Hoppa till huvudinnehåll

Enkät: 20 procent av företagen i servicebranschen nära konkurs

En handskriven lapp i ett fönster där det står "poikkeuksellisesti suljettu".
Femton procent av de som svarade på enkäten tror att affärsverksamheten aldrig kommer att återgå till det normala. En handskriven lapp i ett fönster där det står "poikkeuksellisesti suljettu". Bild: Tiina Jutila / Yle coronavirus,virussjukdomar,COVID-19,smittsamma sjukdomar,undantagslagar,undantagstillstånd,karantän,ekonomi,Recession,restauranger

20 procent av företagen i servicebranschen uppskattar att de riskerar att gå i konkurs under de följande tre månaderna om situationen fortsätter som den är nu. Det visar organisationen Paltas nya enkät.

Ännu i augusti var motsvarande siffra 11 procent.

- Risken för konkurs är störst i små och medelstora företag, i synnerhet inom stöd- och administrativa tjänster såsom resebyråer och förlagsverksamhet. När det gäller trafik och logistik är i synnerhet medelstora företag som jobbar med passagerartrafik i konkursfara, säger Lauri Vuori, ekonom vid Arbetsgivarna för servicebranscherna Palta, i ett pressmeddelande.

Enligt Paltas enkät tror man i över en tredjedel av företagen att affärsverksamheten återgår till det normala tidigast i slutet av nästa år. Bara i fem procent av företagen tror man att vi återgår till normalläge i början av nästa år.

Femton procent av servicebranschens företag tror att affärsverksamheten aldrig kommer att nå upp till det normala igen.

I allt fler företag som tidigare visat tecken på att hämta sig ser tillväxten i omsättning ut att sakta av eller vända neråt.

- Vaccinnyheten från förra veckan verkar inte ha påverkat företagens uppskattning av utsikterna för resten av året. Beroende på tillgången till vaccinet kan krisläget fortsätta i företagen ännu i flera månader. Men för nästa års del blev utsikterna ljusare tack vare nyheten om vaccinet, säger Vuori.

Hopp för nästa år

Omkring hälften av enkätsvaren kom in före nyheten om vaccinet och hälften efter. Bland de företag som svarade efter nyheten trodde en större andel på att affärsverksamheten återgår till det normala redan i början av nästa år, säger Vuori.

160 personer i ledande position inom Paltas medlemsföretag svarade på Paltas enkät, som var organisationens femte coronaenkät. Företagen sysselsätter sammanlagt nästan 25 000 personer.

Källa: Palta, STT