Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrar föredrar Grännäs skola framom Vårberga skola - vädjar till Borgå stad i brev

Grännäs nya skola.
Grännäs nya skolhus blev färdigt för drygt 2 år sedan. Arkivbild. Grännäs nya skola. Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,skolbyggnader,Grännäs nya skola

Var ska barnen från Kråkö och Vessö gå i skola i framtiden? Idag är det Vårberga skola som gäller. En grupp föräldrar vädjar nu till staden och uttrycker en förhoppning om att deras barn skulle få gå i byskolan i Grännäs.

Vårberga skola i Borgå kommer enligt prognoserna att i framtiden få fler elever än huset är planerat för.

Då bildningsnämndens svenska utbildningssektion behandlade ärendet vid sitt möte på tisdag (17.11), kom sektionen med två alternativ för att minska på elevantalet.

Ett alternativ är att elever från centrumområdet istället skulle få Kvarnbacken som sin närskola.

Ett annat alternativ är att Vårberga skolas elevupptagningsområde skulle omarbetas för södra Borgå så att områdena Kråkö och Vessö skulle höra under Grännäs skola.

Nu ska alternativen utredas - bland annat genom att höra föräldrar.

- Vi kan ju inte fatta beslut enbart utgående från vad folk tycker, men tanken är nog att föräldrar ska höras om vilka saker de prioriterar och vilka saker de tycker är viktiga, säger Micki Kulju, ordförande i bildningsnämndens svenska utbildningssektion.

Kantelehuset i Vårebrga i Borgå
Vårberga skola finns i Kantelehuset i Vårberga. Skolan är inte byggd för de elevantal som elevprognoserna visar. Kantelehuset i Vårebrga i Borgå Bild: Yle/Stefan Härus Borgå,kantelehuset

Föräldrar vill få sina röster hörda

Då Yle Östnyland skrev om ärendet första gången sa Bettina Lindfors, ordförande för Bjurböle daghems och förskolas hem och skola-förening att hon önskar att man först skulle se över trängselproblematiken med lösningar i upptagningsområdena i centrum mellan lågstadierna.

På Vessö och Kråkö har nu tio familjer engagerat sig i frågan och skickat ett brev till staden med en förhoppning om att de familjer som skolfrågan berör också ska bli hörda.

De prioriterar nämndens alternativ nummer två, att elevupptagningsområdena för Grännäs skola utvidgas.

- Vi vill få vår röst hörd. Vi har en åsikt i den här frågan och den är att vi förhåller oss väldigt positivt till förslaget om Grännäs som vår närskola, säger föräldern Suvi Wiksten från Vessö.

Föräldrar ska höras om vilka saker de prioriterar och vilka saker de tycker är viktiga.― Micki Kulju, ordförande i bildningsnämndens svenska utbildningssektion.

Wiksten säger att frågan har ventilerats i berörda områden och då har det framkommit att ortsborna ser fördelar med Grännäsalternativet.

- Det är positivt med en liten skola på landsbygden eftersom vi bor där. Det skulle kännas som ett naturligt val för oss, säger Wiksten.

Vad var det som fick er att aktivera er och skicka ett brev till Borgå stad?

- Vi vill helt enkelt vara delaktiga i processen. Det är viktigt att vi hörs i det här ärendet. Det är våra familjer och våra barn som beslutet kommer att påverka, säger Wiksten.

Karta över Grännäs och Borgå centrum
Föräldar på Kråkö och Vessö föredrar Grännäs skola framom Vårberga skola i stadens centrala delar. Karta över Grännäs och Borgå centrum Bild: Yle Borgå,kartor,grännäs skola

Grännäs ett bättre alternativ

Suvi Wiksten säger också att de vars barn redan går i Vårberga skola inte kommer att drabbas av skolbyte även om det skulle bli nya arrangemang från hösten 2022.

- De barn som redan går i Vårberga skola drabbas inte av skolbyte och också yngre syskon skulle kunna skrivas in i samma skola. Det här handlar ju om de familjer som nu har barn under skolåldern, säger Wiksten.

Det är positivt med en liten skola på landsbygden eftersom vi bor där.― Föräldern Suvi Wiksten

Suvi Wikstens barn går nu i dagis och förskola i Bjurböle daghem.

Hon hoppas att de ska kunna gå i skola i Grännäs när den tiden kommer.

- Vi har en längre tid funderat på skolfrågan och kommit till den slutsatsen att Grännäs skola är ett bättre alternativ för oss. Det känns mera naturligt att de får fortsätta sin skolgång på landsbygden, säger Wiksten.

Ingen splittring i kompisrelationerna

I Bjurböle daghem har Wikstens barn också kamrater från byarna Vålax och Seitlax. De barnens blivande skola är Grännäs skola.

- Det skulle vara roligt att kompisrelationerna som uppstått i daghemmet och förskolan också skulle få kvarstå. Som det nu är skulle gruppen splittras. En del skulle fortsätta i Grännäs skola och en del i Vårberga skola, säger Wiksten.

Ett beslut i frågan om elevupptagningen i de södra delarna av Borgå ska tas vid bildningsnämndens svenska utbildningssektions möte den 8 december.