar om två rutter: Den ena går mellan Fiskars, Pojo, Karis och Ekenäs. Den andra körs mellan Bromarv, Tenala, Ekenäs och Karis.

Den planerade konkurrensutsättningen skulle resultera i avtal som gäller 2021 med option för 2022.

Sommartrafiken ska också konkurrensutsättas. Det sker i början av 2021 och också där ska det finnas möjlighet att fortsätta med samma avtal sommaren 2022.

Raseborgs stadsbiljett ska gälla och trafikanten eller trafikanterna får behålla biljettintäkterna.

År 2020 förväntas staden få ungefär hälften av sina kostnader täckta med statligt stöd och samma torde gälla också efter årsskiftet.

Stadsstyrelsen i Raseborg har beslutat om konkurrensutsättningen (9.11). Om anbuden inte duger för staden, har stadsstyrelsen rätt att förkasta dem alla.

Förutom köpt trafik inom Raseborgs gränser, kommer det också framöver att finnas annan busstrafik så som marknadsbaserade turer och turer som närings-, trafik- och miljöcentralen har upphandlat.

Läs också