Hoppa till huvudinnehåll

Isbaneolyckan i Kurikka till åklagare - ingen av de inblandade ungdomarna misstänks för något

Närbild av polis i uniform. Texten poliisi polis syns på bröstet och på överarmen finns polisens emblem bestående av ett svärd och ett krönt  lejonhuvud.
Närbild av polis i uniform. Texten poliisi polis syns på bröstet och på överarmen finns polisens emblem bestående av ett svärd och ett krönt lejonhuvud. Bild: Paulus Markkula / Yle Polis,poliser,straff,brott

Polisens förundersökning av olyckan på en isbana i Kurikka där en ungdom omkom är klar. Fyra vuxna med koppling till isbanan kan komma att åtalas för dödsvållande.

I olyckan som inträffade på en isbana i Jalasjärvi i Kurikka den 7 mars i år, omkom en 14-årig pojke.

I förundersökningen har det framkommit att två bilar körde samtidigt på isbanan. Den främre bilen kördes av en person under 15 år och i bilen fanns en passagerare.

Den bakre bilen kördes av en person som fyllt 15. Även i den bilen fanns en passagerare.

Körde i ett hål

Det troliga händelseförloppet är att den första bilens framdäck träffat ett hål i isen som lett till att bilen välte på taket. Den bakomvarande bilen har lätt törnat in i bilen som låg på taket och stannat.

Strax efter att bilarna stannat, har de börjat sjunka genom isen. Föraren i bilen som låg på taket lyckades ta sig ut ur bilen, medan passageraren inte lyckades ta sig ut och omkom. Föraren och passageraren i den andra bilen lyckades ta sig ut.

På basen av förundersökningen har föraren i den framförvarande bilen ingen andel i det misstänkta dödsvållandet. Att bilen vält på taket och sjunkit ner i vattnet med påföljden att personen på passagerarplatsen drunknade, var för föraren en oförutsägbar händelse.

Enligt förundersökningen hade föraren i olycksbilen ingen vetskap om hålet i isen. Till ärendets straffrättsliga bedömning hör även förarens unga ålder. Olycksbilens förare var vid händelsetidpunkten under 15 år, så hen är inte straffrättsligt ansvarig och förundersökningen är för hens del avslutad.

På basen av den gjorda förundersökningen har inte heller föraren i den andra bilen någon andel i dödsvållandet. Föraren har vid händelsen varken handlat oaktsamt eller med vilje, på ett sådant sätt som skulle ha lett till att passageraren i den framförvarande bilen omkom.

Fyra personer kan komma att åtalas för dödsvållande

För fyra personers del går dock ärendet om dödsvållande vidare till åtalsprövning. Två av personerna är vuxna som befann sig vid isbanan vid olyckstillfället och de två övriga är också vuxna med koppling till isbanan. För alla fyras del kommer åklagaren i sin åtalsprövning ta ställning till om de bär ansvar över körningen på isbanan och isbanans skick.

Kriminalkommissarie Harri Teivaanmäki på Polisinrättningen i Österbotten vill betona att frågan om dödsvållande har att göra med saker som inträffat före själva olyckan.

- Efter olyckan har de som var på plats gjort allt för att försöka rädda personen ur bilen. Det är det som hänt före själva olyckan som man ska begrunda, om det finns saker som lett till den här sorgliga händelsen.