Hoppa till huvudinnehåll

Åbo satsar på att renovera skolor och daghem - budgeten klubbades igenom efter långa diskussioner

Åbo stads vapen på en blå flagga mot en blå himmel med lite moln.
Åbo stads vapen på en blå flagga mot en blå himmel med lite moln. Bild: Amanda Vikman/Yle Åbo,åbo stad

Lösningar för utrymmesbristen i Åbodagisar, ett nytt konserthus och omfattande renoveringar eller nybyggen i flera av stadens skolor. Bland annat det finns med i Åbo stads budget för 2021 och budgetplan till och med 2024.

Åbo stadsfullmäktige fattade beslut om budgeten under ett långt möte, som pågick i drygt 6 timmar. Eftersom mötet ordnades på distans och omröstningarna sköttes med hjälp av namnupprop, tog det en lång stund innan frågan var klappad och klar.

Partierna hade förhandlat om budgeten i förväg, och största delen av partierna hade hittat en gemensam linje för budgeten. Bland annat Samlingspartiet, De gröna, SDP och SFP hade slutit sig bakom det gemensamma avtalet. Vänsterförbundet och Sannfinländarna presenterade egna förslag under mötet.

Flera skolor behöver nya lokaler

En hel del av stadens investeringspengar används för att renovera eller bygga nytt för stadens skolor och daghem.

Bland annat har staden reserverat totalt drygt 12 miljoner euro för att bygga en ny skolbyggnad på Sirkkala skolas tomt. Det så kallade Kärnhuset ska alltså ersättas, såsom man fattat beslut om tidigare. Stora renoverings- och byggprojekt planeras också för skolorna i bland annat Suikkila, Luolavuori, Svalberga och Laustis.

En viktig fråga för de svenskspråkiga daghemmen är att staden nu kommer att inleda utredningar gällande behovet för nya lokaler för stadens svenskspråkiga daghem. Utrymmesbristen har varit akut redan en längre tid.

Den största investeringen under de kommande åren kommer att vara det nya konserthuset, som planeras intill Åbo stadsteater. I nuläget räknar staden med att det här projektet skulle kosta staden drygt 70 miljoner euro. Andra stora investeringsprojekt är renoveringen av Salutorget och att bygga infrastruktur i stadsdelarna Slottsfältet och Skansen.

Vänsterförbundet och Sannfinländarna ville bromsa på investeringar

Alla partier slöt sig ändå inte bakom budgetavtalet. Enligt Vänsterförbundet sparar staden för mycket på skolor och daghem och det var en orsak till att partiet inte kunde godkänna det gemensamma avtalet.

Vänsterförbundet ville också att staden skjuter upp en del investeringar, såsom planerna på ett nytt evenemangscenter vid bangården i Åbo.

Även Sannfinländarna hade egna budgetförslag. Partiet ansåg bland annat att staden inte ska satsa på ett nytt konserthus i det här ekonomiska läget och ansåg också att frågor kring invandring kostar staden för mycket. I frågorna kring invandring lämnades partiet ensamt och vann inget gehör i omröstningarna.

Eftersom majoriteten av partierna stod bakom avtalet, så förlorade både Vänsterförbundet och Sannfinländarna i omröstningarna som gällde deras ändringsförslag.

Samma skattesats också nästa år

Fullmäktige beslöt också att skattesatsen inte höjs, utan bevaras på 19,5 procent. Däremot höjs fastighetsskatterna något. Samtidigt slopar staden dagvattenavgifterna.

Nästa års budget visar ett underskott på drygt 21 miljoner euro. Arbetslösheten ökar och coronaläget är problematiskt för stadens ekonomi.

Men trots att staden måste hitta sätt att spara pengar, så gick fullmäktige inte med på alla sparkrav som stadens tjänstemän presenterade.

Bland annat gick politikerna inte med på att dra ner på kollektivtrafikens anslag så mycket som staden föreslog. Sparkraven för bildningssektorn mildrades också med en miljon.