Hoppa till huvudinnehåll

Miljöminister Krista Mikkonen föreslår två nya nationalparker – en i Salla och en i Evois

Träd och gräs speglas i vattenytan på en älv.
Evois skogsområde i Egentliga Tavastland har en areal på cirka 8 000 hektar. Träd och gräs speglas i vattenytan på en älv. Bild: Berislav Jurišić / Yle Evois strövområde,nationalparker,Finlands nationalparker,Evoisområdet

Miljöministeriet har fått in flera förslag om att grunda nya nationalparker. Utifrån resultatet av en utredning fortsätter nu arbetet med att göra Sallafjällen och skogsområdet i Evois till nationalparker, uppger miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) i ett pressmeddelande.

Regeringen börjar genast bereda ett förslag om nationalparken i Sallatunturi som kan överlämnas till riksdagen redan under våren 2021.

När det gäller Evois inleds arbetet med att samla en regional arbetsgrupp med olika aktörer från regionen. Arbetsgruppens arbete kommer att utgöra grunden för den fortsatta beredningen.

"Vi behöver fler oaser av det här slaget"

Coronatiden har visat hur viktig naturen är för finländarna.

– I år har finländarna med nyfunnen entusiasm hittat ut i naturen. Naturen har gett sinnesro under undantagsperioden, och antalet besökare i nationalparkerna ökade i början av året med upp till 20 procent, säger Mikkonen i pressmeddelandet.

Nationalparkernas syfte är enligt ministern att trygga och stärka naturens mångfald.

– När naturen utarmas behöver vi fler oaser av det här slaget. Därför är det fantastiskt att vi nu kan komma igång med att inrätta nya nationalparker, säger hon.

Nationalparken i Sallatunturi omfattar cirka 10 000 hektar

Nationalparken i Sallatunturi ska inrättas inom ett naturskyddsområde som hör till nätverket Natura 2000. Området omfattar cirka 10 000 hektar och ligger alldeles vid Finlands östra gräns.

Landskapet i fjällområdet Sallatunturi varierar från fjäll och åsar till kanjonen Aatsinginhauta, som är cirka 250 meter djup. På området finns gamla, högt belägna skogar som formats av upplega, det vill säga snö som samlas på trädens grenar, och de mångformiga aapamyrarna.

Kommundirektören i Salla kommun, Erkki Parkkinen konstaterar att området skapar bra förutsättningar för internationell turism.

– Naturskyddsområdet i Sallatunturi med sina vackra fjäll och högländer, inbjudande gamla skogar och uppfriskande bäcksänkor bildar ett orört ödemarksområde som trots allt är lättillgängligt med kollektivtrafik. Nationalparken i Salla befäster det värde som området förtjänar och ökar välfärden och livskraften för invånarna och turismen i Salla, säger Parkkinen.

Gamla boreala skogar i Evois

Evois skogsområde i Egentliga Tavastland är med sin areal på cirka 8 000 hektar enligt ministeriet ett exceptionellt omfattande, enhetligt och ställvis också ödemarksbetonat område av gamla boreala skogar.

Skogarna i Evois erbjuder livsmiljöer särskilt för hotade arter som lever på murket eller bränt trä. På området finns mycket mer än skogsnatur: åsar, många små sjöar och dammar, små myrar, strömmande vatten och kulturlandskap.

Där finns också ekonomiskogar, men de kan lämnas i naturligt tillstånd eller så kan mångfalden ökas genom aktiva åtgärder.

– Genom att utvidga skyddsområdet för skogarna i Evois kan vi förebygga splittring av skogarna och samtidigt skapa ett område vars naturvärden och betydelse ökar under de kommande åren. Evois är ett exceptionellt väl utforskat område som i praktiken har fungerat som ett naturligt laboratorium för finländska högskolor och forskningsinstitut, säger John Loehr, som är medlem av den arbetsgrupp som presenterade förslaget om Evois nationalpark.

Miljöministeriet har under den här regeringsperioden fått initiativ till nationalparker för fem objekt: Sallatunturi, kanjonen Korouoma, Evoisområdet, Porkala skärgård, Punkaharju nationallandskap och det sammanslagna området av skogar i Haarikko.

Utgångspunkten för inrättandet av en nationalpark är de krav som ställs på nationalparker i naturvårdslagen och i Internationella naturvårdsunionens (IUCN) klassificering av skyddsområden.

Vid bedömningen av områdena har man beaktat hur inrättandet av nationalparken skulle främja skyddet av objektets naturvärden och hur området och dess trafikförbindelser skulle möjliggöra en ekologiskt hållbar och koldioxidsnål turism.

I utredningen har man också granskat områdenas enhetlighet och de regionalekonomiska konsekvenser som inrättandet av nationalparkerna kan ha.