Hoppa till huvudinnehåll

”Det rör sig en del eggvapen på stan, och det är lätt att komma åt dem” – kriminalkommissarie Marko Forss ser det som oroväckande

En man utan hår ser in i kameran. Han har på sig en ljusblå kragskjorta med polisens logo på armen, och sitter vid ett arbetsbord med händerna på tangentbordet. Framför sig har han en dator, och i bakgrunden finns ett tomt kontor.
Marko Forss jobbar som utredningsledare för en grupp som specialiserar sig på brottslighet bland minderåriga i Helsingfors. En man utan hår ser in i kameran. Han har på sig en ljusblå kragskjorta med polisens logo på armen, och sitter vid ett arbetsbord med händerna på tangentbordet. Framför sig har han en dator, och i bakgrunden finns ett tomt kontor. Bild: Yle / Jani Parkkari Polis,Marko Forss

Brottsstatistiken bland unga pekar neråt överlag, men då det kommer till narkotikabrott och innehav av till exempel eggvapen så syns det en ökning i statistiken.

– Det här är oroväckande statistik, konstaterar kriminalkommissarie Marko Forss, som jobbar som utredningsledare för en grupp inom Helsingforspolisen som har hand om brottslighet bland minderåriga.

Skälet till att allt fler unga bär på kniv är enligt Forss för att kunna försvara sig själva.

– Allt eftersom fler unga börjar använda droger, så stöter också fler unga på hotfulla situationer i och med det, förklarar Forss och fortsätter.

– I situationer då droger köps och byter ägare är rån vanliga, och många unga jag har talat med har förklarar att de har med sig eggvapen för säkerhets skull.

Lagligt om du har ett godtyckligt skäl

Att bära på eggvapen eller föremål som kan klassas som farliga är lagligt, om du har en bra förklaring varför du bär på till exempel en kniv.

– Ifall du jobbar med något där du i arbetet behöver en kniv, så har du ett skäl till att ha en kniv i fickan då du kommer hem från jobbet. Men om du senare samma kväll då det blivit mörkt går omkring med samma kniv i fickan, så kan det inte mera ses som en godtagbar orsak, och då blir det olagligt, förklarar Forss.

Vad säger lagen om att bära med sig kniv

Ordningslagens 3 kapitel: Förbjudna föremål och ämnen

9§ Farliga föremål
Den nionde paragrafen i ordningslagen säger att föremål som till exempel kaststjärnor, knogjärn och maskerade eggvapen klassas som farliga föremål. Paragrafen säger också att sådana är förbjudna att tillverka, importera, sälja eller ens inneha i Finland.

10§ Innehav av föremål och ämnen som lämpar sig för att skada någon annan
Den här paragrafen listar upp sådana saker som i Finland är olagliga att inneha på offentlig plats, alltså får du inte gå omkring på stan med till exempel:

  • Eggvapen, söndriga flaskor och liknande föremål som kan användas för att sticka eller skära
  • Batonger, kättingar eller andra föremål du kan slå någon med
  • Kastpilar eller annat som du kan kasta på någon
  • Frätande ämnen eller andra ämnen som kan skada någon
  • Laserpekare.

13§ Innehav av ämnen som lämpar sig för klottring
Det här kapitlet av lagen tar också ställning till, och förbjuder, innehav av sprayfärger eller andra färger vars primära mål är att klottra, om inte man har ett godtagbart skäl till att inneha dem.

Hur kan du straffas då, ifall du innehar något av det här, och en polis får fast dig för det?

Det hittar du i

Strafflagens 41 kapitel

4§ Brott mot bestämmelserna om farliga föremål
Den här paragrafen, som står mycket nära 9§ i ordningslagen, alltså den om farliga föremål, säger att den som bryter mot den paragrafen, och till exempel försöker eller lyckas föra in farliga föremål i landet, riskerar böter eller fängelse i högst två år.

5§ Innehav av farligt föremål
Om du blir fast för att inneha ett sådant föremål som klassas som farligt enligt 9§ i ordningslagen, alltså kaststjärnor, knogjärn eller dylikt, kan du dömas för innehav av farligt föremål, och då riskera böter eller fängelse i högst ett år.

6§ Innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon
Samma som den förra paragrafen, om du blir fast för att inneha något sådant föremål som räknas upp i 10§ i ordningslagen, så kan du dömas för innehav av föremål eller ämne som lämpar sig för att skada någon, och då riskera bötesstraff eller fängelse i högst sex månader.

Källa: Finlands Lag, Finlex.fi

Inget skäl att vara orolig

Trots den senaste tidens nyheter om ungdomsgäng som rör sig på stan och ungdomar som känner sig otrygga så betonar Forss att det nog är säkert att röra sig som vanligt.

– Helsingfors är tryggare än det har varit på länge, och om du inte själv är inblandad i narkotikahandel eller något slag av organiserad brottslighet, så kan du lugnt röra dig på gatorna trots att solen gått ner, säger Forss.

Här kan du höra hur unga på stan tycker att det känns att röra sig ute då det blivit mörkt.