Hoppa till huvudinnehåll

Valvira inspekterade psykoterapicentret Vastaamo – påträffade inga brister som kräver åtgärder

Psykoterapicentret Vastaamos logo mot en husfasad.
Patientuppgifter läckte ut från Vastaamo efter ett omfattande dataintrång. Psykoterapicentret Vastaamos logo mot en husfasad. Bild: Jorge Gonzalez / Yle Psykoterapicentret Vastaamo,dataintrång,hackare,hackande (databehandling),F-Secure,Criminal computer and data security acts,datasäkerhet,utpressning,Vastaamodataintrånget

Övervakningsmyndigheten för social- och hälsovården Valvira har genomfört en inspektion vid psykoterapicentret Vastaamos utrymmen i Helsingfors. Valvira påträffade inga brister som skulle kräva begränsningar i användningen av patientdatasystemet, eller kräva andra ingrepp i den service Vastaamo erbjuder.

Det var från Vastaamo det läckte ut patientuppgifter efter ett omfattande dataintrång.

Inspektörerna från Valvira var framför allt intresserade av hur Vastaamo garanterar patientsäkerheten och övervakar datasystemen.

Datasystemen har korrigerats

Efter att uppgifterna om det stora dataintrånget kom fram har Vastaamo justerat sitt dataskydd. Valviras inspektörer gick i detalj igenom de korrigeringar som har gjorts.

Enligt Valvira har Vastaamo identifierat de orsaker som möjliggjorde dataintrånget och med hjälp av bland annat utomstående experter vidtagit nödvändiga åtgärder för att patientdatasystemen ska vara säkra.

Experter från Cybersäkerhetscentret vid transport- och kommunikationsverket Traficom deltog också i inspektionen.

Valvira fortsätter sin övervakning av att datasäkerheten vid Vastaamo fungerar så som den ska.

25 000 polisanmälningar

Hela 25 000 polisanmälningar har lämnats in
med anledning av dataintrånget vid Vastaamo.

Polisen har bett om förståelse för att handläggningen av anmälningarna tar tid, eftersom brottshelheten är exceptionellt omfattande, och anmälningarna är så många.

Brottsrubriceringarna är fortsättningsvis grovt dataintrång, grov utpressning och grovt spridande av information som kränker privatlivet.