Hoppa till huvudinnehåll

Lovisa vill flytta tandvården och minska läkarnas närvaro i Lappträsk - Lappträsk vill utreda innan man förhandlar om nytt serviceavtal

Äldre man får tandvård i en tandklinik.
Tandvården föreslås flytta från Lappträsk till Lovisa, mobil enhet ska serva målgrupper. Illustrerande arkivbild. Äldre man får tandvård i en tandklinik. Bild: Antti Haanpää / Yle tandvård,tandkliniker,tandläkare

På sitt möte den 12 november beslöt grundtrygghetsnämnden i Lovisa att begära ett skriftligt utlåtande av Lappträsk kommun om utkastet till nytt serviceavtal.

Lappträsk begär i sin tur mer information innan kommunen kan fortsätta förhandla om ett nytt avtal.

- Det tycks vara ett bollande mellan kommunerna för tillfället men vi har begärt vissa uppgifter av Lovisa och vi hoppas att vi får dem ganska snart och sedan kan vi fortsätta förhandlingarna i normal ordning, säger kommunstyrelsens ordförande Kim Jordas (SFP).

För Jordas är det viktigaste att få förhandlingarna igång så att kommuninvånarnas service kan tryggas genom ett avtal.

Onsdagen den 11 november lämnade Lappträsk alltså in en begäran om en utredning och förhoppningsvis kan Lovisa leverera informationen inom två-tre veckor.

Kim Jordas på Finlands Yrkesfiskarförbund
Kim Jordas önskar att förhandlingarna kan påbörjas snart. Kim Jordas på Finlands Yrkesfiskarförbund Bild: Yle/Carina Bruun Kim Jordas,Närbild

- Jag vill inte gå in på detaljer, men kommunen vill gärna få klarhet i vissa frågor innan man påbörjar de egentliga förhandlingarna. Ur Lappträsk synvinkel är det ju också centralt hur den här närservicen är här i Lappträsk under nästa år, säger Jordas.

De resurser som Lappträsk kommun har till förfogande i verksamheten vid hälsogården besluts i serviceavtalet.

Jordas påpekar att uppdateringen av serviceavtalet på egen bas i princip handlar om 2021-2022, eftersom den nya social- och hälsovårdsreformen torde vara i kraft från 2023 om alla tidtabeller håller.

Lågt hus från 1970-talet som är en hälsostation.
Hälsogården i Lappträsk stängs inte men servicenivån föreslås sjunka. Arkivbild. Lågt hus från 1970-talet som är en hälsostation. Bild: YLE / Leo Gammals Lappträsk,hälsostationer,lappträsk kyrkoby

Grundtrygghetsdirektör Carita Schröder förstår kommunens önskemål om en utredning, men det verkar oklart om exakt vilka uppgifter som avses.

- Jo förstås förstår vi att de vill veta vad de betalar för. Det som vi inte riktigt förstår är vilken inverkan en utredning har på serviceavtalet. Vi kan förstås ha gjort någon miss i räkningarna och då måste vi förstås betala tillbaka de pengarna, men det påverkar inte till exempel servicenivån, säger Schröder.

- Vi vill få en insyn i hur kostnaderna uppstår och det som folk betalar i fakturorna. Nog är det ju mera frågan om det. Inte tror vi att det har skett felaktigheter på det sättet, säger Jordas.

Lovisa stad har låtit göra en specialrevision för att säkra sig om att det inte förekommer felaktigheter, och i den fann man inget att korrigera.

Lovisa vill höra förslag till kompromisser

Senast den 9 december vill staden ha ett skriftligt utlåtande av Lappträsk kommun, i vilket man önskar få en klarare uppfattning om kommunens vilja till kompromisser.

- Vi vill veta hur de kan komma emot när vi ändå inte har tillräckligt med resurser. Fast vi skulle fortsätta med det gamla avtalet så har vi inte tillräckligt med personal eller pengar att hålla uppe den här servicenivån. Tyvärr är det bara så tunga tider, säger Schröder.

Schröder framhåller att coronapandemin kräver att det finns tillräckligt med personal i Lovisa centrums hälsostation, där också Lappträskborna får service.

Minskade resurser för läkare och hälsovårdare

I utkastet till nytt serviceavtal föreslår Lovisa bland annat att läkarens resurser i Lappträsk minskas med en eller två dagar i veckan och hälsovårdarens med en dag i veckan. Tandvården skulle flytta till Lovisa.

- Vi tänker samtidigt skaffa en mobil tandvårdsenhet så att vi till exempel inte skulle behöva föra alla elever till Lovisa för granskning utan att den skulle göras i skolorna, säger Carita Schröder.

- Jo, det är det här som Lovisa har föreslagit under förhandlingarna och som sagt så ber vi Lovisa om mer information i det här skedet. När vi fått den kan vi sedan utreda det här under förhandlingarna, svarar Jordas.

En sjukskötare i ett patientrum. I förgrunden hänger ett stetoskop.
Nästa år finns läkaren kanske inte lika ofta i Lappträsk som nu. Arkivbild. En sjukskötare i ett patientrum. I förgrunden hänger ett stetoskop. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare,patientrum,Stetoskop

Trots en minskning av tjänsterna vid Lappträsk hälsogård finns förslaget om att stänga hälsostationen inte längre med i planerna.

- Under försommaren var det ju på tapeten och i det skedet fanns det en adress här i Lappträsk som samlade in många namn. Det tyder ju på att det finns ett stort behov att få behålla den här servicen här på plats, säger Kim Jordas.

Förutom en minskning i servicenivån föreslår grundtrygghetscentralen också att vissa administrativa åtgärder ses över, bland annat inom faktureringen.

Det finns till exempel flera variationer i hur olika tjänster faktureras och som belastar kommunerna olika inom samområdet.

Verksamheten fortsätter fast avtalet fördröjs

När grundtrygghetsnämnden tagit emot Lappträsk kommuns utlåtande beslutar nämnden hur grundtrygghetscentralen fortsätter planera och genomföra sin verksamhet ifall förhandlingarna om serviceavtalet fördröjs.

Grundtrygghetscentralens verksamhet och tillgången av social- och hälsovårdstjänster måste kunna säkerställas jämlikt i hela samarbetsområdet, även om det inte råder konsensus om uppdateringen av serviceavtalet.

Grundtrygghetsnämnden behandlar sedan det slutliga serviceavtalet innan ärendet behandlas av stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.